Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas

19 psl. / 4478 žod.

Ištrauka

Baigiamosios profesinės veiklos  praktikos tikslai, uždaviniai, praktikos institucijos pasirinkimo motyvai.  Praktikos metu  ugdomi  praktiniai socialinio darbo  įgūdžiai bei gebėjimas teoriškai pagrįsti praktines situacijas - taip sudaromos sąlygos teorinių ir  praktinių žinių integracijai. Be to, savarankiškai mokomasi pasirinkti, įgyvendinti ir  reflektuoti taikytas    intervencijos    technikas, svarstomi  turimi resursai, paslaugos, metodai. Praktikos procese studentai, kaip būsimi socialinio darbo profesionalai,  ugdo gebėjimą atpažinti socialinio darbuotojo vaidmenis  intervencijos metu, dirbant komandoje su kitais profesionalais. Šis kompleksiškas praktikos vietos darinys sukuria unikalią  konkretaus studento praktinę - profesinę patirtį.

Bendros žinios, vertybės ir etika – esminiai dalykai visiems socialiniams  darbuotojams,  kurie turi suprasti, kaip funkcionuoja visuomenė ir kaip joje jaučiasi individas. Todėl, atliekant praktiką,  galima visapusiškai pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tarpusavio santykius ir jiems turinčius įtakos veiksnius.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos   tikslai

  

 • Praktinėse situacijose taikyti reikalingas teorines žinias bei vertybes.
 • Pasiekti programoje numatomus socialinio darbuotojo profesinės veiklos praktikos studijų rezultatus.
 • Išmokti savo veikloje naudotis socialinio darbo vertybėmis ir etika, išsiugdyti profesinį įsipareigojimą socialiniam darbui, sukurti savo profesinio - praktinio darbo stilių pagal asmenines ir profesines vertybes.
 • Išsiugdyti gebėjimus efektyviai dirbti įstaigoje, teikiančioje socialines paslaugas.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai

 

 •  Teorinių žinių bei vertybių taikymas teorinėse situacijose.
 • Programoje numatytų Socialinio darbuotojo profesinės veiklos praktikos studijų rezultatų pasiekimas.
 • Profesinio įsipareigojimo išsiugdymas, naudojantis socialinio darbo vertybėmis ir etika,, profesinio – praktinio darbo stiliaus susikūrimas.
 •  Gebėjimų efektyviai dirbti įstaigoje, teikiančioje socialines paslaugas, išsiugdymas.

           Baigiamosios profesinės veiklos praktikai atlikti pasirinkau X  vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. Šią instituciją   pasirinkau dėl to, kad tai seniai susikūrusi NVO, padedanti spręsti klientams  (ypač - socialiai apleistiems vaikams) aktualias problemas, teikianti kokybiškas, efektyvias socialines paslaugas. X vaikų ir jaunimo centro   kolektyvas – darbštus  ir nebijantis iššūkių, jame dirba daug savanorių, kurių veikla man ypač aktuali ir įdomi.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BAIGIAMOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS VIETOS ANALIZĖ4
 • 1.1. Institucijos paskirtis, vizija, misija.4
 • 1.2. Socialinių paslaugų pobūdis.5
 • 1.3. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais partneriais5
 • 1.4. Teisinis institucijos veiklos pagrindas6
 • 1.5. Sprendžiamos socialinės problemos6
 • 1.6. Darbuotojai6
 • 2. BAIGIAMOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS PATIRTIES REFLEKSIJA7
 • 2.1. Socialinio darbo teorijos ir baigiamosios profesinės - praktinės veiklos sąsajų charakteristika7
 • 2.2. Naujos žinios, įgūdžiai, vertybinės nuostatos įgyti profesinės praktinės veiklos metu (Ką naujo sužinojau, patyriau, kokias etines dilemas teko spręsti baigiamosios profesinės veiklos praktikos metu?)12
 • 3. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS IR PASIEKTI REZULTATAI BAIGIAMOSIOS PRAKTIKOS METU14
 • 4. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI15
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI16
 • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
jonoma
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 4, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas Kursinis darbas 2011 m. aistelyteee
Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas į kognityvinių asmenybės struktūrų ugdymą. Šiandien žmonės turi...

Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai

Socialinis darbas Kursinis darbas 2016 m. gabrieleluk
Tai kursinis darbas, kurio esmė buvo sužinoti, kas įtakoja šiuolaikinį studentą rinktis tokią atsakingą profesiją - socialinį darbą. Atskleista, kad ši profesija yra...