Socialinis darbas su grupe

34 psl. / 2894 žod.

Ištrauka

Pabradės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namai buvo įkurti 1963 metais, kada iš Švenčionių invalidų namų buvo perkalta 50 vidutinio intelekto sutrikimo laipsnio vaikų į Pabradės vaikų namus. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir jaunuoliai iki 29 metų ar vyresni, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, bei našlaičiams, likusiems be tėvų globos arba dėl susidariusių aplinkybių negalintiems gyventi savo namuose ar savarankiškai.

Globos namuose socialinė globa teikiama visą parą. Gyventojams teikiamos aplinkos ir būsto, maitinimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir slaugos, užimtumo, kultūros, sporto, edukacijos, buities ir asmens higienos paslaugos, atitinkančias jų amžiui ir psichofizinei būklei. Papildomos paslaugos, teikiamos globos namų gyventojams pageidaujant, siekiant patenkinti jų individualius poreikius bei pagerinti gyvenimo kokybę. Tai – papildomos gyventojų lėšomis apmokamos paslaugos.

Globos namuose darbas vyksta pamainomis. Gyventojai suskirstyti į grupes, kuriose dirba socialinė darbuotoja, socialinės darbuotojos padėjėja, sunkesniuose grupėse dirba slaugytojos padėjėjos. Fizinę negalią turintiems gyventojams teikiama reabilitacija: gydomoji gimnastika, masažas, ergoterapija. Kiekvieną dieną vyksta grupinė ir individuali veikla. Paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Darbas su grupe orientuotas į socialinių įgūdžių lavinimą: bendravimą, konfliktų sprendimą, emocijų, jausmų ir elgesio, savęs pažinimas, sveikos gyvensenos, profesinės orientacijos ir kitos paslaugos, reikalingos diegiant gyvenimo įgūdžiams.

Globos namų misija - padėti vaikams ir jauniems žmonėms patenkinti būtinus biosocialinius poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti ir ugdyti jų sugebėjimus patiems pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Globos namų veiklos tikslas - teikti kokybiškas socialines paslaugas, kurios užtikrintų gyventojų orias gyvenimo sąlygas, padėtų ir įgalintų spręsti įvairias socialines problemas, savarankiškai įveikti sunkumus bei pasinaudoti visuomenės teikiama pagalba.

Globos namų veiklos kryptys - socialinių įgūdžių lavinimas, bendravimas, savęs pažinimas, elgesio korekcija, tarpusavio santykių ir konfliktų sprendimai, sveikos gyvensenos, profesinės orientacijos konsultacijos ir mokymas.


Turinys

  • 1. Pabradės socialinės globos namai 3p.
  • 2. Darbas su klientais 5p.
  • 2.1. Socialinių įgūdžių ugdymo programa 5p.
  • 2.2. Grupės analizė 8p.
  • 2.3. Grupės susitikimo eigos aprašymas ir analizė 12p.
  • 3. Praktikos refleksija 13p.
  • 4. Priedai 16p.

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė

Socialinis darbas Paruoštukė 2010 m. stella
Socialinis darbas – profesinė veikla – padedanti atstatyti santykius tarp asmens ir visuomenės, padėti asmenims atlikti savo visuomenines funkcijas kaip tas asmuo to...

Mary Ellen Richmond - socialinio darbo pradininkė

Socialinis darbas Referatas 2013 m. deimutyyy
Šiandieninėje visuomenėje socialinis darbas suprantamas kaip veikla, palengvinanti problemas, žmonių ir visuomenės institucijų sąveikoje, paveikianti žmonių sugebėjimą įvykdyti gyvenimo užduotis, realizuoti siekius ir...

Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

Socialinis darbas Referatas 2016 m. solero
ĮVADAS Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio šalyse atliekamų socialinių darbuotojų darbų saugos tyrimai...