EUROKOS baigiamosios praktikos ataskaita

34 psl. / 4714 žod.

Ištrauka

Baigiamosios praktikos tikslas: Ugdyti profesinius įgūdžius, dirbti savarankiškai ir komandoje, adaptuotis naujoje situacijoje, kaupti profesinę patirtį, vertinti prekybos įmonės darbą, rinkti duomenis baigiamajam darbui

Uždaviniai:

 • Įvertinti kokybės ir aplinkosaugos vadybos standartų įdiegimo naudą įmonėje;
 • Susipažinti ir įvertinti įmonės padalinius ir jų funkcijas;
 • Įvertinti paslaugos vartojamąsias savybes ir kokybę;
 • Apskaičiuoti įmonės mokesčius;
 • Analizuoti ir įvertinti įmonės apyvartines lėšas;
 • Analizuoti ir įvertinti įmonės išlaidas ir pajamas;
 • Analizuoti ir įvertinti įmonės veiklos efektyvumo rodiklius;
 • Analizuoti ir įvertinti įmonės finansavimo šaltinius;
 • Įvertinti įmonės balansą;
 • Išnagrinėti pagrindinius įmonės konkurentus;
 • Atlikti baigiamosios praktikos ataskaitą raštu ir ją pristatyti žodžiu.

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ĮMONĖS PRISTATYMAS5
 • 2. KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS STANDARTAI5
 • 3. UAB KOSMELITA PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS6
 • 3.1. Įmonės organizacinė struktūra, padaliniai ir pavaldumas6
 • 3.2. Rinkodaros skyriaus veikla, jo svarba įmonės veikloje7
 • 3.2. Įmonės rinkodaros strategija8
 • 4. VARTOJAMOSIOS SAVYBĖS IR KOKYBĖ8
 • 4.1. Klientų konsultavimas9
 • 4.2. Prekių pakeitimas, grąžinimas9
 • 5. ĮMONĖS MOKESČIAI10
 • 5.1. PVM ir pelno mokesčio skaičiavimas10
 • 5.2. Darbo užmokesčio mokėjimas11
 • 6. UAB KOSMELITA APYVARTINĖS LĖŠOS11
 • 7. ĮMONĖS IŠLAIDOS IR PAJAMOS11
 • 7.1. Produkto pardavimo savikaina ir pardavimo pajamos13
 • 7.2. Apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos pelno mokesčiu13
 • 8. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI13
 • 8.1. Pelningumo rodiklių analizė14
 • 8.2. Bendroji pelno marža14
 • 8.3. Veiklos pelno marža15
 • 8.4. Grynasis pelningumas15
 • 9. UAB KOSMELITA FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI15
 • 9.1. Ilgalaikis turtas16
 • 9.2. Trumpalaikis turtas16
 • 10. DVIEJŲ METU BALANSO SKYRIŲ PALYGINIMAS16
 • 11. PAGRINDINIAI ĮMONĖS KONKURENTAI16
 • 12. PIRKĖJŲ TYRIMAS18
 • 12.1. Pirkėjų pasiskirstymas pagal lytį19
 • 12.2. Pirkėjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes19
 • 2.3. Pirkėjų gaunamos pajamos21
 • 12.4. Apsilankymų EUROKOS parduotuvėse dažnumas21
 • 12.5. Pirkinių krepšelio suma vieno apsipirkimo metu22
 • 12.6. Prekių asortimento vertinimas EUROKOS parduotuvėse23
 • 12.7. Dažniausiai perkamos prekės24
 • 12.8. Prekės, kurių pirkėjai pasigenda EUROKOS parduotuvėse25
 • 12.9. Kainos ir kokybės atitikmuo26
 • 12.10. Dažniausiai pastebimos EUROKOS reklamų vietos27
 • 12.11. Parduotuvėse organizuojamų akcijų vertinimas28
 • 12.12. Pirkėjų aptarnavimo vertinimas29
 • IŠVADOS31
 • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
kristina.u
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Specialybės baigiamosios praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita angel_snc
Darbo tikslas: išanalizuoti kelionių agentūros veiklą. Darbo uždaviniai: • Aprašyti organizacijos charakteristiką. • Aprašyti organizacijos veiklos sritis. • Išanalizuoti organizacijos marketingo aplinką.

Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. honey
Baigiamoji praktika yra svarbi prekybos vadybos studijų programos dalis. Praktikos metu studentai panaudoja studijų metu įgytas teorines žinias ir įgauna naudingos patirties. Šią...

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...