Vartotojų suvokiama vertė

11 psl. / 2375 žod.

Ištrauka

Nuo 2011-01-24 iki 2011-04-01 atlikau praktiką Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre. Druskininkų turizmo informacijos biuras buvo įsteigtas 1995 m. rugpjūčio 9 d., ir veikė kaip savivaldybės įmonė. Šio biuro įkūrimo tikslas buvo rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves. Vėliau turizmo informacijos biuras (TIB) reorganizuotas į biudžetinę įstaigą.
2003 m. vasario 25 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 868 biudžetinė įstaiga Druskininkų turizmo informacijos biuras 2003 m. balandžio 1 d. reorganizuotas į Viešąją įstaigą Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą.
Vadovaujantis LRV 2009 m. spalio 21 d. Nr. 1368 nutarimu „Dėl viešųjų įstaigų dalininko turtinių ir neturtinių teisių perdavimo ir perėmimo“, Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T1-164 ir perdavimo priėmimo aktu Nr. 26-09-408 Ūkio ministerija perdavė Druskininkų savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro dalininkės, turtines ir neturtines teises, kurias anksčiau įgyvendino Ūkio ministerija bei tapo vieninteliu dalininku.
Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Įstaigos kapitalas 70 000 Lt. Druskininkų savivaldybė yra vienintele dalininke, kuriai priklauso visas įnašas 70 000 Lt. Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.Centro ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
Įkūrimo tikslai: rinkti, kaupti ir platinti turizmo informaciją, vykdyti kurorto rinkodarą, formuoti Druskininkų kaip unikalaus kurorto įvaizdį, taip pat teikti verslo informacijos, konsultavimo paslaugas bei organizuoti ir rengti seminarus, mokymus asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą, SVV subjektams ir veikiančioms MVĮ bei administruoti Druskininkų kempingą.
Šioje praktikos ataskaitoje nagrinėsiu šiuos klausimus:
1. Paslaugų vertę kuriantys veiksniai praktikos įmonėje.
2. Vartotojų suvokiamos vertės didinimo įrankiai praktikos įmonėje.
3. Paslaugų kainodara: vartotojų suvokiamos vertės įtaka praktikos įmonėje.
Taip pat pateiksiu rekomendacijas praktikos įmonei didinant vartotojų suvokiamą vertę.


Turinys

  • ĮVADAS 3 psl.
  • ANALITINĖ DALIS 4 psl.
  • Paslaugų vertę kuriantys veiksniai praktikos įmonėje 4 psl.
  • Vartotojų suvokiamos vertės didinimo įrankiai praktikos įmonėje 6 psl.
  • Paslaugų kainodara: vartotojų suvokiamos vertės įtaka praktikos įmonėje 8 psl.
  • Rekomendacijos praktikos įmonei didinant vartotojų suvokiamą vertę 9 psl.
  • IŠVADOS 10 psl.
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS 11 psl.

Reziumė

Autorius
deimanteb
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai