UAB “Senovė” aplinkosaugos problemos

46 psl. / žod.

Ištrauka

Atliekų tvarkymo problema Lietuvoje tampa vis svarbesne aplinkos apsaugos sritimi, keliančia didelį susirūpinimą aplinkosaugos, ekonomikos ir sveikatos apsaugos specialistams. Medicininių atliekų saugaus šalinimo problema Lietuvoje nėra išspręsta. Nesutvarkytų medicininių atliekų galima rasti ir buitinių atliekų sąvartynuose, ir gydymo įstaigų teritorijose. Užtikrinti, kad medicininės atliekos būtų saugiai padaromos nekenksmingos ir saugiai šalinamos, - vienas svarbiausių atliekų tvarkymo uždavinių. Vienas iš geriausių būdų utilizuoti medicinines atliekas - jas deginti. Tai yra vienas efektyviausių infekuotų atliekų tvarkymo būdų.
Aktualumas: Medicininės atliekos – opi problema Lietuvoje. Šiuo metu jos nėra tinkamai tvarkomos: dalis jų tiesiog suverčiamos į sąvartynus iš kurių užkratas patenka į aplinką. Taip susidaro nepalanki gyventojų sveikatai situacija. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: pašalinus infekuotų atliekų kenksmingumą cheminėmis dezinfekcijos medžiagomis, jos toliau tvarkomos kaip buitinės atliekos, nemaža dalis įstaigų medicininių atliekų neženklina, neteisingai rūšiuoja, aštriems daiktams neturi vienkartinių, dūriams atsparių konteinerių. Ambulatoriškai atliekamų operacijų ir įvairių invazinių procedūrų apimtys didėja, todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą naudojamų gaminių sterilizaciją. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracija turi užtikrinti, kad pacientai gautų saugias paslaugas.
Problema: Atliekos – nepageidaujamos medžiagos, kurios dažniausiai susidaro dėl žmogaus veiklos. Jos yra nenaudingos, dažnai pavojingos ir neturi ekonominės ar kitos vertės. Tačiau mokslininkai tvirtina, kad gamtoje nėra nieko nenaudingo, o atliekos - naudinga medžiaga, tik mes nežinome, kaip ją panaudoti. Atliekų deginimas visame pasaulyje yra laikomas ekologiškiausia ir pažangiausia komunalinių atliekų utilizavimo technologija, pasižyminčia mažiausiu poveikiu aplinkai. Taip pat šis procesas yra ekologiškesnis už energijos gamybą deginant iškastinį kurą - gamtines dujas, mazutą, akmens anglį. Planuojant atliekų panaudojimą esminis klausimas nėra deginti ar tiesiog deponuoti atliekas. Medicininės atliekos efektyviausiai gali būti panaudojamos būtent kaip šilumos šaltinis. Šalyse, kuriose deginamos atliekos naudojamos elektros energijos gamybai, procese yra dideli šilumos nuostoliai. Esminė problema – kokia technologija, kokie filtrai bus naudojami atliekų deginimo įmonėse ir kaip bus kontroliuojami visi procesai. Ši problema nėra unikali vien atliekų verslui, procesų valdymas ir kokybės kontrolė yra viena esminių problemų tiek Lietuvos pramonėje, tiek paslaugų versle, tiek ir švietime, sveikatos priežiūros sistemoje ir t.t. Ši problema nėra unikali, ir vietinės gyventojų bendruomenės. Taigi, tai ir teritorijų planavimo problema, nes šiukšlės į gamyklas daugeliu atvejų gabenamos geležinkelių arba kelių transportu, o jų kvapo, deja neužrakinsi.
Darbo tikslas: Susipažinti su įmone UAB "Senovė", jos veikla, aplinkosauginėmis problemomis ir jų sprendimo būdais.
Darbo uždaviniai:
• Aprašyti apie įmonę, įmonės technologinius procesus, naudojama energiją, poveikį aplinkai, darbuotojų saugą įmonėje, susidarančias atliekas bei jų tvarkymą.
• Aprašyti aplinkos apsaugos politiką ir jos diegimą įmonėje.
• Pateikti ir aprašyti ekonominius aplinkos apsaugos technologijų įvertinimą, mokesčiai už aplinkos taršą.
• Išnagrinėti individualią užduotį: UAB „Senovė“ medicininių atliekų deginimo įrangos atnaujinimas ir optimizavimas.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • LENTELIŲ PAVADINIMAI7
 • PAVEIKSLŲ PAVADINIMAI8
 • 1. BENDROS ŽINIOS APIE UAB “SENOVĖ”9
 • 2. ĮMONĖS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ANALIZĖ12
 • 2.1. Naudojamos žaliavosi ir cheminės medžiagos16
 • 3. ĮMONĖS POVEIKIS APLINKAI20
 • 3.1. Aplinkos apsaugos politika20
 • 3.1.1. Teisinė sistema reglamentuojanti įmonės veiklą20
 • 3.2. Sąlygojamas poveikis aplinkos orui20
 • 3.2.1. Aplinkos oro taršos poveikio sumažinimo priemonės22
 • 3.3. Sąlygojamas poveikis vandens kokybei22
 • 3.3.1. Vandens poreikiai įmonėje22
 • 3.3.2. Teršalų poveikis vandeniui23
 • 3.3.3. Nuotekų tvarkymas23
 • 3.4. Susidarančios atliekos ir jų tvarkymas23
 • 3.5. Fizinė – technologinė tarša24
 • 3.5.1. Triukšmas24
 • 3.6. Sąlygojamas poveikis gamtiniams objektams24
 • 3.6.1. Biologinė įvairovė24
 • 3.6.2. Dirvožemis24
 • 3.6.3. Kraštovaizdis25
 • 4. DARBUOTOJŲ SAUGA ĮMONĖJE25
 • 4.1 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba įmonėje25
 • 4.2 Įmonės darbuotojų darbo sąlygų veiksniai27
 • 4.3 Pagrindinės profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos
 • priemonės29
 • 5. ĮMONĖS APLINKOS APSAUGOS POLITIKA30
 • 5.1. Įmonėje įdiegti standartai30
 • 5.2. UAB „Senovė“ aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimas31
 • 6. EKONOMINIS APLINKOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ ĮVERTINIMAS34
 • 6.1. Mokesčių už aplinkos taršą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimas34
 • 6.2. Mokesčių už taršą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimas34
 • 7. INDIVIDUALIOJI UŽDUOTIS36
 • ĮVADAS36
 • 7.1. Atliekų fizinės ir cheminės savybės37
 • 7.2. Atliekų surinkimo, priėmimo ir saugojimo tvarką ir būdai38
 • 7.3. Atliekų padavimas į rotacinę krosnį optimizavimas41
 • IŠVADOS44
 • PRAKTIKOS APIBENDRINIMAS45
 • BENDROS IŠVADOS46
 • LITERATŪRA47
 • PRIEDAI48

Reziumė

Autorius
okjuling
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 26, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Aplinkosauga

Ekologija Referatas julius
Mes nuolat, per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvo¬žemį. Tad, pasitelkę mokslo ir technikos laimėjimus, privalome ją...