Kaimo socialinių tyrimų praktikos ataskaita

48 psl. / 5985 žod.

Ištrauka

Pagal pirmos praktikos dalies gautą užduotį reikėjo ištirti socialinę padėtį  pasirinktoje seniūnijoje. Tyrimo metu buvo tiriama informacija apie seniūniją, kuri paskui buvo susisteminta. Buvo ištirti gyventojų socialiniai poreikiai bei pasiūlytas sprendimas šiems poreikiams tenkinti. Šiuo  atveju sprendimas buvo viešosios įstaigos veiklos organizavimas.

Tyrimo tema - laisvalaikio užėmimo paslaugų teikimas jaunimui (16-25 metų amžiaus) Leipalingio seniūnijoje, atlikimo teritorija- Druskininkų rajono savivaldybės Leipalingio seniūnija.

Tyrimo objektas- bendrųjų socialinių paslaugų poreikiai.

Tyrimo tikslas- įvertinti Leipalingio seniūnijos jaunimo (16-25 metų amžiaus) laisvalaikio užimtumą.

Viena dažniausių susiduriamų problemų kaime yra tai, kad jaunimas nėra užimtas. Dėl nepalankių sąlygų bei tolimų atstumų jaunimas neturi sąlygų tinkamai leisti laisvalaikį negu gyvenantiems mieste. Todėl labai svarbu teikti kaimo gyventojams kokybiškas paslaugas, kurios padėtų turiningai praleisti laisvalaikį. Kitoje socialinių tyrimų dalyje  aprašysime kokią organizaciją įsteigsime ir atsižvelgiant į tyrimo rezultatus bus nuspręsta, kokias paslaugas teigsime.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti Leipalingio seniūnijos demografinę situaciją;
 2. Ištirti jaunimo (16-25 metų amžiaus) laisvalaikio užimtumo lygį ir  kokybę Leipalingio seniūnijoje;
 3. Įsteigti organizaciją Leipalingio seniūnijos gyventojų socialinėms paslaugoms teikti

Tyrimo metodai: anketinė apklausa, dokumentų analizė, antrinių duomenų analizė, duomenų apdorojimas SSPS programa, lyginamasis istorinis, lyginimas, sintezė,  loginis mąstymas, indukcija, grafinis vaizdavimas,  statistiniai bei matematiniai duomenų apdorojimo metodai, apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIALINĖ – DEMOGRAFINĖ LEIPALINGIO SENIŪNIJOS ANALIZĖ4
 • 1.1 Leipalingio seniūnijos apibūdinimas4
 • 1.2 Leipalingio seniūnijoje socialinės situacijos analizė8
 • 2. LEIPALINGIO SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ SOCIALINIŲ POREIKIŲ TYRIMAS12
 • 2.1 Empirinio tyrimo metodika12
 • 2.2 Empirinio tyrimo rezultatų analizė14
 • 3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRAS“ STEIGIMAS32
 • 3.1 VŠĮ „Jaunimo laisvalaikio centro“ vizija, misija ir tikslai32
 • 3.2 VŠĮ „Jaunimo laisvalaikio centro“ organizacijos struktūra33
 • 3.3 Viešosios įstaigos „Jaunimo laisvalaikio centras“ personalas ir jo funkcijos34
 • IŠVADOS35
 • NAUDOTA LITERATŪRA36
 • PRIEDAI37
 • BENROJI DALIS42
 • DIREKTORIAUS PAREIGOS42
 • DIREKTORIAUS TEISĖS43
 • DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ43

Reziumė

Autorius
lilijana
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Sociologija
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 30, 2020
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...

Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas

Sociologija Kursinis darbas 2012 m. gerduty
Savanorystė pasaulyje – nenaujas reiškinys; priešingai – ji turi itin senas ir gilias istorines šaknis. Jau tradicinėse kaimo bendruomenėse, remiantis krikščioniškomis vertybėmis, stengtasi...