Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

18 psl. / 2480 žod.

Ištrauka

Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba.

Mokykla buvo įkurta 1921 metais. Nuo to laiko patyrė daug permainų: veikė kaip pradinė mokykla, vėliau tapo septynmete. Augant mokinų skaičiui 1957 metais jai buvo suteiktas vidurinės mokyklos statusas, o nuo 2014 metų, vasario 14 dienos, akreditavus mokyklos vidurinio ugdymo programą, Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinė mokykla oficialiai įgavo gimnazijos statusą.

Vizija: Autentiška, siekianti tobulėjimo ir nuolat įsivertinanti, atsinaujinanti, bendruomeniška, atvira ir atskaitinga gimnazija, kurios centre – vaikas.

Misija: Gimnazija, teikianti kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurioje mokinys laisvas, laimingas, vertinantis kitą žmogų ir bendravimą, turintis tapatumą ir tolerantiškas, kūrybiškas ir nuolat besimokantis.

Šiuo metu čia mokosi 316 mokinų, dirba 32 kvalifikuoti pedagogai, yra įsteigti socialinio padagogo, psichologo bei logopedo etatai. Mokiniams taip pat yra siūlomas didelis būrelių pasirinkimas: gamtos draugas, meninis skaitymas, krepšinis, tinklinis, choreografija, kraštotyros būrelis, choras, pažintukas, knygos mylėtojų būrelis. Visa šita neformali ir laisvai pasirenkama veikla yra nukreipta vaikų pažinimą, lavinimasį, saviraiškos poreikų tenkinimą, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymą.

Gimnazijos partneriais yra Rudaminos F. Ruščico gimnazija, Vilniaus r. „Ryto“ gimnazija, Kalvelių „Aušros“ gimnazija, glaudžiai bendradarbiaujama su Marijampolio seniūnija, Vilniaus rajono policijos komisariato Rudaminos policijos nuovada, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru, Socialinių mokslų kolegija. Su šiomis įstaigomis gimnazija dažnai vykdo įvairias mainų programas, rengia bendras stovyklas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • PRAKTIKOS UŽDUOTYS4
  • REFLEKSIJA8
  • PRIEDAI9

Reziumė

Autorius
lika05
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 8, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis

Pedagogika Praktikos ataskaita virgita
1 užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje 2 užduotis. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas Išvados. Nagrinėjant auklėtojos man pateiktą klasės darbų planą...

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2013 m. longevity
Ataskaita įvertinta 10. tai - socioedukacinio darbo praktikos ataskaita; aprašomas vedamos pamokos, individualūs pokalbiai su vaiku, dokumentų analizė ir kt. Vykdytas mokinių soc....

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...