Humanitariniai mokslai / Bibliotekininkystė

Atminties saugojimo institucijų paslaugų praktikos ataskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro 27 bibliotekos: Viešoji biblioteka; Vabalninko miesto filialas;  25 kaimo filialai. Bibliotekos paskirtis –– žinių, informacijos, kultūros ir patyrimo kaupimas ir pateikimas vartotojams, sudarant galimybę visiems nevaržomai tuo naudotis. Biblioteka yra socialinė institucija; ji visuomet buvo,  yra ir bus sąlygojama bei lemiama visuomeninė saplinkos, kurioje funkcionuoja Biblioteka buvo įkurta Kristupui I Radvilai Perkūnui, 1589 m. pastačius Biržuose tvirtovę. Nuo 2007 m. Viešojoje bibliotekoje vartotojai aptarnaujami automatizuotai — naudojant LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės programą. Tais pačiais metais Biržų rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą Nr. T-126 „Dėl naujo Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato statybos“. Įgyvendintas Viešosios bibliotekos ir „Žiemgalos“ leidyklos bendras projektas – išleista P. Dabulevičienės ir Z. Balaišienės sudarytas leidinys „Jonas ir Martynas Yčai: Bibliografija“, o 2012–2014 metais kartu su Pasvalio, Pakruojo, Bauskės bei Rundalės (Latvija) rajonų viešosiomis bibliotekomis dalyvauta tarptautiniame projekte „Tarpvalstybinis verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“. Sukurtas www.birzaiverslui.lt  tinklalapis. Viešojoje bibliotekoje įkurta pagalbos verslui kompiuterizuota darbo vieta, įsigyta verslo literatūros, atnaujinti baldai Informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo skyriuose, kompiuterinė įranga.

Bibliotekos misija ––  kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotą informaciją ir suteikti visiems vienodas galimybes ja naudotis.

 

 Praktikos vadovo įmonėje skirtos užduotys:

 1.  Praktikos veiklų analizė pagal Praktikos programą skirtas užduotis:
 2.  Apibūdinti informacinio aptarnavimo struktūrinius elementus (informacijos paslaugų specialistas, vartotojas, informacijos poreikiai, paslaugos užsakymas, informacijos paslauga).
 3. Pateikti atminties saugojimo institucijos strateginius ir einamuosius informacinio aptarnavimo tikslus, išskiriant paslaugų paketus pagal veiklos kryptis;
 4. Pateikti teikiamų paslaugų klasifikaciją pagal įvairius kriterijus: pagal vartotojų poreikius; pagal paslaugos vykdymo pobūdį; pagal naudojamas priemones; pagal išteklių rūšį; pagal apmokestinimą;
 5. Atlikti probleminės situacijos paslaugos teikimo procese analizę, pateikti sprendimo būdą ir rekomendacijas;
 6. Pristatyti atminties saugojimo institucijos paslaugų įvaizdžio visuomenėje formavimo būdus (reklaminės priemonės);
 7. Sukurti naują produktą, atsižvelgiant į įstaigos specifiką (nauja paslauga, naujas paslaugų populiarinimo būdas, reklaminė priemonė);
 8. Parengti ir apginti praktikos veiklos (analizės) ataskaitą. 

          Praktikos tikslas – formuoti vartotojų aptarnavimo gebėjimus, analizuojant vartotojų aptarnavimo formas, būdus, technologiją.

          Praktikos uždaviniai:

 1. Atskleisti Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas.
 2. Nustatyti Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos reklamines priemones.
 3. Sukurti nauja produktą pritaikytą Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos.

 

          Darbo objektas – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo sistema. 

          Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė.

          Literatūra ir šaltiniai – informacijai ieškoti buvo naudojamasi Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos internetiniu tinklalapiu taip  pat buvo remtasi 2014 metų informacijos skyriaus veiklos ataskaita bei bibliotekos veiklos ataskaita.

          Darbo rezultatai –– praktika atlikta sėkmingai, išmokau aptarnauti vartotojus pagal jų poreikius, susipažinau su bibliotekos skyrių veikla, padėjau organizuoti renginius ir pati juose dalyvavau taip pat man buvo pasiūlyta vieta bibliotekos taryboje.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
3717 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS3.
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4.
 • ĮVADAS5.
 • 1. TEORINĖ DALIS7.
 • 1.1. Informacinio aptarnavimo struktūriniai elementai7.
 • 1.2. Strateginiai tikslai. Samprata8.
 • 1.3. Įvaizdžio formavimo visuomenėje būdai10.
 • 2. PRAKTIKINĖ DALIS11.
 • 2.1. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos strateginiai informacinio aptarnavimo tikslai
 • 11.
 • 2.2. Teikiamų paslaugų klasifikacija13.
 • 2.3. Probleminės situacijos paslaugos teikimo procese analizė
 • 17.
 • 2.4. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos paslaugų įvaizdžio visuomenėje formavimo būdai
 • 17.
 • 2.4. Naujas produktas pagal įstaigos specifiką18.
 • IŠVADOS20.
 • REKOMENDACIJOS IR PASIŪLIMAI21.
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS22.
 • PRIEDAI23
 • 1.priedas. Praktikos dienoraštis
 • 2.priedas. Nuotraukos iš Europos dienos minėjimo
 • 3. priedas. Nuotraukos iš renginio ,,Mus jungia knyga‘‘
 • TURINYS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiriamoji praktika (IKM 5022) Praktikos ataskaita ir darbų pavyzdžiai
Praktikos ataskaita Tiriamoji praktika (IKM 5022) Praktikos ataskaita ir darbų pavyzdžiai

Praktiką atlikau Aleksandro Stulginskio universitete (toliau – ASU), viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriuje, kurio tikslas [...]

