Praktikos , atliktos Panevėžio apskrities vyriausiajo policijos komisariato patrulių kuopoje, ataskaita

16 psl. / 4554 žod.

Ištrauka


Patrulinių padalinių veiklos sritys, patruliuojamos teritorijos ribos nustatomos patrulinių padalinių nuostatuose. Veiklos teritorijos skirstomos ir įvardinamos sektoriais atitinkamų jose veikiančių teritorinių policijos įstaigų vadovų įsakymais. Maršrutus ir postus nustato patrulinių padalinių vadovai, išskirtinais atvejais, įvedus specialiuosius planus ar staigiai pakitus kriminogeniniais ar avaringumo padėčiai postus išstato teritorinės policijos įstaigos Operatyvaus valdymo padalinio pareigūnas. Teritorinėse policijos įstaigose, kur įkurti specializuoti kelių policijos patruliniai padaliniai, eismo priežiūros užduotys formuluojamos tik jiems, kitų patrulinių padalinių pareigūnams formuluojamos užduotys privalo būti susijusios tik su viešosios tvarkos užtikrinimu. Minėtų padalinių (kelių policijos ir kitų padalinių) pareigūnams kitokios užduotys gali būti formuluojamos tik policinių priemonių metu. Kai bendrųjų policijos funkcijų vykdymui yra pasitelkiami mobiliųjų padalinių pareigūnai, jiems užduotys, susijusios su eismo priežiūra, taip pat gali būti formuluojamos tik policinių priemonių metu. Ne policinių priemonių metu specializuotų ir mobiliųjų padalinių pareigūnai tarnybos užduotyje nenumatytas priemones gali vykdyti tik pastebėjus ar gavus informaciją apie ruošiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą.


Kiekvienas patruliuojantis ekipažas turi jiems individualiai nustatytus maršrutus, jų schemas. Maršrutus (schemas) sudaro patrulinių padalinių vadovai. Viešosios policijos padalinių vadovai, privalo: organizuoti ir kontroliuoti tinkamą viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimą bei nusikalstamų veikų užkardymą, organizuoti glaudų patrulinių padalinių bendradarbiavimą su kitais policijos įstaigos padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, taip pat pagal kompetenciją su visuomene viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo srityje, užtikrinti tinkamą policijos įstaigos turimų techninių, specialiųjų materialinių išteklių, ginkluotės paskirstymą patruliniams padaliniams, tobulinti ir diegti naujas technologijas skirtas geresniam pareigūnų darbui, organizuoti ir užtikrinti visuomenės saugumą ir tvarką. Prieš kiekvieną tarnybą pareigūnai turi pasirašyti pajėgų išdėstymo plane, išklausyti instruktažą (iki 30 minučių).


Reziumė

Autorius
lauruteab
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 12, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita pas antstolį

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis praktikos metu atliktais stebėjimais, pateikti pavyzdžius) 2.1....

Praktikos ataskaita teisme

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI, JŲ SKIRTUMAI, ĮTEIKIMO YPATUMAI....

Praktikos ataskaitas prokuratūroje

Teisė Praktikos ataskaita 2013 m. antklode
Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos visuomeninės ir valstybės santvarkos (sistemos) sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Lietuvos teisė (teisės normos), Lietuvos teisėsauga...

Profesinės praktikos ataskaita antstolių kontoroje

Teisė Praktikos ataskaita 2018 m. ge-reda
Praktikos ataskaita, atsakoma į pagrindinius su profesinės praktikos atlikimu susijusius klausimus, uždavinius, pasiūlymus. Praktikos ataskaita padės pasisemti žinių kaip teisingai pateikti informaciją, susijusią...

Baigiamosios praktiktos ataskaita savivaldybėje

Teisė Praktikos ataskaita 2020 m. krkevalait
Priešdiplominę praktiką atlikau Prienų Rajono savivaldybės administracijos, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje nuo 2020-09-09 iki 2020-11-06. Praktiką atlikti Prienų Rajono miesto savivaldybėje...