Praktikos ataskaita UAB "Maxima LT" padalinyje

29 psl. / 5167 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Maxima LT, UAB didžiausias mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Tai didžiausia lietuviško kapitalo įmonė ir didžiausias darbdavys Baltijos šalyse. Daugiau kaip per 18 metų tapo viena iš populiariausių ir labiausiai įsitvirtinusių parduotuvių Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse. Šios įmonės parduodama produkcija puikiai žinoma ne tik musų šalyje, bet ir kaimyninėse valstybėse ir užima vieną iš didžiausių rinkos dalių Lietuvoje.

Darbo problema.Kokia yra Maxima LT, UAB X-350 įmonės veikla ir jos tobulėjimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti Maxima LT, UAB X-350 veiklą.

Darbo uždaviniai:

1) Išanalizuoti maisto pramonės įmonės verslo aplinką ir atlikti SSGG analizę;

2) Išanalizuoti maisto pramonės įmonės veiklos strategiją ir taktiką;

3) Išanalizuoti maisto pramonės įmonės valdymą, gamybos organizavimą, finansinę ir marketingo veiklą;

4) Identifikuoti maisto pramonės įmonės veiklos problemas ir numatyti jų sprendimo būdus.

Darbo objektas. Maxima LT, UAB X-350 PADALINIO įmonės veikla.

Darbo apimtis. Darbą sudaro 30 puslapiai, 5 paveikslai,


Turinys

 • ĮVADAS5
 • BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA6
 • 1.1 Įmonės atsiradimas6
 • 1.2 Juridinis tipas7
 • 1.3 Įmonės veiklos rūšys7
 • 1.4 Įmonės misija ir vizija8
 • 1.5 Svarbiausi įvykiai9
 • 1.6 Darbuotojų statistiniai duomenys9
 • ĮMONĖS VERSLO APLINKOS ANALIZĖ11
 • 2.1 Išorinė aplinka11
 • Vidinė aplinka13
 • 3. ĮMONĖS VALDYMO ANALIZĖ16
 • 3.1.1 Ilgalaikiai planai16
 • 3.1.2 Trumpalaikiai planai16
 • 3.1.3 Tikslai ir uždaviniai17
 • 3.2 Organizavimo funkcija17
 • 3.3 Organizacinė valdymo sistema19
 • 3.4 Vadovavimo funkcija20
 • 3.4.1 Darbuotojų skatinimo priemonės20
 • 3.4.2 Vadovavimo stilius21
 • 3.4.3 Darbuotojų ir vadovybės santykiai22
 • 3.4.4 Komandinis darbas ir komunikacijos procesas įmonėje22
 • 4.GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS23
 • 4.1 Gamybos struktūra23
 • 4.3 Produkcijos kokybės sistema23
 • 5.MARKETINGO VEIKLOS ANALIZĖ24
 • 5.1 Prekių asortimentas24
 • 5.2 Kainos25
 • 5.3 Prekių paskirstymo kanalai25
 • 5.4 Rėmimas26
 • 7.ĮMONĖS VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS27
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS28
 • INFORMACINIAI ŠALTINIAI30
 • PRIEDAI31

Reziumė

Autorius
svajūnė
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita “Via Aquaria”

Vadyba Praktikos ataskaita 2014 m. jonušaitė
Pažintinė vadybos praktika padėjo įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, susipažinti su koknrečios logistinės įmonės veikla, formuoti praktinius įgudžius planuoti, organizuoti ir kontoliuoti...

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...

Praktikos ataskaita UAB "Megaturas"

Vadyba Praktikos ataskaita 2019 m. gerrrrda
Susipažinti su agentūros veikla bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką ir specifiką iš arčiau. Išsiaiškinti kokius socialinės atsakomybės ir darnios plėtros metodus savo veikloje...