Ekonomika ir verslas / Vadyba

Praktikos ataskaita VĮ Klaipėdos uosto direkcijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (VĮ KVJUD) išsiskiria savo unikalumu. Tai organizacija, kuri skiriasi nuo daugelio šalies įmonių bei organizacijų. Jei Lietuvoje nebūtų uosto, nebūtų ir šios įmonės. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra pagrindinis šalies transporto mazgas ir Lietuvos valstybės vartai į pasaulį. Dar iki nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Klaipėdoje veikė du atskiri uostai, t.y. prekybos ir žvejybos. Uosto teritorijoje dirbo apie 20 skirtingoms žinyboms priklausančių įmonių ir organizacijų.

Toliau pateikta keletas įdomių istorinių faktų, kurie nulėmė organizacijos susiformavimą. Organizacijos įkūrimo data reikėtų laikyti 1991 metus. Šiais metais vyriausybės nutarimu buvo įkurta VĮ KVJUD. Neilgai trukus, jau 1992 metais Klaipėdos uostui suteiktas valstybinio jūrų uosto statusas. Šis statusas organizacijai suteikia saugumą, visišką konkurencijos nebuvimą ir itin didelę atsakomybę. Praėjus 4 metams, nuo to kai Klaipėdos uostui suteiktas valstybinio jūrų uosto statusas, 1996 metais buvo priimtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas. Jame buvo nustatyta, kad Klaipėdos uosto žemė, akvatorija, krantinės, hidrotechniniai įrenginiai, navigacijos keliai, kanalai ir įrenginiai bei kiti infrastruktūros objektai – priklauso valstybei ir negali būti privatizuojami. Taigi, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija jau gyvuoja 19 metų.

Visi šie valstybės objektai patikėti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Jai pavesta valdyti ir užtikrinti valstybinių objektų veiklą. Tai strategiškai svarbūs objektai, todėl jų priskyrimas tam tikrai organizacijai, t.y. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, suteikė išskirtines teises ir pareigas. Jei lygintume VĮ KVJUD su bet kokia komercine įmone, tai akivaizdžiai būtų galima išskirti keleta skirtumų. Komercinės įmonės rūpinasi savo egzistavimu, siekia rinkoje gauti kuo didesnį pelną visomis įmanomomis priemonėmis, teikia paslaugas ar gamina kokį nors produktą. Tuo tarpu VĮ Klaipėdos valstybinio uosto direkcija praktiškai neteikia paslaugų, negamina produktų, bet rūpinasi valstybiniu turtu, objektais, užtikrina kad uostas veiktų efektyviausiai, taip siekiama bendros gerovės uostui, kraštui, visai valstybei, o ne vien tik organizacijai. VĮ KVJUD – tarsi tarpinė grandis tarp vyriausybės ir komercinių įmonių. Taigi, uosto direkcija yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įsikūrusi Klaipėdoje, adresu, J. Janonio g. 24. Pagrindiniai VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rekvizitai – pašto kodas LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799, faks. (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870, bendro elektronio pašto nėra, nes kiekvienas skyrius ir darbuotojas turi savo atskirus el. paštus, todėl nurodau to skyriaus el. paštą, kuriame atlikau praktiką - marketing@port.lt.

Kaip ir kiekviena organizacija, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, turi suformavusi tam tikrus tikslus, nes tikslai padeda siekti užsibrėžto tikslo nenukrypstant į šalį.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos tikslas – teikti viešąsias paslaugas eksplotuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybės nuosavybės objektus, atlikti Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme uosto direkcijai numatytas funkcijas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos kryptys ir tikslai atsispindi chemoje, kuri pateikta 1 priede.

Pagrindinės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos funkcijos:

1) koordinuoti uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą, užtikrinti saugią laivybą uoste;

2) užtikrinti uosto kapitono veiklą;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka prižiūrėti bei tvarkyti uosto rezervines teritorijas;

4) efektyviai naudoti ir valdyti patikėjimo teise perduotą valstybės turtą;

5) nuomoti uosto žemę, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perduoti ją laikinai neatlygintinai naudotis;

6) rinkti uosto rinkliavas;

7) organizuoti uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus;

8) rengti uosto strategijos projektus, uosto ir uosto rezervinių teritorijų detaliuosius planus, organizuoti jų įgyvendinimą, mokslinio tyrimo darbus, reklamuoti uostą;

9) nagrinėti uoste esančių statinių rekonstrukcijos, naujų objektų statybos projektus, juos derinti, nustatyti ir tvirtinti privalomas technines sąlygas;

10) įgyvendinti uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones bei organizuoti taršos padarinių likvidavimą;

11)   statyti, naudoti ir plėtoti uosto infrastruktūrą;

12)   palaikyti projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų;

13)   organizuoti ir vykdyti uosto aplinkos apsaugą;

14) suderinus su savivaldybės institucijomis, atlikti uosto rezervinėse teritorijose parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus;

15) užtikrinti priežiūrą neišnuomotose uosto žemės (teritorijos) dalyse;

16) organizuoti socialinį-buitinį jūrininkų aptarnavimą;

17) kitos.

