Įvadinės informacijos struktūrų praktikos ataskaita

26 psl. / 4031 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienoje įmonėje bei versle siekiant tikslingo, operatyvaus bei našaus darbo, būtina smulkiai susipažinti ir įsisavinti paslaugų, prekių bei organizuojamų veiklų sistemą. Siekiant didinti klientų skaičių svarbu domėtis konkrečios savo srities konkurentų veikla, norint rasti geriausią santykį su klientu bei rasti optimaliausią kainą tenkinančią tiek darbuotojų tiek klientų ratą. Siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą būtina analizuoti, pažinti instruktuoti esamus ir naujus darbuotojus apie visus įmonėje esančių paslaugų atnaujinimo būdus, informacinių technologijų vystymąsi, bei supažindinti su logistikos procesais. Logistika bei tiekimas yra bene svarbiausia proceso dalis norint teikti ar pirkti paslaugas. Klientai renkasi kuo aukštesnį aptarnavimo lygį, todėl su logistikos pagrindinėmis dalimis turi būti susijusi kiekviena įmonė, norinti klientui suteikti geriausią kainos ir kokybės santykį.  Informacijos valdymo praktikos tikslas - atnaujinti, patobulinti ir apjungti informacijos valdymo pagrindų paskaitų metu įgytas žinias bei įgūdžius. Šiame darbe pateikiama praktikos, atliktos Šiaulių UAB „Ketagras“  įmonėje ataskaita. UAB „Ketagras“ įmonė yra plataus profilio graviravimo ir frezavimo paslaugas teikianti įmonė, praktika šioje įmonėje labai svarbi ir motyvuota, nes tai – šeimos verslas.

Praktikos trukmė nuo 2019-10-21 iki 2019-11-02

Praktikos tikslas – atlikti UAB „Ketagras“ įmonės funkcinių veiklų analizę.

Darbo objektas – UAB „Ketargras“ įmonė.

Praktikos uždaviniai:

 1. Išanalizuoti UAB „Ketagras“ įmonės išorinius ir vidinius aplinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės veiklai.
 2. Pateikti UAB „Ketagras“ įmonės charakteristiką
 3. Išanalizuoti UAB „Ketagras“ įmonės klientų aptarnavimo veiklos tikslą ir uždavinius

Tyrimo metodai ir priemonės:

Stebėjimas, dokumentų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. UAB „KETAGRAS“ ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA5
 • 2. UAB „KETAGRAS“ ĮMONĖS IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS INSTITUCIJOS VEIKLAI6
 • 2.1 UAB „Ketagras“ vidinės aplinkos veiksniai7
 • 2.2 UAB „Ketagras“ išorinės aplinkos veiksniai8
 • 3. UAB „KETAGRAS“ ĮMONĖS KOMUNIKACINĖ FUNKCIJA9
 • 3.1 Pagrindiniai UAB „Ketagras“ komunikacinės funkcijos vykdymo rodikliai bei jų pokyčiai9
 • 3.2 Komunikacinės funkcijos strateginiai ir einamieji tikslai10
 • 3.3 Pagrindiniai komunikacinės funkcijos rodikliai11
 • 4. UAB „KETAGRAS“ ĮMONĖS KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS ANALIZĖ12
 • 4.1 Klientų aptarnavimo skyriaus funkcininės veiklos charakteristika12
 • 4.2 Klientų aptarnavimo skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai13
 • 4.3 Klientų aptarnavimo skyiaus funkcijos14
 • 4.4 Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojų atsakomybė16
 • 5. UAB „KETAGRAS“ ĮMONĖS VEIKLOS MODELIS17
 • 6. UAB „KETAGRAS“ RYŠIŲ SU VISUOMENE STRUKTŪRA BEI PERSPEKTYVOS18
 • IŠVADOS19
 • REKOMENDACIJOS20
 • REFLEKSIJA21
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS22
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Praktikos dienoraštis

Reziumė

Autorius
denim
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Gamybinės praktikos ataskaita UAB „TLB“

Vadyba Praktikos ataskaita 2010 m. bynkis
Įvadas Šiandien turbūt nerastume verslo atstovo, teigiančio, kad įmanoma konkuruoti ir efektyviai išnaudoti išteklius, nenaudojant informaciniu sistemų ir naujausių IT sprendimų. Šiandieninės informacinės...

Praktikos ataskaita UAB „Kurmesta“

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. vidmantas.pauza
Šiuolaikiniame pasaulyje informacinės technologijos turi labai didelę reikšmę įmonėse ir organizacijose. Kompiuterizuodamos veiklas, įmonės palengvina ir pagreitina darbus, kurie ankščiau būdavo atliekami be...

Pažintinė praktikos ataskaita UAB "Jozita"

Vadyba Referatas rafalina
Praktiką atlikau įmonėje UAB,,Jozita“ čia mane labai maloniai priėmė ir apmokė. Įmonė UAB ‚‚Jozita” yra įsikūrusi Šolių k., Šilalės r. Tai degalinė, kuri...

Klientų aptarnavimo mokomosios praktikos ataskaita

Vadyba Praktikos ataskaita 2015 m. ziviliukas21
Klientų aptarnavimo mokomąją praktiką atlikau Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Šios praktikos metu pritaikiau žinias ir lavinau gebėjimus įvertinant klientų poreikius, kliento odos bei sveikatos...