UAB "Yazaki wiring technologies Lietuva" baigiamoji praktikos ataskaita

41 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Kiekviena organizacija turi savo valdymo ypatumus, suformuluotus ir pritaikytus vykstant jos veiklai. Savaime suprantama, kad visos valdymo funkcijų formuluotės turi savo pliusų ir minusų. Geriausias vertintojas tokiu atveju yra nepriklausomas asmuo, galintis iš šalies pamatyti ir įvertinti gaunamą naudą ar nepatogumus. Šiuo atveju patirtos ir suvoktos žinios bei vertinimai bus pateikti mano kaip praktiką atlikusio asmens.

Šioje praktikos ataskaitoje yra pateikta atliktos praktikos „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ organizacijoje įgytos žinios ir patirtis. Taip pat pristatoma pati įmonė, jos veikla, nagrinėjama jos funkcinės veiklos, nustatomos jų plėtros galimybės ir kryptys. Darbas gali būti panaudotas toje pačioje organizacijoje kaip papildoma informacija ką mato ir kaip supranta bei ką gali pasiūlyti praktiką atliekantis studentas.

Pagrindinis darbo tikslas yra savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie įmonę.

Darbo uždaviniai :

 1. Apibūdinti įmone, kurioje atliekama praktika.
 2. Išnagrinėti organizacijos funkcines veiklas.
 3. Nustatyti organizacijos funkcinių veiklų plėtros galimybes bei kryptis.
 4. Atlikti individualią užduotį.

Darbo metodai: lyginamoji analizė, informacijos srautų analizė, indukcija, sisteminimas ir stebėjimas, loginės išvados, mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ORGANIZACIJOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. ORGANIZACIJOS VEIKLOS VERTINIMAS IR PLĖTROS GALIMYBIŲ BEI KRYPČIŲ NUSTATYMAS7
 • 2.1. Gamybos proceso organizavimas7
 • 2.2. Logistika – aprūpinimo organizavimas9
 • 2.3. Personalo valdymas13
 • 2.4. Rinkodaros valdymas17
 • 2.5. Finansų valdymas25
 • 2.6. Pardavimų valdymas29
 • 2.7. Kokybės valdymas31
 • 2.8. Inovacijų valdymas33
 • 3. INDIVIDUALI UŽDUOTIS35
 • 3.1. Vadovavimo veiklos modelis organizacijoje35
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI39
 • LITERATŪRA40

Reziumė

Autorius
coliuke1
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Baigiamoji praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita angel_snc
Praktikos tikslai: • susipažinti su įmonės steigimu, vadyba ir administravimu, kelionių organizavimu, organizacine struktūra; • Mokytis spresti įmonės personalo, rinkodaros, komercijos, apskaitos skyrių...

Specialybės baigiamosios praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita angel_snc
Darbo tikslas: išanalizuoti kelionių agentūros veiklą. Darbo uždaviniai: • Aprašyti organizacijos charakteristiką. • Aprašyti organizacijos veiklos sritis. • Išanalizuoti organizacijos marketingo aplinką.

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...

EUROKOS baigiamosios praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita 2015 m. kristina.u
Baigiamosios praktikos ataskaita, parengta nuosekliai remiantis VIKO VVF baigiamosios praktikos standartais ir užduotimis, skirtomis tarptautinės prekybos studijų pogramos studentams. Įvertinta 9 balais.