Baigiamoji praktika UAB „Vystyk“ Corner Hotel

80 psl. / 9700 žod.

Ištrauka

Baigiamoji praktika yra puikus būdas parodyti studijų metu įgytas žinias bei profesines kompetencijas. Baigiamosios praktikos trukmė – 10 savaičių. Praktikai atlikti pasirinkau įmonę UAB „Vystyk“ Corner Hotel viešbutį, praktikos metu užėmiau administratorės poziciją priėmimo skyriuje.

UAB „Vystyk“ Corner Hotel yra modernus bei ekonomiškas viešbutis, kuris įsikūręs netoli Vilniaus miesto senamiesčio, T. Ševčenkos g. 16. Viešbutis vienu metu gali apgyvendinti 146 kambarį, jie išdėstyti per tris aukštus. Galite rinktis iš vienviečių, dviviečių, triviečių, keturviečių ir geresnės kokybės viešbučio kambarių. Taip pat yra siūloma ir ilgalaikė nuoma, kainos ir visa kas įeina į jas reikia derinti su ilgalaikės nuomos vadybininku. Organizacija priklauso vienam direktoriui, kuris vadovauja visam viešbučiui.

Praktikos tikslas – analizuoti organizacijos veiklos procesus ir nustatyti trikdžius.

Baigiamosios praktikos metu buvo sprendžiamos šios užduotys:

 • Atlikti UAB „Vystyk“ organizacinės struktūros analizę ir sukurti organigramą.
 • Atlikti „Corner Hotel“ įmonės veiklos analizę.
 • Identifikuoti įmonės probleminę sritį ir išanalizuoti probleminės srities sprendimus.
 • Suformuoti viešbučio „Corner Hotel“ funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus probleminės srities sprendimui.

Bei nagrinėjami šie klausimai:

 • Koks įmonės organizacinės struktūros tipas būdingas?
 • Kokie UAB „Vystyk“ Corner Hotel svarbiausių veiklos procesų galimi trikdžiai?
 • Ar reikės kokių nors investicijų probleminės srities sprendimo įgyvendinimui?

Baigiamosios praktikos metu turėjau galimybę susipažinti su viešbučio veikla, daugiausia informacijos gavau dirbdama priėmimo skyriuje. Išanalizavus viešbučio veiklą, o konkrečiau priėmimo skyriaus darbą, pastebėjau jog „Corner Hotel“ registratūros pagrindinė ir daugiausiai darbo jėgos, bei laiko sunaudojanti problema yra klientų informacijos įdėjimas į klientų duomenų bazę.

Atliekant praktiką dirbant įmonės registratūroje, turėjau galimybę naudotis viešbučio turimais kompiuteriais, bei rezervavimo sistema „Reservation partner“, praktikos užduotims atlikti buvo pasirinkta Microsoft Office Visio 2010 programa, kuri atveria galimybes lankstesniam organizacijos schemų kūrimui.

Praktikos atskaitą sudarys: Antraštinis lapas, turinys, paveikslėlių sąrašas; lentelių sąrašas; įvadas, praktikos užduoties analizė, darbo metodų ir priemonių pasirinkimo pagrindimas, praktikos eiga, praktikos rezultatai, išvados ir pasiūlymai, informacijos šaltiniai, priedai.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. PRAKTIKOS UŽDUOTIES ANALIZĖ6
 • 1.1 Organizacijos Struktūros Analizė6
 • 1.2. Duomenų Srautų Analizė7
 • 1.2.1. Aukščiausio lygio DSD7
 • 1.2.2. Nulinio lygio DSD11
 • 1.2.3. Pirmo lygio DSD15
 • 1.2.4. Antro lygio DSD20
 • 1.3. Probleminė sritis21
 • 1.4. Funkciniai Reikalavimai27
 • 1.4.1. Sistemos vartotojai27
 • 1.4.2. Reikalavimai sistemai28
 • 1.4.3. Sistemos ribos29
 • 1.4.4. Funkcinių reikalavimų matrica29
 • 1.4.5. Panaudojimo atvejų aprašas30
 • 1.5. UML Veiklos diagrama42
 • 1.6. BPMN Diagrama44
 • 1.7. Funkciniai reikalavimai naujai sistemai50
 • 1.7.1. Veiklos diagrama (naujai sistemai)54
 • 1.7.2. Naujos rezervavimo sistemos BPMN diagrama55
 • 1.8. Nefunkciniai Reikalavimai59
 • 1.8.1. Reikalavimai sistemos išvaizdai59
 • 1.8.2. Reikalavimai Panaudojamumui59
 • 1.8.3. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms59
 • 1.8.4. Reikalavimai sistemos priežiūrai59
 • 1.8.5. Reikalavimai saugumui60
 • 1.8.6. Teisiniai reikalavimai60
 • 2. DARBO METODŲ IR PRIEMONIŲ PASIRINKIMO PAGRINDIMAS61
 • 3. PRAKTIKOS UŽDUOTIES VYKDYMO EIGA62
 • 3.1. Statinis klasių modelis62
 • 3.2. Sekų Diagramos65
 • 3.3. Prototipas67
 • 3.4. Ekonominis pagrindimas72
 • 4. PRAKTIKOS REZULTATAI74
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI75
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS76
 • DALYKINĖ RODYKLĖ77
 • PRIEDAI78

Reziumė

Autorius
anagr
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€5.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
80 psl.

Susiję darbai

Baigiamoji praktika AB “Šiaulių energija”

Vadyba Praktikos ataskaita 2010 m. boriseviciene
Baigiamosios praktikos pradžia 2010-03-29, pabaiga – 2010-05-07. Baigiamoji praktika buvo atliekama darbo dienomis, kasdien dirbant po 3.30 val. nuo 13.00 iki 16.30 val.

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...

Baigiamoji praktika Všį „Tavo koncertai“,

Vadyba Praktikos ataskaita 2012 m. svagzdyte
Baigiamoji praktika buvo atliekama Všį „Tavo koncertai“, organizuojančioje įvairius muzikos koncertus, pagrinde orientuotus į Rusijos atlikėjus ir jos publiką. Praktikos metu buvo susipažinta...

EUROKOS baigiamosios praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita 2015 m. kristina.u
Baigiamosios praktikos ataskaita, parengta nuosekliai remiantis VIKO VVF baigiamosios praktikos standartais ir užduotimis, skirtomis tarptautinės prekybos studijų pogramos studentams. Įvertinta 9 balais.

Profesinė praktika Corner Hotel Vilniuje

Vadyba Praktikos ataskaita 2016 m. anagr
  Profesinė praktika yra puikus būdas patikrinti studijų metu įgytas žinias, taip pat atnaujinti, patobulinti, bei įgyti naujų. Profesinės praktikos trukmė – 8...