Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

18 psl. / 4111 žod.

Ištrauka

Ištrauka:

  1. 2. Apibūdinti ugdytinį ir jo šeimą, užpildyti vaiko individualų lapą ir šeimos socialinį pasą.

Penktokas berniukas gyvena kartu su motina ir patėviu. Jis yra stoprus, tvarkingas, tačiau daugiausia nerimo kyla dėl jo šeimos klimato. Nei mama, nei patėvis neturi nuolatinio darbo – dirba pavienius darbus, retkarčiais – viešuosius, gyvena iš socialinės paramos gavimo. Patėvis taip pat turi ir nustatytą invalidumą, taip prisidėdamas prie bendro šeimos biudžeto didinimo. Ši šeima yra įtraukta į socialinės rizikos šeimą dėl nepakankamos vaiko priežiūros bei alkoholizmo. Šioje šeimoje yra retkarčiais kylantys triukšmingi konfliktai (dėl alkoholio vartojimo).

Mokyklą lankantis berniukas gan gerai mokosi, lanko pamokas (net du būrelius – sporto ir kompiuterio raštingumo), tačiau dėl jo šeimos kaltės yra kilę įtarimų dėl jo socializacijos. Dėl alkoholio vartojimo tiek berniukas, tiek jo šeima yra stebima.

Ugdymo įstaigoje, kurioje atlikau praktiką, yra naudojamas ne vaiko individualus lapas, o tik individuali (rizikos grupės) vaiko kortelė ir šeimos socialinis pasas.

1.3. Identifikuoti ugdytinio problemas ir jų priežastis.

Vienintelė berniuko problema yra ta, jog jo socialiniai įgūdžiai nėra labai geri – jis pykstasi su bendraamžiais, nepriima jam išsakytos kritikos. Manoma, jog tokiam vaiko elgesiui turi jo šeima. Patirdamas nesaugumo jausmą namie, kartais jis išsilieja ant kitų vaikų. Šeima taip pat turi įtakos ir vaiko socialiniams įgūdžiams (bendravimo, adaptavimosi, jausmų išsakymo). Jau dabar yra imamasi priemonių (socialinių įgūdžių pamokos, klasės valandėlės), norint užkirsti kelią galimoms problemoms ateityje.

1.4. Analizuoti ir apibendrinti suteiktos pagalbos planą.

Turėjau galimybę susipažinti su veikla, kuria padedama šiam vaikui. Yra stebimas vaiko elgesys, jam vedamos socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės. Taip pat kartais apsilankoma ir jo namuose – stebima ar vaikas turi drabužėlių, maisto, koks šeimos mokriklimatas, aplinka ir pan. Taip pat gavus rūbelius iš socialinės paramos skyriaus (socialinės pedagogės dėka), yra svarstoma, kam šie daiktai yra svarbiausi ir reikalingiausi – tuomet jie atitenka numatytai šeimai. Porą kartų šie daiktai buvo atiduoti aprašytam vaikui. Kasmet ugdymo įstaigoje yra vykdoma akcija, kurios metu vaikai gauna (ne naujus) žaislus – tiek pliušinius, tiek įvairius žaidimus iš kitų ugdymo įstaigoje besimokančių mokinių (norintys sudalyvauti šioje gražioje akcijoje vaikams tereikia atnešti jiems jau nereikalingus žaislus). Visi norintys vaikai gauna pačių išsirinktus žaislus – taip jie turi galimybę nemokamai turėti naujų daiktų.

1.5. Pasiūlyti problemos sprendimo planą ir jį įgyvendinti.

....


Turinys

  • 1. INDIVIDUALUS DARBAS SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKU X.3
  • 2. DARBAS SU UGDYTINIŲ GRUPE (KLASE).5
  • 3. DARBAS SU ŠEIMA.9
  • 4. ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PREVENCINĖS VEIKLOS APRAŠAS.10
  • 5. PATIES SUGALVOTA UŽDUOTIS.11
  • 6. PRAKTIKOS DIENORAŠTIS.13
  • 7. PRAKTIKOS ANALIZĖ.18

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€3.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2016 m. lika05
Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo...

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...