Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

11 psl. / 1796 žod.

Ištrauka

Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lenkų kalba. Ši gimnazija tai biudžetinė įstaiga, pavaldi Šalčininkų rajono savivaldybei.

Oficialia Jašiūnų gimnazijos įkūrimo data laikoma 1900 metų rugsėjo 14 diena. Gimnazija patyrė daug permainų: ji buvo ir penkiamete mokykla, ir septynmete, o po II-ojo pasaulinio karo tapo vidurine ir jai suteiktas garsaus istoriko, Mykolo Balinskio, vardas. Gimnazijos statusą mokykla gavo dar visai neseniai – 2014 metų birželio 19 dieną, akreditavus mokyklos vidurinio ugdymo programą.

M. Balinskio gimnazijos vizija: „Būti šiuolaikine ugdymo įstaiga, tenkinti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, teikti kokybišką vidurinį išsilavinimą, organizuoti įvairią neformaliojo ugdymo ir popamokinę veiklą, užtikrinti vaikų saugumą.“

Misija: „Bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje, pagalbos mokiniams teikimas, gebėjimų tobulinimas, įvairių projektų organizavimas ir įgyvendinimas, atviros, ramios aplinkos kūrimas, kūrybingos ir tolerantiškos asmenybės ugdymas.“

Šiuo metu čia mokosi 255 mokiniai, dirba 36 kvalifikuoti pedagogai, yra įsteigti socialinio padagogo, psichologo bei logopedo etatai. Mokiniams taip pat yra siūlomas didelis būrelių pasirnkimas: gamtos draugas, meninis skaitymas, krepšinis, tinklinis, choreografija, kraštotyros būrelis, choras, pažintukas, knygos mylėtojų būrelis. Visa šita neformali ir laisvai pasirenkama veikla yra nukreipta vaikų pažinimą, lavinimasį, saviraiškos poreikų tenkinimą, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymą.

Gimnazijos pastate yra įsikūrusios dar dvi mokyklos – Jašiūnų I-oji pagrindinė mokykla ir Jašiūnų muzikos mokykla su kuriomis yra palaikomi draugiški ryšiai ir stengiamasi glaudžiai bendradarbiauti. Gimnazijos partneriai yra Vilniaus S. Konarskio vid. mokykla, Marijampolio M. Lukšienės gimnazija, Rudaminos F. Ruščico gimnazija, Baltarusijos Kalčiūnų vidurinė mokykla, Lenkų Žnino I-oji pagrindinė mokykla. Su šiomis mokymo įstaigomis gimnazija glaudžiai bendradarbiauja, vykdo įvairias mainų programas, rengia bendras stovyklas.


Reziumė

Autorius
lika05
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 8, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Pedagoginė praktika

Pedagogika Praktikos ataskaita bigis
1. Stebėtų pamokų protokolai ir analizė (žr. 1 priedą) Teigiami momentai (Kas patiko ir kodėl? Kas mokytojui sekėsi geriausiai? Ką būdamas mokytojas daryčiau...

Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2016 m. lika05
Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo...

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2013 m. longevity
Ataskaita įvertinta 10. tai - socioedukacinio darbo praktikos ataskaita; aprašomas vedamos pamokos, individualūs pokalbiai su vaiku, dokumentų analizė ir kt. Vykdytas mokinių soc....

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...