Atliktų veiklų įmonėje UAB „Šiaulių vandenys“ praktikos ataskaita

22 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Praktiką pradėjau nuo susipažinimo su įmone, jos veikla, valdymo struktūra ir funkcijomis. Taigi jau per pirmąją savaitę pastebėjau teorinius ir praktinius panašumus įmonės veikloje, t. y. iš vadybos pusės, UAB „Šiaulių vandenys“ yra orientuota į klientą (kas anot N. Ivanauskienės ir V. Auruškevičienės (2008) yra ypač svarbu) ir į kvalifikuotą, lojalų darbuotoją (kaip ir rekomenduoja R. Čiarnienė), pastebėta funkcinė valdymo struktūra, jau buvo susipažinta per vadybos paskaitas, be to šioje įmonė, remiamasis tokiomis, kaip ir daugumoje kitų įmonių bei plačiai parašomų literatūroje valdymo funkcijomis: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė (H. Fajolis, F. S. Butkus). Be to nagrinėdama Pareigines instrukcijas, pastebėjau ryši tarp ten minimų reikalavimų, atsakomybės ir per Įvado į finansų valdymą paskaitas aptartų finansininkams keliamų reikalavimų ar kompetencijų. Vykdydama kitas man pavestas užduotis dirbau su verslo valdymo programa “Microsoft Dynamics NAV”, kurią perprasti padėjo per kompiuterizuotis apskaitos paskaitas, kurias vedė D. Bendikienė, išmokta „Pragmos“ programa.


Nors praktiškai visi įmonės dokumentai yra suvedami į verslo valdymo programą, tačiau mano platesnė pažintis su šia programa prasidėjo, kai man buvo paskirtas darbas buhalterijoje, kur atskiri darbuotojai yra atsakingi už atsargas ir medžiagas, ilgalaikį turtą, sąnaudų sąskaitas. Dirbant buhalterijos skyriuje labiausiai pravertė apskaitos, kompiuterizuotos apskaitos ir valdymo apskaitos paskaitos. UAB „Šiaulių vandenys“ veikla susideda iš tiesioginės ir netiesioginės veiklos, atitinkamai paskirstant sąnaudas pajamoms iš tos veiklos uždirbti. Tad dirbant čia pravertė valdymo apskaitos paskaitos, kuriose buvo mokytasi apie sąnaudų suskirstymą į tiesiogines, netiesiogines, pardavimų, bendrąsias ir administracines ir t. t. Taip pat pravertė ir mokesčių paskaitos, kadangi įmonė turi teikti įvairias deklaracijas, tokias kaip Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (KIT708), Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0521) ir kt. Taigi ši veikla praplėtė mano žinias buhalterijos srityje, padėjo geriau suprasti įmonės veiklą bei su įmone susijusias kitas organizacijas.


Turinys

 • praktikos programos įvykdymo įvertinimas3
 • profesinio tobulėjimo planas4
 • praktikos programa6
 • praktikos projekto/programos veiklų planas6
 • STUDIJŲ PASIEKIMŲ IR BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ ĮSIVERTINIMAS - PRIEŠ PRAKTIKĄ8
 • STUDIJŲ PASIEKIMŲ IR BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ ĮSIVERTINIMAS - Po PRAKTIKos10
 • praktikos ataskaita I Dalis. Informacija apie įmonę12
 • II Dalis Studijuojant įgytų žinių ir gebėjimų pritaikymas profesinėje veikloje14
 • III DALIS Praktikos rezultatai16
 • I refleksija18
 • II refleksija19
 • priedai21
 • literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
lina22
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 18, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai