Ekspedijavimo ĮMONĖS UAB "Velsona" veiklos analizė

57 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

UAB "VELSONA" - UAB vykdo veiklą šiose srityse: ekspedijavimo paslaugos, krovinių gabenimo tarptautinės automobilių transporto paslaugos, krovinių pervežimas, gabenimas tarptautiniais maršrutais, į užsienį. Ekspedijavimo paslaugos. UAB "Velsona" pagrindinė veikla yra vykdoma Vilniaus mieste.

Savo praktikos ataskaitoje aš pabandysiu apžvelgti UAB „Velsona“ veiklos analizę, verslo organizavimą ir valdymą, remiantis įgytomis žiniomis ir praktinio darbo įgūdžiais įgytais praktikos metu UAB „Velsona“. Tai darysiu remdamasi savo darbo patirtimi, bendrųjų vadybos pagrindų, transporto, krovinių vežimo vadybos žiniomis ir supratimu, įgytų studijuojant transporto vadybą bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė praktika UAB „Velsona“.

Praktiką atlikau UAB „Velsona“ 2011 m. nuo birželio 24 d. – rugsėjo 30 d. Praktikos trukmė – 14 savaičių. Pasirinkau UAB „Velsona“ nes reikėjo pasirinkti įmonę, kuri atitiktų šiuos reikalavimus: krovinių gabenimas ne tik Lietuvoje, bet ir į užsienį (krovinius gabena į Rusiją), transporatvimu, sandėliavimu krovinių, bei prekyba. Ši UAB „Velsona“ atitiko man skirtos praktikos užduočiai atlikti.

Ataskaitos objektas – UAB „Velsona“ veiklos analizė kuriame atlikta profesinė praktika.

Pagrindinis šios ataskaitos tikslas – praktinėje ataskaitoje yra nagrinėjama UAB „Velsona“, besiverčianti krovinių gabenimu tarptautiniais maršrutais į užsienį (į Rusiją), veiklos analizė.

Ataskaitos tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 • Pateikti trumpą UAB „Velsona“ pristatymas;
 • Išanalizuoti bendrovės rinką;
 • Išnagrinėti UAB „Velsona“ veiklos analizę;
 • Nustatyti bendrą bendrovės administravimo ir valdymo įvertinimą (UAB „Velsona“ valdymo struktūrą);
 • Išnagrinėti UAB „Velsona“ finansinę analizę;
 • Atlikti individulios užduoties nagrinėjimą III variantą, t.y. UAB „Velsona“ siauresnį veiklos apibūdinimą, nagrinėjant ir atliekant esamą nagrinėjamos įmonės transporto priemonių parką, jo sudėtį, struktūrą, veiklos efektyvumą ir apyvartumą;
 • Apibendrinti darbo išvadas ir pateikti pasiūlymus kaip pagerinti UAB „Velsona“ veiklos rezultatus.

Ataskaitos metodai ir priemonės. Ataskaitoje naudotos priemonės: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai, Statistikos departamento duomenys.

Ataskaitoje buvo naudojami tyrimo metodai: literatūros analizė ir statistinis tyrimo duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

Praktinė ataskaita buvo atliekamas remiantis UAB „Velsona“ pateiktomis veiklos ataskaitomis, interneto svetainėse pateikta informacija, bei lietuvių autorių literatūra. Taip pat daug naudingos informacijos gauta atliekant praktiką bei bendraujant su UAB „Velsona“ buhaltere bei įmonės vadovu.

Ataskaitos rezultatai, jų naudingumas ir taikymo sritys. Praktikos tema yra labai įdomi ir aktuali, todėl tyrimo rezultatų taikymas yra aktualus mokslininkams ir studentams tęsti tolesnius tyrimus. Nes šiuo metu aktualūs svarstymai kaip kuo sėkmingiau išspręsti krovinių vežimo tarptautiniais ir vietiniasi maršrutais organizavimą ir ekonominį vertinimą, tiriant pagrindines problemas ir vertinant perspektyvas. Šiame praktikos ataskaitos darbe bus panaudojamos šios kompetencijos: įvertinta krovinių vežimo verslo aplinka ir jos problemos bei perspektyvos, priimti sprendimai kaip patobulinti krovinių gabenimą, įvertinta įmonės veiklos vystimosi strategija ir taktika, įvertinti krovinių gabenimo rinkos ir ekonominio vertinimo ypatumai.

Ataskaitos struktūra: pradžioje darbą sudaro titulinis lapas; turinys, įvadas. Toliau seka 6 skyriai. Darbo gale parašytos: išvados ir pasiūlymai, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. UAB „VELSONA“ CHARAKTERISTIKA
 • 2. RINKOS ANALIZĖ
 • 3. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ
 • 4. ĮMONĖS VALDYMAS
 • 5. ĮMONĖS FINANSINĖ ANALIZĖ
 • 6. INDIVIDUALIOS UŽDUOTIES NAGRINĖJIMAS
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Logistika
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai

X įmonės krovinių transportavimo analizė

Logistika Referatas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transport koridorius, užtikrina, kad...

Transporto įmonės "X" veiklos analizė

Logistika Kursinis darbas 2015 m. change
Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą įmonėje, analizės būdus ir jų metodologinius pagrindus, analizės...

Užsienio kalbų svarba logistikos įmonės veikloje

Logistika Referatas lilijana
Įmonės norėdamos išlikti konkurencingos ieško naujų galimybių užsienio rinkose, tačiau daugelis jų susiduria su tam tikrais sunkumais: užsienio kalbos  mokėjimas, įvairūs teisiniai reikalavimai...