Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB "Yazaki wiring technologies Lietuva" praktikos ataskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Kiekviena organizacija turi savo valdymo ypatumus, suformuluotus ir pritaikytus vykstant jos veiklai. Savaime suprantama, kad visos valdymo funkcijų formuluotės turi savo pliusų ir minusų. Geriausias vertintojas tokiu atveju yra nepriklausomas asmuo, galintis iš šalies pamatyti ir įvertinti gaunamą naudą ar nepatogumus. Šiuo atveju patirtos ir suvoktos žinios bei vertinimai bus pateikti mano kaip praktiką atlikusio asmens.

Šioje praktikos ataskaitoje yra pateikta atliktos praktikos „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ organizacijoje įgytos žinios ir patirtis. Taip pat pristatoma pati įmonė, jos veikla, apžvelgiama jos mikro ir makro aplinka, pateiktos praktikos metu suvoktos valdymo funkcijos. Darbas gali būti panaudotas toje pačioje organizacijoje kaip papildoma informacija ką mato ir kaip supranta praktiką atliekantis studentas.

Pagrindinis darbo tikslas yra savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie įmonę.

Darbo uždaviniai :

 1. Apibūdinti įmone, kurioje atliekama praktika.
 2. Išnagrinėti organizacijos esamą situaciją ir perspektyvas.
 3. Išanalizuoti organizacijos valdymo funkcijas.

 

Darbo metodai: Lyginamoji analizė, informacijos srautų analizė, indukcija, sisteminimas ir stebėjimas, loginės išvados, mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5562 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ORGANIZACIJOS APIBŪDINIMAS4
 • 2. ORGANIZACIJOS APLINKOS ANALIZĖ7
 • 2.1. Makropalinka7
 • 2.2. Mikroaplinka10
 • 3. ORGANIZACIJOS VALDYMO ANALIZĖ13
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI21
 • LITERATŪRA22
 • PRIEDAI23