Vaiko ir paauglio stebėjimo praktika

23 psl. / 4418 žod.

Ištrauka

VO “Gelbėkit vaikus” vaiko dienos centro “Duok ranką” prioritetas yra “Mergaičių programa” ir socialinis darbas su rizikos grupės mergaitėmis bei jų šeimomis. Mergaičių programa“ įgyvendina vaiko teisę į fizinį ir psichinį integralumą ir vaiko teisę nebūti diskriminuojamam dėl lyties. Atsižvelgdamas į mergaičių problemas, vaiko dienos centras „Duok ranką“ dirba su 3 mergaičių grupėmis:

l Jaunesnių mergaičių grupe (7 – 12 metų)

l Vyresnių mergaičių grupe (13 – 17 metų)

l Palaikomąja grupe (mergaitės, dalyvavusios „Mergaičių programoje“ ir vyresnės nei 17 metų)

Dauguma lankančių centrą yra 7-12 metų mergaitės. Pastebėta, kad jaunesnės mergaitės turi daugiau galimybių ir motyvacijos lankyti vaiko dienos centrą. Mažiausiai lankosi vyresnės nei 17 metų merginos. Jos lengviau pasiduoda bendraamžių įtakai (linkusios didesnę dalį laiko praleisti su draugais), daugiau dėmesio ir laiko turi skirti mokslams, kai kurios vyresnės mergaitės bandė įsidarbinti ir sėkmingai dirbo, kai kurios mergaitės yra susilaukusios kūdikių ir turi jais rūpintis ir pan. Tačiau paslaugos buvo teikiamos ir toms mergaitėms, kurios lankė Centrą epizodiškai – su jomis buvo susisiekiama telefonu, teikiamos konsultacijos, informavimas ir nukreipimas, nuolat sekama, kaip joms sekasi ir kokios pagalbos joms reikėtų. Dauguma mergaičių iš šeimų, kurios nesugeba užtikrinti joms reikiamos priežiūros ir ugdymo, taip pat nepilnos šeimos, turinčios mažas pajamas, turinčios priklausomybių. Daug sunkesnis darbas yra su mergaičių šeimomis. Tėvus sunku motyvuoti dalyvauti susirinkimuose, paskaitose, ateiti į Centrą. Neretai tėvai suvokia pagalbą kaip Centro specialistų darbą su vaiku ir jokios pagalbos iš šeimos pusės, retai laikosi įsipareigojimų, pažadų. Tačiau pastebėtas aktyvesnis šeimų dalyvavimas bendruose renginiuose su mergaitėmis, kreipimasis dėl individualių konsultacijų, pasitikėjimas Centro darbuotojais.

“Mergaičių programos“ tikslas – sudaryti sąlygas Lazdynų ir Karoliniškių mikrorajonų rizikos grupės mergaitėms integruotis į visuomenę.

„Mergaičių programos“ vykdymas ir paslaugų rizikos grupės mergaitėms bei jų šeimoms teikimas apima individualų ir grupinį darbą su rizikos grupės mergaitėmis; individualų ir grupinį darbą su mergaičių šeimomis; darbą su savanoriais ir tarpžinybinį bendradarbiavimą.

2007 m. kovo 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suteikė vaiko dienos centrui „Duok ranką“ metodinio centro statusą. Metodinė veikla apėmė mokymų ir seminarų specialistams, dirbantiems su rizikos grupės mergaitėmis, organizavimą ir įgyvendinimą, konferencijų organizavimą ir įgyvendinimą, pranešimų ir paskaitų skaitymą, tyrimų organizavimą ir įgyvendinimą, metodinių leidinių parengimą ir leidybą. Vaiko dienos centras dirbo su 35 mergaitėmis ir 27 šeimomis.

Pagrindinės mergaičių problemos, su kuriomis buvo dirbama:

l Smurtas prieš mergaites (seksualinis, fizinis, psichologinis ir nepriežiūra)

l Bendravimo įgūdžių stoka

l Lytinio gyvenimo įgūdžių stoka ir nepilnamečių mergaičių nėštumas

l Mokymosi motyvacijos stoka ir sunkumai susiję su mokslu

l Žalingi įpročiai

l Elgesio ir emocinės problemos

l Pagrindinės mergaičių šeimų problemos

l Skurdas

l Smurtiniai santykiai šeimoje

l Smurtinis auklėjimo stilius

l Pozityvios tėvystės įgūdžių stoka

l Priklausomybės

l Bejėgiškumo jausmas ir nenoras keisti gyvenimo būdą

l Nepalanki psichologinė atmosfera

l Nesugebėjimas užtikrinti mergaitei saugios aplinkos, priežiūros ir ugdymo


Turinys

  • Ugdymo institucijos pristatymas
  • Vaiko anamnezė
  • Vaiko stebėjimo analizė
  • Paauglio anamnezė
  • Paauglio stebėjimo analizė
  • Stebėjimo išvados
  • Savianalizė
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
sarmi
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Psichologija
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2018
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Ankstyvosios vaikystės problemos

Psichologija Prezentacija marvita
Tikslas: Apibūdinti problemas, su kuriomis žmogus susiduria ankstyvojoje vaikystėje (ikimokykliniais metais) Uždaviniai: Išsiaiškinti kas yra ankstyvoji vaikystė Išsiaiškinti kokios problemos būdingos ikimokykliniams metams.

Emocinių išraiškų stebėjimas ir analizė

Psichologija Tyrimas 2016 m. miskas
Stebėti ir aprašyti 6 situacijas (penkios turi būti kitų žmonių, o viena- jūsų emocijos ar jausmo išraiška), kuriose žmonės išreikštų ar parodytų savo...