Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB "Yazaki wiring technologies Lietuva" baigiamoji praktikos ataskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Kiekviena organizacija turi savo valdymo ypatumus, suformuluotus ir pritaikytus vykstant jos veiklai. Savaime suprantama, kad visos valdymo funkcijų formuluotės turi savo pliusų ir minusų. Geriausias vertintojas tokiu atveju yra nepriklausomas asmuo, galintis iš šalies pamatyti ir įvertinti gaunamą naudą ar nepatogumus. Šiuo atveju patirtos ir suvoktos žinios bei vertinimai bus pateikti mano kaip praktiką atlikusio asmens.

Šioje praktikos ataskaitoje yra pateikta atliktos praktikos „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ organizacijoje įgytos žinios ir patirtis. Taip pat pristatoma pati įmonė, jos veikla, nagrinėjama jos funkcinės veiklos, nustatomos jų plėtros galimybės ir kryptys. Darbas gali būti panaudotas toje pačioje organizacijoje kaip papildoma informacija ką mato ir kaip supranta bei ką gali pasiūlyti praktiką atliekantis studentas.

Pagrindinis darbo tikslas yra savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie įmonę.

Darbo uždaviniai :

 1. Apibūdinti įmone, kurioje atliekama praktika.
 2. Išnagrinėti organizacijos funkcines veiklas.
 3. Nustatyti organizacijos funkcinių veiklų plėtros galimybes bei kryptis.
 4. Atlikti individualią užduotį.

 

Darbo metodai: lyginamoji analizė, informacijos srautų analizė, indukcija, sisteminimas ir stebėjimas, loginės išvados, mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ORGANIZACIJOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. ORGANIZACIJOS VEIKLOS VERTINIMAS IR PLĖTROS GALIMYBIŲ BEI KRYPČIŲ NUSTATYMAS7
 • 2.1. Gamybos proceso organizavimas7
 • 2.2. Logistika – aprūpinimo organizavimas9
 • 2.3. Personalo valdymas13
 • 2.4. Rinkodaros valdymas17
 • 2.5. Finansų valdymas25
 • 2.6. Pardavimų valdymas29
 • 2.7. Kokybės valdymas31
 • 2.8. Inovacijų valdymas33
 • 3. INDIVIDUALI UŽDUOTIS35
 • 3.1. Vadovavimo veiklos modelis organizacijoje35
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI39
 • LITERATŪRA40