Baigiamosios praktikos ataskaita UAB ,,Delamode Baltics‘‘

31 psl. / 6160 žod.

Ištrauka

Praktika ir teorija, tai du neatsiejami dalykai, nes esamos teorinės žinios puikiai įtvirtinamos praktikos metu, todėl studentams yra labai svarbu atlikti praktiką. Praktikos metu yra galimybė ne tik pasitikrinti turimas žinias, bet ir įgyti naujų žinių, o taip pat ir išanalizuoti kokių įgūdžių reikia profesinėje veikloje ir šiuolaikinėje darbo rinkoje. Šios baigiamosios praktikos metu atlikta praktika įmonėje UAB „Delmode Baltics“, praktikos laikotarpis truko vieną mėnesį. Šiame darbe yra apžvelgiama pasirinktos įmonės sandėlio veikla. Atliktas tyrimas, padėsiantis identifikuoti problemą, pasirinktos įmonės sandėliavimo veikloje. Taip pat, pateikiama gautų rezultatų analizė ir siūlymai problemos sprendimui.

Temos aktualumas. Įgautos žinios pritaikomos įmonės veikloje, organizuojant pervežimus bei sandėliavimo procesus , taip pat dirbant arba atliekant praktiką įmonėje.

Praktinė darbo reikšmė. Atlikus tyrimą bei skaičiavimus šiame darbe, galima įvertinti pasirinktos įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą, bei įvertinti kiek gali kainuoti įmonei viena klaida, sandėliavimo veiklos procese. Darbo rezultatas taip pat parodo, įgautas teorines žinias, studiju metu, bei praktikos metu.

Baigiamojo darbo objektas. UAB ,,Delamode Baltics‘‘

Baigiamojo darbo tikslas. Profesinės veiklos praktinių įgūdžių įgijimas logistikos įmonėje, taip pat susipažinimas su valdymo ypatumais.

Baigiamojo darbo uždaviniai.

  1. Atlikti literatūros ir informacinių šaltinių apžvalgą, atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą ir sprendžiamos problemos pagrįstumą.
  2. Išanalizuoti transporto/logistinės įmonės/padalinio veiklos rezultatus bei vietą šakoje ar ekonomikos sektoriuje, apibūdinti įmonės aplinką, ypač atkreipiant dėmesį į tuos aspektus, kurie bus svarbūs nagrinėjamai temai.
  3. Įvertinti transporto/logistinės įmonės veiklos perspektyvas, atlikus kiekybinį ar kokybinį tyrimą.

Baigiamojo darbo metodai.

  1. Mokslinės literatūros analizė;
  2. Pirminių ir antrinių duomenų analizė;
  3. Tyrimas.

Baigiamuoju darbu pasiekti rezultatai. Naudosiuos šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis profesinėje veikloje, siekiant efektyvesnės transporto/logistinės organizacijos veiklos dinamiškoje aplinkoje; Analizuosiu organizacijoje bei versle vykstančius logistinius procesus, identifikuosiu esančias problemas, įžvelgsiu perspektyvas; Gebėsiu vertinti logistinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; Sklandžiai ir įtaigiai reikšiu mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje bent viena užsienio kalba; Žinosiu fundamentinių pasaulėžiūros ir humanitarinių mokslų teorijas, transporto sektoriaus bei logistinę infrastruktūrą, keleivių ir krovinių vežimo technologijas; Vertinsiu transporto/ logistinio verslo aplinką, rinkos tendencijas ir kūrimo/vystymo/plėtros galimybes; Suvoksiu atsakomybes už veiklos rezultatus svarbą, gebėsiu dirbti komandoje, savarankiškai mokysiuos kintančioje profesinės veiklos srityje.


Reziumė

Autorius
natasa369
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Laivybos praktikos ataskaita

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. laima
Prieš priimant krovinį i laivą, butina gerai išanalizuoti krovinio tipa, kiekį ir buseną. Po to kai krovinys yra apžiūrėtas ir tinkamas gabenimui yra...

Praktikos ataskaita UAB “Emma” įmonėje

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. dzastyna
Praktikos esmė. Įgyti vien teorinių žinių kolegijoje nepakanka, labai svarbu gebėti jas pritaikyti praktiškai darbe. Svarbu pamatyti įmonę, kurioje galima pritaikyti teorinius metodus,...

Praktikos ataskaita "x" įmonėje

Logistika Praktikos ataskaita 2017 m. inelly
Ataskaita įvertina 9 balais. Tai baigiamosios praktikos transporto įmonėje ataskaita. Praktikos tikslai: • Analizuoti ir įvertinti UAB „123“ įmonės veiklą; • Įtvirtinti teorines...