Specialybės įgūdžių lavinimo praktikos ataskaita

15 psl. / 2336 žod.

Ištrauka

Šioje praktikos ataskaitoje pristatysiu mano pasirinktą praktikos atlikimo vietą- advokato Daliaus Vaičiulio kontorą, jos veiklą, teisės norminius aktus, reglamentuojančius advokatūros veiklą, palyginsiu advokato kontoros darbuotojų skiringų profesijų pareigybes ir jų ypatumus; įvardinsiu praktikos metu advokato kontoroje atliktus darbus.

Tikslas: susipažinti su advokato kontoros veikla, Lietuvos advokatūra, įgyti įgūdžių, kaip taikyti teorines žinias, įgytas studijuojant, praktikoje: realiose, tipiškose ir netipiškose situacijose iškylančiose advokato kontoros kasdienėje veikloje; gebėti fiksuoti ir sisteminti teisės aktų papildymus, pakeitimus, suprasti naujai priimamus ir keičiamus įstatymus; analizuoti įvairių veiklos sričių dokumentus bei vertinti sutarties šalių pareigų neįvykdymo teisines pasekmes, pritaikyti galiojančius teisės aktus fizinių bei juridinių asmenų veiklai orgazinuoti; žinoti administravimo funkcijas ir mokėti jas atlikti, taip pat gebėti analizuoti bei valdyti konfliktus.

Uždaviniai: pirmojoje praktikos ataskaitos bendrojoje dalyje pristatyti advokato veiklą ir advokato Daliaus Vaičiulio kontoros veiklą; išnagrinėti teisės norminius aktus, reglamentuojančius advokatų veiklą; palyginti dviejų skirtingų profesijų pareigybes: advokato ir advokato padėjėjo, bei nustatyti pagrindinius panašumus bei skirtumus tarp šių pareigybių; išvardinti bei aprašyti atliktus darbus advokato kontoroje ( pateikti bylose nagrinėtų situacijų analizę, pasitelkiant į pagalbą LT teismų praktiką bei EŽTT teismų praktiką). Antrajai, individualiajai praktikos daliai parengti šiuos dokumentus: pirkimo- pardavimo sutartį, direktoriaus įsakymą dėl darbuotojo kasmetinių atostogų, užpildytą darbo sutarties pavyzdinę formą, ieškinį teismui bei dovanojimo sutartį. Taip pat pateikti dvi konfliktines situacijas ir jų sprendimą, iškilusias advokato kontoroje, kasdienėje advokato veikloje, kai kilo konfliktas tarp advokato ir kliento.

Metodai: šioje praktikos ataskaitoje buvo naudojami šie darbo metodai,-sisteminės analizės metodas bei lyginamasis metodas: LR įstatymų, teisės aktų, taip pat E.S. teisės aktų, reguliuojančių advokarūros veikla, taip pat LR Konstitucijos bei EŽTT praktikos ir Lietuvos teismų praktikos analizė sprendžiant šioje praktikos ataskaitoje pateiktus uždavinius, bei situacijas, su kuriomis teko susipažinti atliekant specialybės įgūdžių lavinimo praktiką advokato kontoroje.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. BENDROJI PRAKTIKOS DALIS x
 • 1.1. Advokato veikla x
 • 1.1.1. Advokato Daliaus Vaičiulio kontoros veikla x
 • 1.2. Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys advokatų veiklą x
 • 1.3. x
 • 1.4. Pareigybės: advokatas ir advokato padėjėjas x
 • 1.5. Darbai, atlikti praktikos advokato Daliaus Vaičiulio kontoroje metu x
 • 2. INDIVIDUALIOJI PRAKTIKOS DALIS x
 • 2.1. Pirma dalis: dokumentų rengimas x
 • 2.1.1. Pirkimo-pardavimo sutartis x
 • 2.1.2. Įsakymas dėl darbuotojo kasmetinių atostogų x
 • 2.1.3. Darbo sutarties pavyzdinė forma x
 • 2.1.4. Ieškinys x
 • 2.1.5. Dovanojimo sutartis x
 • 2.2. Antra dalis: uždaviniai x
 • 2.2.1. Konfliktinė situacija nr.1, iškilusi tarp adv. ir kliento, advokatų kontoroje
 • ir jos sprendimas x
 • 2.2.2. Konfliktinė situacija nr.2, iškilusi tarp adv. ir kliento, advokatų kontoroje
 • ir jos sprendimas x
 • IŠVADOS x
 • REKOMENDACIJOS x
 • LITERATŪRA x
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
perla
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 27, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbo turinyje ir pacioje ataskaitoje truksta lapu t. y. nera dalies ataskaitos kurioje ieskinis ir t.t. iki pat isvadu

Susiję darbai

Praktikos ataskaita pas antstolį

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis praktikos metu atliktais stebėjimais, pateikti pavyzdžius) 2.1....

Praktikos ataskaita teisme

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI, JŲ SKIRTUMAI, ĮTEIKIMO YPATUMAI....

Praktikos ataskaita antstolio kontoroje

Teisė Praktikos ataskaita 2011 m. erroneousness
Kontoros patalpose yra įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos. Prie įėjimo į kontorą aiškiai matomoje vietoje pakabinta nustatytos formos antstolio kontoros iškaba bei kontoros...

Profesinės praktikos ataskaita notarų biure

Teisė Referatas 2014 m. ege777
Visos profesinės praktikos metu turėjau galimybę susipažinti su notarų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro...

Praktikos ataskaitas prokuratūroje

Teisė Praktikos ataskaita 2013 m. antklode
Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos visuomeninės ir valstybės santvarkos (sistemos) sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Lietuvos teisė (teisės normos), Lietuvos teisėsauga...