Klaipėdos uosto direkcija turi strateginius planus, kurie metai iš metų šiek tiek keičiasi, atsiranda nauji. Uosto direkcija dalyvauja įvairiuose projektuose, taip pat planuoja tam tikras investicijas į uostą. Siekiant pritraukti naujų investicijų į Klaipėdos uostą, užmezgamas bendradarbiavimas su užsienio uostais, kompanijomis. Investicijos, kurios buvo skirtos Klaipėdos uostui ir jo infrastruktūrai per paskutinius 5 metus, pateiktos 1 lentelėje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS PRISTATYMAS3
 • 2. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪROS TYRIMAS8
 • 3. ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ12
 • 3.1 Mikroaplinkos analizė12
 • 3.2 Makroaplinkos analizė14
 • 4. ĮMONĖS GALIMYBĖS IR RIZIKA18
 • 5. TRUMPA ĮMONĖS SSGG ANALIZĖ19
 • 6. RINKODAROS ANALIZĖ22
 • 7. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINĖ ANALIZĖ26
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33
 • PRIEDAI34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Profesinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Profesinės praktikos ataskaita

Įstaigų ir įmonių administravimo programos profesinę praktiką aš atlikau UAB “Klaipėdos maisto produktai”. Praktikos atlikimo [...]

Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA
Praktikos ataskaita Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA

Motorlaivis „DINA“ yra refrižeratorinio krovinio laivas. Laivas buvo pastatytas 1978 metais Japonijos „NIPONKAI“ laivų statykloje.

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės [...]

Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”

Istorija 1964 m. buvusiosios Tarybų Sąjungos valstybinis Naftos ir chemijos komitetas pradėjo svarstyti naftos [...]

Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Informacinių technologijų pasaulis“
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Informacinių technologijų pasaulis“

Bakalauro praktiką atlikta UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ nuo 2011-02-07 iki 2011-04-15, kurioje vykdžiau: • verslo partnerių Lietuvoje [...]

Praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita

UAB „Autarė“ buvo įregistruota 1995-06-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Subačiaus g. 8, Vilniuje. Nuo [...]

Praktikos ataskaita UAB “New vision Baltija”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita UAB “New vision Baltija”

Praktikos vieta: Vilnius, UAB „New Vision Baltija“. Praktikos trukmė: Nuo 2012 m. balandžio 8 d. iki 2012 birželio [...]

Logistikos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Logistikos praktikos ataskaita

Logistika – tai viena iš sričių, kurių darbas niekada nenutrūksta. Jos tikslas yra užtikrinti reikiamų [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita

Praktikos tikslai: • susipažinti su įmonės steigimu, vadyba ir administravimu, kelionių organizavimu, organizacine struktūra; • Mokytis spresti įmonės [...]

Specialybės baigiamosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Specialybės baigiamosios praktikos ataskaita

Darbo tikslas: išanalizuoti kelionių agentūros veiklą. Darbo uždaviniai: • Aprašyti organizacijos charakteristiką. • Aprašyti organizacijos veiklos sritis. • Išanalizuoti organizacijos marketingo [...]

Gamybinės praktikos ataskaita UAB „TLB“
Praktikos ataskaita Gamybinės praktikos ataskaita UAB „TLB“

Įvadas Šiandien turbūt nerastume verslo atstovo, teigiančio, kad įmanoma konkuruoti ir efektyviai išnaudoti išteklius, nenaudojant informaciniu [...]

Praktikos ataskaita įmonėje, užsiimančia barų verslu
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita įmonėje, užsiimančia barų verslu

Šis darbas – ataskaita apie atliktą Įstaigų ir Įmonių Administravimo pažintinę [...]

Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės
Prezentacija Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės

Klaipėdos uosto plėtros galimybių klausimo svarbą lemia: Nuolat augantys Klaipėdos uosto krovinių srautai; Intensyvėjanti laivyba; Didėjantis atplaukiančių laivų [...]

Lietuvos geležinkelio ir Klaipėdos uosto klasteris
Referatas Lietuvos geležinkelio ir Klaipėdos uosto klasteris

Pasaulinės ekonomikos raida apsprendžia naujas įmoniųsąveikavimo formas, įgalinančias organizacijas vis sėkmingiau konkuruoti globalioje pasaulio rinkoje.

Mokomosios praktikos ataskaita įmonėje: UAB ”ad Baltic” Kemi servisas
Praktikos ataskaita Mokomosios praktikos ataskaita įmonėje: UAB ”ad Baltic” Kemi servisas

Mokomąją praktiką atlikau UAB,,AD Baltic“ KEMI servise. Praktikos metu išanalizavau įmonės veiklos sritį. Susipažinau su [...]