Naftos produktų išmetamų emisijų tvarkymas AB "ORLEN Lietuva" įmonėje

34 psl. / 5200 žod.

Ištrauka

Profesinę praktiką atlikau AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje, kuri įsikūrusi Mažeikių rajone. Praktiką atlikau mėnesį, nuo 2014 m. gruodžio 1 dienos iki gruodžio 24 dienos. AB „ORLEN Lietuva“ – viena didžiausių Lietuvos įmonių, užsiimanti naftos perdirbimu. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys yra naftos produktų gamyba ir prekyba.

"ORLEN" – Lenkijos energetikos bendrovė, naftos perdirbimo koncernas, valdantis degalinių tinklą Europoje. Tai viena iš didžiausių naftos pramonės korporacijų Vidurio Europoje. Šiuo metu koncerną sudaro 76 bendrovės.

Praktikos tikslas – susipažinti su pagrindinėmis automobilių eksploatacijos metu susidarančiomis atliekomis bei jų tvarkymo sistema AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 • susipažinti su AB „ORLEN Lietuva“ darbo pobūdžiu ir vykdoma veikla;
 • susipažinti su naftos išmetamų atliekų įvairove;
 • išanalizuoti naftos atliekų rūšiavimo, surinkimo, perdirbimo, panaudojimo būdus;
 • susipažinti su įmonėje veikiančiomis atliekų tvarkymo technologijomis;

parengti praktikos ataskaitą.

Turinys

 • ĮŽANGA4
 • 1. TEORINĖ DALIS5
 • 1.1 Naftos produktų atliekos5
 • 1.1.1 Atliekų klasifikacija5
 • 1.1.2 Teršalų susidarymas6
 • 1.1.3 Taršos prevencinės priemonės7
 • 1.2 Procesai naftos pramonėje8
 • 1.2.1 Nafta8
 • 1.2.2 Siera naftoje8
 • 1.2.3 Pagrindiniai naftos perdirbimo procesai9
 • 1.3 Deginimas energijos gamyboje.10
 • 1.3.1. Elektrinės10
 • 1.3.2. Kaminai11
 • 1.3.3 Naftos perdirbimas11
 • 1.4 Išmetamųju emisijų valymo metodai13
 • 1.4.1 Garų rekuperavimo įrenginys(GRĮ)13
 • 1.4.2 Sieros granuliavimo technologija13
 • 1.4.3 Hidrosulfininimas naftos perdirbimo schema15
 • 2. PRAKTINĖ DALIS17
 • 2.1. AB "ORLEN Lietuva" ūkinė veikla17
 • 2.1.1 Įmonės funkcijos ir uždaviniai17
 • 2.1.2 Automatinė taršos monitoringo sistema18
 • 2.1.3 Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas (TIPK)20
 • 2.2 Taršos šaltiniai ir jų fiziniai duomenys21
 • 2.2.1 Kaminų išmetamos taršos fiziniai duomenys21
 • 2.2.2 Garų rekuperavimo įrenginys (GRĮ)22
 • 2.2.3 GRĮ efektyvumas pagal LOJ25
 • 2.2.4 GRĮ technologinė schema25
 • 2.2.5 Sieros degazavimo ir granuliavimo įrenginys26
 • 2.3 Teršalų išmetimas į aplinkos orą28
 • 2.3.1 Teršalų valymas ir utilizavimas28
 • APIBENDRINIMAS30
 • LITERATŪRA31

Reziumė

Autorius
valgri
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 19, 2016
Apimtis
34 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vandenynų tarša naftos produktais

Ekologija Prezentacija 2011 m. karolina_
Pristatymas apie vandenynų taršą naftos produktais. Trumpai ir konkrečiai paminėti naftos patekimo į vandenynus šaltiniai, naftos išsiliejimų poveikis aplinkai bei ekonomikai, naftos valymo...

Atliekų tvarkymas Lietuvoje

Ekologija Referatas wanillius
Atliekos apibrėžiamos kaip bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių juos turintysis atsikrato, nori ar privalo atsikratyti. Europos Sąjungos teisės aktai nustato atliekų tvarkymo...

Atliekų susidarymo šaltiniai ir atliekų tvarkymas

Ekologija Referatas 2007 m. boriseviciene
Atliekų susidarymas ir tvarkymas yra viena svarbiausių aplinkosaugos problemų, atsiradusi vos įsikūrus pirmosioms gyvenvietėms dar prieš mūsų erą. Tačiau šiame šimtmetyje atliekų tvarkymo...

Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai...

Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas

Ekologija Prezentacija giedriusnote3
•Gyvūnai – visų rūšių laukiniai gyvūnai, taip pat gyvūnai, kurių auginimu ir laikymu rūpinasi žmogus •Gyvūnija - žemės, tam tikros teritorijos arba gyvenamosios...