Pietinės policijos nuovados nepilnamečių reikalų inspektorių grupė

57 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Praktikos paieška prasidėjo Šiaulių centriniame VPK personalo skyriuje. Šio skyriaus vadovas nukreipė mane į policijos nuovadą, esančią adresu Tilžės 54. Pakviesta pas vyriausiąjį viršininką Rimvydą Šlekį pasijutau šiek tiek nejaukiai, uniformuotas pareigūnas skaitydamas mano sutartį klausinėjo, ką studijuoju, kiek susipažinusi su kodeksais ir įstatymais. Atsakius į visus jo klausimus, jis nurodė kitą policijos nuovados adresą, kurio ieškoti turėčiau kitą dieną. Užsirašiau adresą, padėkojau ir staiga, nuovados viršininkas R. Šlekys nusišypsojo ir palinkėjo visokeriopos sėkmės atliekant praktiką ir pažadėjo paskirti gerą praktikos vadovą.

Atvykus į pietinę nuovadą užėjau pas viršininką Gintautą Jakimavičių. Šis pareigūnas jau buvo informuotas apie mane, bet ir čia teko atsakinėti į užduodamus klausimus – kiek man metų, ar aš ištekėjusi, kiek turiu vaikų, kokio jie amžiaus, kodėl pasirinkau būtent šią specialybę, ar geranoriškai bendradarbiauju, ar aš stiprių nervų žmogus? Iš paskutinio klausimo suvokiau, kad atliekant praktiką policijoje teks regėti ir dalyvauti įvairiausiose neigiamose situacijose ir teks pamatyti nemalonių reginių. Neneigsiu, truputi pasidarė neramu, bet smalsumas ir didelis noras nugalėjo.

Paskambinęs telefonu viršininkas pasikvietė pareigūną į savo kabinetą. Pareigūnas pristatė, jog tai Raimondas Grišius, nepilnamečių reikalų inspektorių grupės specialistas, kuris bus mano praktikos vadovas. Buvo paaiškinta, jog nuo šiandien bendrausite, dirbsite ir bendradarbiausite kartu. Susipažinome ir išėjome į pareigūno R. Grišiaus kabinetą. Su juo kartu kabinete dirbo dvi nepilnamečių reikalų inspektorės. Mane priėmė maloniniai, parodė, kur galiu įsikurti – tai buvo laisvas atostogaujančio pareigūno stalas ir kompiuteris, kuriuo galėsiu naudotis visą praktikos laikotarpį. Paskirtas praktikos vadovas uždavinėjo įvairius klausimus ir teiravosi, ką aš norėčiau sužinoti. Mano atsakymas buvo, kad norėčiau pirma susipažinti su dokumentacija, po to su darbo specifika, dalyvauti įvairiuose reiduose ir prevencinėse programose. Išklausęs, pareigunas įjungė kompiuterį ir nurodė visus el.adresus tų dokumentų, kuriais jie remiasi. Man reikėjo juos perskaityti ir įsisavinti, tad dirbau viena.

Kitas dvi dienas turėjau suskirstyti ir išplatinti prevencines skrajutes, paruoštas Šiaulių policijos. Jose buvo primenama apie artėjančias šventes –„Tarptautinis folkloro festivalis „Saulės žiedas„ liepos 5-10d. ir miesto šventė „Šiauliai-775“ rugpjūčio31-rugsėjo18d., ir apie galimus tuo metu suaktyvėjusius kišenvagius ir, kaip nuo jų apsisaugoti; apie kultūringą elgesį viešose vietose ir numatomus įspėjimus, administracinius areštus ir baudas tiems, kurie nesilaikys taisyklių.(žr. priede)Pastaba: Iš įvairių dokumentų sužinojau daug ką naudingo, nustebino, kad turintieji teisinį ar pedagoginį išsilavinimą gali dirbti nepilnamečių inspektoriumi, nes visuomet maniau, kad turi baigti policijos mokyklą Klaipėdoje ar policijos akademiją Kaune. Nešiojant skrajutes susidūriau su nenumatytais sunkumais – laiptinių duryse įrengti kodai, aš jų nežinau ir nėra ko paklausti. Teko eiti ir į tas laiptines, kurios yra neapšviestos, prišiukšlintos ir ten renkasi asocialūs asmenys. Man, kaip moteriai išties buvo labai baisu eiti vienai į tokias laiptines, bet puikiai susitvarkiau su man paskirta užduotimi. Prie namo laiptinių teko pakalbinti ne vieną senjorą, kai aš jiems prisistačiau ir parodžiau, kokias platinu skrajutes, jie maloniai man pasakydavo savo ir gretimų laiptinių kodus. Žinoma buvo ir tokių namų, į kuriuos neįėjau.Man paskirtas praktikos vadovas pasakė, kad būčiau daugiau visko pamačiusi ir turėjusi daugiau galimybių viską paanalizuoti, jei praktiką būčiau atlikusi įsibėgėjus mokslo metams, nes vasara ir rudenio pradžia visada būna daug ramesni.Rekomendacija: Kadangi stengiamasi vieniems su kitais bendradarbiauti – mokyklos, saugi kaimynystė ir kt. su policijos nuovadomis, kodėl nepabandžius prisijungti ir Lietuvos paštui. Spaudą nešiojantys asmenys tikrai žino savo rajono namų durų kodus ir prie išnešiojamų laikraščių ir laiškų, galėtų įmesti ir po skrajutę, kurioje tikrai gausu įvairios informacijos ir daug naudingų patarimų.


Turinys

 • 1. VIEŠOSIOS POLICIJOS PREVENCIJOS PADALINIO SPECIALISTO (NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ POLICIJOS PAREIGŪNO) TARNYBINĖS VEIKLOS APRAŠAS14
 • 1.1. Bendrosios nuostatos14
 • 1.2. Darbo organizavimas16
 • 1.3. Policijos profilaktinės įskaitos ir informacijos apie policiją dominančių vaikų elgesį tvarkymas22
 • 1.4. Darbas su vaikais, kurie buvo pristatyti į apskrities Vyriausiojo Policijos Komisariato ar jo policijos komisariato operatyvaus valdymo padalinį26
 • 1.5. Baigiamosios nuostatos27
 • 2. TYRIMO REZULTATAI IR DUOMENŲ ANALIZĖ41
 • 2.1. Tyrimo metodika41
 • IŠVADOS45
 • REKOMENDACIJOS46
 • SAVIREFLEKSIJA47
 • LITERATŪRA48
 • PRIEDAI50

Reziumė

Autorius
gbgb1
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Edukologija
Kaina
€4.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 26, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai