Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio darbo baigiamosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas

0 atsiliepimų
Autorius:

Baigiamosios profesinės veiklos  praktikos tikslai, uždaviniai, praktikos institucijos pasirinkimo motyvai.  Praktikos metu  ugdomi  praktiniai socialinio darbo  įgūdžiai bei gebėjimas teoriškai pagrįsti praktines situacijas - taip sudaromos sąlygos teorinių ir  praktinių žinių integracijai. Be to, savarankiškai mokomasi pasirinkti, įgyvendinti ir  reflektuoti taikytas    intervencijos    technikas, svarstomi  turimi resursai, paslaugos, metodai. Praktikos procese studentai, kaip būsimi socialinio darbo profesionalai,  ugdo gebėjimą atpažinti socialinio darbuotojo vaidmenis  intervencijos metu, dirbant komandoje su kitais profesionalais. Šis kompleksiškas praktikos vietos darinys sukuria unikalią  konkretaus studento praktinę - profesinę patirtį.

Bendros žinios, vertybės ir etika – esminiai dalykai visiems socialiniams  darbuotojams,  kurie turi suprasti, kaip funkcionuoja visuomenė ir kaip joje jaučiasi individas. Todėl, atliekant praktiką,  galima visapusiškai pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tarpusavio santykius ir jiems turinčius įtakos veiksnius.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos   tikslai

  

 • Praktinėse situacijose taikyti reikalingas teorines žinias bei vertybes.
 • Pasiekti programoje numatomus socialinio darbuotojo profesinės veiklos praktikos studijų rezultatus.
 • Išmokti savo veikloje naudotis socialinio darbo vertybėmis ir etika, išsiugdyti profesinį įsipareigojimą socialiniam darbui, sukurti savo profesinio - praktinio darbo stilių pagal asmenines ir profesines vertybes.
 • Išsiugdyti gebėjimus efektyviai dirbti įstaigoje, teikiančioje socialines paslaugas.

 

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai

 

 •  Teorinių žinių bei vertybių taikymas teorinėse situacijose.
 • Programoje numatytų Socialinio darbuotojo profesinės veiklos praktikos studijų rezultatų pasiekimas.
 • Profesinio įsipareigojimo išsiugdymas, naudojantis socialinio darbo vertybėmis ir etika,, profesinio – praktinio darbo stiliaus susikūrimas.
 •  Gebėjimų efektyviai dirbti įstaigoje, teikiančioje socialines paslaugas, išsiugdymas.

 

           Baigiamosios profesinės veiklos praktikai atlikti pasirinkau X  vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. Šią instituciją   pasirinkau dėl to, kad tai seniai susikūrusi NVO, padedanti spręsti klientams  (ypač - socialiai apleistiems vaikams) aktualias problemas, teikianti kokybiškas, efektyvias socialines paslaugas. X vaikų ir jaunimo centro   kolektyvas – darbštus  ir nebijantis iššūkių, jame dirba daug savanorių, kurių veikla man ypač aktuali ir įdomi.

Darbo tipas:
Apimtis:
4478 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BAIGIAMOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS VIETOS ANALIZĖ4
 • 1.1. Institucijos paskirtis, vizija, misija.4
 • 1.2. Socialinių paslaugų pobūdis.5
 • 1.3. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais partneriais5
 • 1.4. Teisinis institucijos veiklos pagrindas6
 • 1.5. Sprendžiamos socialinės problemos6
 • 1.6. Darbuotojai6
 • 2. BAIGIAMOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS PATIRTIES REFLEKSIJA7
 • 2.1. Socialinio darbo teorijos ir baigiamosios profesinės - praktinės veiklos sąsajų charakteristika7
 • 2.2. Naujos žinios, įgūdžiai, vertybinės nuostatos įgyti profesinės praktinės veiklos metu (Ką naujo sužinojau, patyriau, kokias etines dilemas teko spręsti baigiamosios profesinės veiklos praktikos metu?)12
 • 3. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS IR PASIEKTI REZULTATAI BAIGIAMOSIOS PRAKTIKOS METU14
 • 4. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI15
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI16
 • PRIEDAI17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

Profesinės veiklos praktika buvo [...]

Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse
Referatas Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse

Socialinio pedagogo veiklos sritis labai plati. Jo ugdytiniai yra [...]

Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika
Praktikos ataskaita Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika

2011m. sausio 31 d. Iki gegužės 6 d. aš atlikau baigiamąją praktiką įmonėje UAB,, Trakų [...]

Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus
Kursinis darbas Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas [...]

Baigiamoji kineziterapijos profesinės veiklos praktika. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Praktikos ataskaita Baigiamoji kineziterapijos profesinės veiklos praktika. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Baigiamąją praktiką atlikau Vilniaus Klinikinėje miesto ligoninėje fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Tai elektroterapijos, ergoterapijos [...]

Baigiamoji profesinės veiklos praktika UAB “Termomontažas”
Praktikos ataskaita Baigiamoji profesinės veiklos praktika UAB “Termomontažas”

Baigiamoji profesinės veiklos praktika buvo atlikta nuo 2013 sausio 28 dienos iki 2013 gegužės 3 [...]

Socialinio darbo praktikos modelis: ekologinis (gyvenimo modelis)
Referatas Socialinio darbo praktikos modelis: ekologinis (gyvenimo modelis)

Jau nuo pat ankstyvos vaikystės žmonės yra veikiami juos supančios aplinkos: tėvų, giminaičių, draugų, mokyklos [...]

Socialinio darbo praktikos modelis
Referatas Socialinio darbo praktikos modelis

         Socialinio darbo procese svarbu kliento pažinimas. Kiekvieno kliento istorija unikali ir nepakartojama. Dažnai asmuo [...]

Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai
Kursinis darbas Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai

Temos aktualumas. Šie metai mūsų šaliai prasidėjo nekaip. Nuo pat sausio pradžios Lietuvoje vien nelaimės [...]

Kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi rezultatų ir mokymosi pasiekimų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratų lyginamoji analizė
Referatas Kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi rezultatų ir mokymosi pasiekimų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratų lyginamoji analizė

Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios sąvokų kompetencija, kompetentingumas, profesija, profesionalumas, mokymosi pasiekimai, mokymosi rezultatai ir socialiniai [...]

Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje
Kursinis darbas Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje

Temos aktualumas. Lietuvoje socialinis darbas kaip profesija pradėjo formuotis tik atkūrus Nepriklausomybę, tačiau visai neseniai [...]

Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas
Referatas Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas

¨ Tikslas – Tobulinti socialinių darbuotojų kompetencijas dirbant su smurtu artimoje aplinkoje aukomis. ¨ Uždaviniai - [...]

Baigiamoji profesinė veiklos praktika UAB
Praktikos ataskaita Baigiamoji profesinė veiklos praktika UAB "X"

Baigiamosios profesinė veiklos praktikos metu studentas įgytas teorines žinias pritaiko praktinėje veikloje pasirinktame ūkiniame subjekte.

Būsimojo muzikos specialisto profesinės brandos skatinimas praktinėje veikloje
Diplominis darbas Būsimojo muzikos specialisto profesinės brandos skatinimas praktinėje veikloje

Spartus globalizacijos procesas skatina visuomeninę pažangą, kuri įtakoja asmens profesinės brandos raišką bei orientuoja į [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]