Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

0 atsiliepimų
Autorius:

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities socialinei ekonominei plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos procesą, kurioje eigoje keičiasi nusistovėjusi tvarka bei įpročiai. Šiuos pokyčius labiausiai įtakoja vis augantis akcininkų, analitikų, darbo sąjungų, darbuotojų, visuomeninių organizacijų bei žiniasklaidos spaudimas kompanijoms būti kuo skaidresnėmis ir atsakingesnėmis. Verslas išskiriamas kaip vienas svarbiausių elementų, kuris turi didelę galią ir gali daryti realią įtaką įvairių sričių procesams, pakreipiant juos viena ar kita linkme. Tradicinei pelno siekiančiai organizacijai jau nebepakanka rūpintis tik savo tikslų įgyvendinimu, norėdama atsilaikyti konkurencinėje kovoje ji turi būti socialiai atsakinga t.y. reaguoti ir atsakyti į visuomenės poreikius. Todėl darosi svarbu išskirti priemones, kurių pagalba įmonės galėtų prisidėti prie harmoningos visuotinės gerovės.

Nors verslo socialinė atsakomybė (VSA) ir tampa vienu svarbiausiu šiuolaikinio verslo organizavimo klausimu, tačiau vis dar sudėtinga apibrėžti verslo socialinės atsakomybės esmę, jos atpažinimo bei praktinio pritaikymo būdus, galimybes. Pastaruoju metu ypač domimasi verslo socialinės atsakomybės teikiama nauda ir indėliu į įmonių konkurencingumo didinimą. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mūsų šalies įmonės pradeda keisti požiūrį į socialinę atsakomybę. Kyla natūralus poreikis turėti kuo daugiau informacijos apie naująją veiklos sritį.

Iš anksčiau išdėstytų minčių ryškėja pasirinktos temos aktualumas – pokyčiai ir tendencijos versle ir jo aplinkoje reikalauja, kad įmonės atrastų būdus ir prisiimtų socialinę atsakomybę bendruomenės, valstybės ir net pasaulio atžvilgiu, siekiant abipusės naudos.

Hipotezė: įmonės, kurios vadovaujasi verslo socialine atsakomybe, įgyja didesnį konkurencinį pranašumą prieš tas įmones, kurios vadovaujasi tik įstatymais ir minimaliomis etikos normomis.

Šio tyrimo tikslas – identifikuoti verslo socialinės atsakomybės įgyvendinimo priemones bei jų teikiamą naudą įmonėms, siekiančioms konkurencinio pranašumo. Tyrimo uždaviniai:

 • Apibrėžti socialinės verslo atsakomybės esmę;
 • Išskirti socialinės verslo atsakomybės pagrindines įgyvendinimo sritis bei įgyvendinimo būdus, integruojant VSA strategiją į verslo modelius;
 • Nustatyti verslo socialinės atsakomybės teikiamą naudą bei privalumus, lemiančius įmonės konkurencinį pranašumą.
 • Tyrimo metu nustatyti pagrindines VSA problemas Lietuvos verslo organizacijose bei išsiaiškinti VSA diegimo galimybę.
 • Remiantis tyrimo rezultatais bei kitų šalių praktika pasiūlyti įmonių vadovams efektyvias VSA problemų sprendimo galimybes.

Rengiant pasirinktos temos literatūros apžvalgą daugiausia buvo remtasi užsienio šalių literatūros šaltiniais, kadangi Lietuvoje tai pakankamai nauja sritis ir šiuo klausimu nebuvo atliekami išsamūs tyrinėjimai. Pastaroji priežastis šiek tiek apsunkino analizę, kadangi šios srities užsienio šalių terminologija dar nėra tinkamai adaptuotų bei taikomų lietuviškų terminų.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. VERSLO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 1.1.Verslo socialinės atsakomybės istorinė raida4
 • 1.2. VSA koncepcija4
 • 1.3. Verslo socialinės atsakomybės modeliai8
 • 2. ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, INTEGRUOJANT VSA STRATEGIJAS Į VERSLO MODELIUS12
 • 2.1. VSA strategijos formavimas, siekiant konkurencinio pranašumo13
 • 2.1.1. Išorės aplinkos analizė14
 • 2.1.2. Vidinės aplinkos analizė17
 • 2.1.3. Strateginė misija, strateginiai tikslai bei VSA strategijos formavimas19
 • 2.1.4. Strategijos įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas.21
 • 2.2. VSA teikiama nauda22
 • 2.2.1. Vertės kūrimas pasinaudojant VSA22
 • 2.2.2. VSA tiesioginė ir netiesioginė nauda23
 • 2.3. VSA praktika Lietuvoje25
 • 3. TYRIMO TEORINIS MODELIS26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Referatas Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Įmonių socialinė atsakomybė
Referatas Įmonių socialinė atsakomybė

Temos aktualumas. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša, neracionalus resursų naudojimas, socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai [...]

Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Referatas Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis [...]

„Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė
Prezentacija „Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė

•Taiviena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių Europoje krabų lazdelių ir kitų produktų iš surimio ir žuvies [...]

N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo socialiniuose verslo santykiuose
Referatas N. Machiavelli „Valdovo“ vaidmuo socialiniuose verslo santykiuose

Šiandieniniame laikmetyje, vis labiau plintant individualizacijai, keičiasi individo tarpusavio santykis su kitais individais bei su [...]

Biudžetinių įstaigų esamojo, būsimojo ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas
Referatas Biudžetinių įstaigų esamojo, būsimojo ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas

Apskaitos politika – taisyklių visuma, kaip vedama apskaita: apskaitos principai, apskaitos metodai, skirti ūkio [...]

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas

„Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių plėtra sumažėjo. Jų ekonominė svarba tik dabar yra pastebima [...]

Verslo įmonių apskaitos namų darbas
Referatas Verslo įmonių apskaitos namų darbas

UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra [...]

Socialinė - kultūrinė verslo aplinka
Referatas Socialinė - kultūrinė verslo aplinka

Marketingo aplinką sudaro „nekontroliuojamų jėgų visuma, kurią turėdamos omenyje įmonės turi kurti savo marketingo planus.

Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė
Referatas Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė

Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į [...]

Investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimas ir reikšmė verslo konkurencingumui
Kursinis darbas Investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimas ir reikšmė verslo konkurencingumui

Šiuolaikinis pasaulis dažnai yra suvokiamas ir apibūdinamas kaip bendra pasaulinė visuomenė, kurioje pamažu nyksta ribos [...]

UAB „Žalvaris“ socialinė atsakomybė ir rekomendacijos
Referatas UAB „Žalvaris“ socialinė atsakomybė ir rekomendacijos

Įmonių socialinė atsakomybė plačiąja prasme tai reiškinys, kuris pritraukia įvairias sritis tokias kaip teisę, ekonomiką [...]

Referatas "IKEA" socialinė atsakomybė

Referate yra smulkiai aprašyta Įmonės IKEA vykdoma socialine atsakomybė, kartu su pasiūlymais kaip ji dar [...]

Smulkaus verslo svarba ir jo skatinimas
Rašinys Smulkaus verslo svarba ir jo skatinimas

Smulkus ir vidutinis verslas yra neatsiejama kiekvienos valstybės ekonomikos dalis. Šio verslo subjektai yra mažos [...]

Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumas
Kursinis darbas Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumas

Esant ekonomikos integracijai ir globalizacijos procesams, atsiranda galimybė sustiprinti eksporto plėtrą, todėl daugiausia dėmesio yra [...]