Asociali šeima - mūsų visuomenės dalis

13 psl. / 2327 žod.

Ištrauka

Asocialios šeimos – tai šeimos, kurios ataskaitinių metų pabaigoje yra savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų asocialių šeimų įskaitoje dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis bei kitomis toksinėmis medžiagomis, amoralaus, nepriimtino visuomenei gyvenimo būdo, vaikų nepriežiūros, nesirūpinimo jų sveikata bei visapusiško ir harmoningo jų vystymosi neužtikrinimo.

Asocialios ir rizikos grupės šeimos yra viena skaudžiausių modernios visuomenės problemų. Ekonominių permainų laikais tokios šeimos dažnai tampa įvairių neigiamų reiškinių priežastimi. Vaikai šiose šeimose kenčia labiausiai. Kaip rodo statistika, daugiausia šių šeimų vaikai netenka tėvų globos, tampa smurto, taip pat seksualinio išnaudojimo aukomis. Nepaslaptis, kad šiose šeimose dažnai vyksta palaidas lytinis gyvenimas, vaikai, ypač mergaitės, tokiose šeimose yra seksualiai išnaudojamos. Tokių šeimų yra visuose pasaulio kraštuose, tačiau tarptautinius ekspertus stebina faktas, kad Lietuvoje tokių šeimų skaičius didėja gana sparčiai, kad asocialios ir disfunkcinės šeimos, turinčios vaikų, yra remiamos valstybės, nors lėšos atitenka ne vaikams, o asocialiems poreikiams tenkinti.

Asocialioje šeimoje nėra deramo ryšio tarp šeimos narių, taip pat tarp šeimos ir aplinkos. Tų šeimų tėvai ir vaikai nevertina kultūrinių šalies vertybių ir konfliktuoja su jomis. Jie dažniausiai nepajėgia savęs apsirūpinti, į pavojų stato savo ir kitų žmonių gerovę arba patys tampa negerų draugų aukomis.

Lietuvos įstatymuose apibrėžta, kad socialinės rizikos šeimos tai – šeimos, kuriose vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti vaikų, taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo vaikus arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. Tai šeima, kurioje narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę ir kurios neigiama aplinka neskatina sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Šiose šeimose dažnai yra netenkinami vaikų fiziniai ir emociniai poreikiai, tai lemia labai žemą vaikų savęs vertinimą, skurdžius socialinius įgūdžius bei menką adaptaciją.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PROJEKTAS „ASOCIALI ŠEIMA – MŪSŲ VISUOMENĖS DALIS“5
 • 1.1. Projekto tikslas5
 • 1.2. Projekto uždaviniai5
 • 1.3. Projekto principai6
 • 1.4. Dalyviai6
 • 1.5. Numatomi rezultatai7
 • 1.6. Resursai7
 • 1.7. Projekto vadovai ir vykdytojai7
 • 1.8. Projekto trukmė ir vykdymo etapai8
 • 1.9. Numatomi rezultatai8
 • 2. PRAKTINĖ PROJEKTO VEIKLA9
 • 2.1. Pirmasis etapas – teorinis pasirengimas9
 • 2.2. Antrasis etapas – praktinė veikla9
 • 2.3. Trečiasis etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas12
 • PROJEKTO IŠVADOS12
 • LITERATŪRA, INTERNETINIAI PORTALAI13

Reziumė

Autorius
sarmi
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2018
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Asocialaus elgesio psichologija

Psichologija Paruoštukė 2011 m. vaidukazs
1. Asocialus elegesys – savo elgesio pasekmių kitiems nepaisymas, elgesys nepriimtinas visuomenei. Delinkventinis elgesys – Delinkventinis elgesys - tai smulkūs nusižengimai, moralinių elgesio...

Stereotipų formavimas šiuolaikinėje visuomenėje

Psichologija Referatas 2012 m. anett
Normos, kurios, žmonių manymu, yra pernelyg sustabarėjusios, trukdančios visuomenei suvokti kintantį pasaulį ir susikalbėti, paprastai yra vadinamos stereotipais. Tai, kas vienam atrodys nusistovėjusia...

Kas kuria lieknumo maniją visuomenėje?

Psichologija Referatas maxile
Manija, verčiant iš graikų kalbos reiškia aistra, potraukis, beprotybė. Pirmieji du apibūdinimai turi ir teigiamų aspektų, tačiau beprotybė jau baugina. Manijų pasaulyje...