Viešųjų ryšių praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Viešųjų ryšių praktikos ataskaita "Vilkyškių pieninėje"

Viešųjų ryšių praktiką atlikau akcinėje bendrovėje „Vilkyškių pieninė“, 2019 metų sausio-vasario mėnesiais. Ši pieninė yra [...]

Profesinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Profesinės praktikos ataskaita

Įstaigų ir įmonių administravimo programos profesinę praktiką aš atlikau UAB “Klaipėdos maisto produktai”. Praktikos atlikimo [...]

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės [...]

Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA
Praktikos ataskaita Plaukiojimo ir priešdiplominės praktikos ATASKAITA

Motorlaivis „DINA“ yra refrižeratorinio krovinio laivas. Laivas buvo pastatytas 1978 metais Japonijos „NIPONKAI“ laivų statykloje.

Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos ataskaita: DAMBOS TVENKINYS
Praktikos ataskaita Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos ataskaita: DAMBOS TVENKINYS

Rekreaciniai ištekliai tai viena rūšis išteklių iš visų gamtos išteklių rūšių. Šie ištekliai vis didesnę įgauna reikšmę, nes yra susiję su žmonių poilsiu, gydymusi ir turizmu. Dalį rekreacinių išteklių sukūrė pati gamta — vandenų ir jūrų paplūdimius, vaizdingas upių ir ežerų pakrantes, galingus krioklius ir trykštančius geizerius, kalnus, miškus, egzotiškas salas jūrų bei vandenynų platybėse. Kasmet regioniniuose parkuose — saugomuose plotuose ar objektuose — lankosi tūkstančiai turistų.  Temos naujumas ir aktualumas: Dauguma Kurtuvėnų regioninio parko rekreacinėse zonose esantys tvenkiniai yra labai gerai ir kruopščiai ištirti, ir kai kurie net jau po keletą kartų, o mano tiriamoji vietovė – Dambos tvenkinys ir aplink jį, kaip ir nebuvo taip labai nuodugniai išnagrinėtas, rodėl iš siūlomų rekreacinių zonų pasirinkau būtent šią zoną. Todėl mano manymu tai bus nauja ir karti aktualu, tiek man pačiai tiriant vietovę, tiek kitiems susidomėjusiems žmonėms. Praktikos tikslas: turizmo išteklių išskyrimas ir klasifikavimas, turizmo išteklių vertinimas, turizmo ir rekreacijos plėtros galimybių nustatymas  Praktikos uždaviniai: Atpažinti ir sugrupuoti rekreacinės teritorijos išteklius pagal jų rūšis. Susisteminti rekreacinės teritorijos kraštotyrinę ir paveldo medžiagą. Įvertinti rekreacinės teritorijos turizmo ir rekreacinius išteklius. Numatyti rekreacinės teritorijos rekreacijos plėtros galimybes ir nustatyti priemones, parengti plėtros planą. Parengti išsamų rekreacinės teritorijos žemėlapį. Informacijos šaltinių apžvalga: Rengiant praktikos ataskaitą buvo nagrinėjami norminiai aktai, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Buvo nagrinėjami internetiniai šaltiniai su tam tikra informacija apie tiriamąja vietovę.  Pagrindiniai darbo rezultatai: Pagrindiniai darbo rezultatai būtų, tai atrinkti ir susisteminti Dambos tvenkinio rekreaciniai ištekliai, taip pat pasiūlytą keletas patarimų vykdomam Dambos tvenkinio plėtros planui. Praktikos atlikimo vieta, laikas: Mano praktikos vieta Kurtuvėnų regioninis parkas ir pasirinkta rekreacinė zona – Dambos tvenkinys ir aplink jį. Praktika buvo atliekama nuo gegužės 20 dienos iki gegužės 30 dienos. [...]

Pažintinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Pažintinės praktikos ataskaita

Ši praktikos ataskaita buvo rašyta pažintinės praktikos metu, kuri vyko pirmųjų studijų metų rudens semestre.

Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”

Istorija 1964 m. buvusiosios Tarybų Sąjungos valstybinis Naftos ir chemijos komitetas pradėjo svarstyti naftos [...]

Praktikos ataskaita pas antstolį
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita pas antstolį

1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis [...]

Baigiamojo praktikos ataskaita AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje
Praktikos ataskaita Baigiamojo praktikos ataskaita AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje

Studijų baigiamąją praktiką atlikau AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje. Ši praktika truko šešias [...]

Praktikos ataskaita ekologiškame ūkyje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita ekologiškame ūkyje

Savo praktikos ataskaitoje aš pabandysiu apžvelgti ekologiškų produktų pardavimo organizavimą ir valdymą ŽŪ įgytas žinias [...]

Praktikos ataskaita VĮ Klaipėdos uosto direkcijoje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita VĮ Klaipėdos uosto direkcijoje

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (VĮ KVJUD) išsiskiria savo unikalumu. Tai organizacija, kuri skiriasi [...]

Praktikos ataskaita teisme
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita teisme

1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR [...]

Praktikos ataskaita savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita savivaldybėje

Baigiamoji praktika yra studijų proceso dalis, kurios tikslas – praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas teorines [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]