Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinis darbas su grupe

0 atsiliepimų
Autorius:

Pabradės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namai buvo įkurti 1963 metais, kada iš Švenčionių invalidų namų buvo perkalta 50 vidutinio intelekto sutrikimo laipsnio vaikų į Pabradės vaikų namus.
Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir jaunuoliai iki 29 metų ar vyresni, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, bei našlaičiams, likusiems be tėvų globos arba dėl susidariusių aplinkybių negalintiems gyventi savo namuose ar savarankiškai.

Globos namuose socialinė globa teikiama visą parą. Gyventojams teikiamos aplinkos ir būsto, maitinimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir slaugos, užimtumo, kultūros, sporto, edukacijos, buities ir asmens higienos paslaugos, atitinkančias jų amžiui ir psichofizinei būklei. Papildomos paslaugos, teikiamos globos namų gyventojams pageidaujant, siekiant patenkinti jų individualius poreikius bei pagerinti gyvenimo kokybę. Tai – papildomos gyventojų lėšomis apmokamos paslaugos.

Globos namuose darbas vyksta pamainomis. Gyventojai suskirstyti į grupes, kuriose dirba socialinė darbuotoja, socialinės darbuotojos padėjėja, sunkesniuose grupėse dirba slaugytojos padėjėjos. Fizinę negalią turintiems gyventojams teikiama reabilitacija: gydomoji gimnastika, masažas, ergoterapija. Kiekvieną dieną vyksta grupinė ir individuali veikla. Paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Darbas su grupe orientuotas į socialinių įgūdžių lavinimą: bendravimą, konfliktų sprendimą, emocijų, jausmų ir elgesio, savęs pažinimas, sveikos gyvensenos, profesinės orientacijos ir kitos paslaugos, reikalingos diegiant gyvenimo įgūdžiams.

Globos namų misija - padėti vaikams ir jauniems žmonėms patenkinti būtinus biosocialinius poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti ir ugdyti jų sugebėjimus patiems pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Globos namų veiklos tikslas - teikti kokybiškas socialines paslaugas, kurios užtikrintų gyventojų orias gyvenimo sąlygas, padėtų ir įgalintų spręsti įvairias socialines problemas, savarankiškai įveikti sunkumus bei pasinaudoti visuomenės teikiama pagalba.

Globos namų veiklos kryptys - socialinių įgūdžių lavinimas, bendravimas, savęs pažinimas, elgesio korekcija, tarpusavio santykių ir konfliktų sprendimai, sveikos gyvensenos, profesinės orientacijos konsultacijos ir mokymas.

Darbo tipas:
Apimtis:
2894 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Pabradės socialinės globos namai 3p.
  • 2. Darbas su klientais 5p.
  • 2.1. Socialinių įgūdžių ugdymo programa 5p.
  • 2.2. Grupės analizė 8p.
  • 2.3. Grupės susitikimo eigos aprašymas ir analizė 12p.
  • 3. Praktikos refleksija 13p.
  • 4. Priedai 16p.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Mokymosi grupėse teorijų ir strategijų namų darbas - portfolio arba pasiekimų aplankas
Referatas Mokymosi grupėse teorijų ir strategijų namų darbas - portfolio arba pasiekimų aplankas

Darbas bus itin pravartus Karjeros ir profesinio konsultavimo pirmakursiams. Įvertinimas 10.

Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse
Referatas Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse

Socialinio pedagogo veiklos sritis labai plati. Jo ugdytiniai yra [...]

Darbas su neformalia grupe
Referatas Darbas su neformalia grupe

Visi žmonės yra skirtingi, tačiau tą įvairumą lemia ne tik plaukų, akių ar odos spalva [...]

Socialinis darbas ir jo vertybės
Referatas Socialinis darbas ir jo vertybės

Socialinis darbas pateikiamas kaip viena iš žmogaus veiklos rūšių. Ji, kaip ir kiekviena veikla, turi [...]

Socialinis darbas ir vertybės
Referatas Socialinis darbas ir vertybės

Socialinis darbas Lietuvoje yra nauja specialybė. Socialiniai darbuotojai – tai savotiški tarpininkai tarp žmogaus ir [...]

Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Socialinis darbas su šeima: „PARADOKSO METODAS“
Referatas Socialinis darbas su šeima: „PARADOKSO METODAS“

Labai dažnai konfliktas šeimoje įsiplieskia dėl ne vietoje paliktų šlepečių. Šiuo atveju svarbu ne tiek [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Švietimo profesinės kalbos namų darbas
Referatas Švietimo profesinės kalbos namų darbas

Vienintelis darbas iš visos grupės, įvertintas 10. Dėst. J. Čirūnaitė.

Darbas grupėse
Paruoštukė Darbas grupėse

KTU, "Darbas grupėse" egzamino klausimai su atsakymais. [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Regioninis bendradarbiavimas karinio saugumo srityje: Baltijos valstybių ir Višegrado grupės bendradarbiavimas
Diplominis darbas Regioninis bendradarbiavimas karinio saugumo srityje: Baltijos valstybių ir Višegrado grupės bendradarbiavimas

Pasibaigus Šaltajam karui ir žlugus komunistinam blokui, buvo pertvarkyta Europos saugumo architektūra. Baltijos valstybės – [...]