Baigiamosios praktikos ataskaita advokato kontoroje

9 psl. / 1582 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Praktiką atlikau advokato Tomo Leščinsko kontoroje. Advokatu Tomas Leščinskas yra nuo 2006m. birželio 1 dienos.

Advokatas (lot. advocatus „pašauktasis“) – valstybės saugomas profesinis teisininko vardas, profesionalus teisininkas, teikiantis įvairias teismines ir neteismines teisines paslaugas. Tipinė advokato veikla - atstovavimas klientams bei jų interesų gynimas (dažniausiai -teisme, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose). Advokatas nėra pareigūnas, tačiau atsakomybė jam taikoma kaip pareigūnui.

Pagrindinė advokato vykdoma veikla yra teisinės konsultacijos, teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese už atlyginimą. Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas, tai nėra komercinė ūkinė veikla. Advokatas savo veiklą vykdo individualiai, vadovaudamasis teisėtumo, kliento paslapties neatskleidimo, lojalumo klientui ir interesų konflikto vengimo, nepriekaištingo elgesio, advokato veiklos laisvės ir nepriklausomumo, advokatų tarpusavio santykių demokratiškumo, kolegiškumo ir sąžiningos konkurencijos principais.

Advokatu gali būti asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, yra dirbęs ne mažiau kaip penkerius metus teisinį darbą arba atlikęs ne trumpesnę kaip dviejų metų advokato padėjėjo praktiką, yra nepriekaištingos reputacijos, moka valstybinę kalbą, išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą, neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų eiti advokato pareigų.

Praktikos metu advokato Tomo Leščinsko kontoroje man buvo pavesta parengti teisinius dokumentus, pašalinti teisinių dokumentų trūkumus, susipažinti su advokato teikiamomis paslaugomis iš arčiau, paklausyti, kaip teikiamos teisinės konsultacijos. Advokatas patarė, pamokė, kokios esminės aplinkybės yra svarbios, siekiant tinkamai pakonsultuoti atėjusį klientą ir suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą.


Turinys

  • TURINYS
  • Įvadas3
  • 1. Advokato veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jo teisinis statusas4
  • 2. Darbai, atlikti praktiko metu7
  • 3. Išvados8
  • 4. Literatūros sąrašas9
  • 5. Priedai.

Reziumė

Autorius
ewaldina
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita pas antstolį

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis praktikos metu atliktais stebėjimais, pateikti pavyzdžius) 2.1....

Praktikos ataskaita teisme

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI, JŲ SKIRTUMAI, ĮTEIKIMO YPATUMAI....

Praktikos ataskaita antstolio kontoroje

Teisė Praktikos ataskaita 2011 m. erroneousness
Kontoros patalpose yra įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos. Prie įėjimo į kontorą aiškiai matomoje vietoje pakabinta nustatytos formos antstolio kontoros iškaba bei kontoros...

Praktikos ataskaitas prokuratūroje

Teisė Praktikos ataskaita 2013 m. antklode
Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos visuomeninės ir valstybės santvarkos (sistemos) sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Lietuvos teisė (teisės normos), Lietuvos teisėsauga...

Profesinės praktikos ataskaita antstolių kontoroje

Teisė Praktikos ataskaita 2018 m. ge-reda
Praktikos ataskaita, atsakoma į pagrindinius su profesinės praktikos atlikimu susijusius klausimus, uždavinius, pasiūlymus. Praktikos ataskaita padės pasisemti žinių kaip teisingai pateikti informaciją, susijusią...

Baigiamosios praktiktos ataskaita savivaldybėje

Teisė Praktikos ataskaita 2020 m. krkevalait
Priešdiplominę praktiką atlikau Prienų Rajono savivaldybės administracijos, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje nuo 2020-09-09 iki 2020-11-06. Praktiką atlikti Prienų Rajono miesto savivaldybėje...