Baigiamoji profesinė veiklos praktika UAB "X"

19 psl. / 4598 žod.

Ištrauka

Baigiamosios profesinė veiklos praktikos metu studentas įgytas teorines žinias pritaiko praktinėje veikloje pasirinktame ūkiniame subjekte. Praktika suteikia galimybę sužinoti, kaip studentas geba teorines bei praktines žinias pritaikyti realioje darbo aplinkoje, išmokti dirbti komandoje, bendradarbiauti ir savarankiškai analizuoti ir vertinti situacijas bei suteikia kitų reikalingų įgūdžių, kurie palengvins ateityje greičiau adaptuotis darbo rinkoje bei dirbti savarankiškai.

Baigiamąją profesinę veiklos praktiką atlikau uždaroje akcinėje bendrovėje (toliau – UAB) „X“, darbo grafikas – 5 darbo dienos, 8-17 val. Įmonė buvo įkurta 2012 metais, o biuras randasi Šiaurės pr. 47, Kaune. Ši įmonė užsiima didmenine prekyba – tiekia klientams pakavimo, siuntimo ir sandėliavimo medžiagas, biuro reikmenis bei buitines prekes, taip pat įmonė klientams siūlo reklamines pakuotes, su kliento pasirinktu logotipu.

Praktikos tyrimo objektas – UAB „X“ pelningumas, mokumas ir veiklos efektyvumas.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos tikslas - suteikti galimybę įgyti praktinio darbo įgūdžių, susipažinti su įmonės darbo metodais, patikrinti ir pasitikrinti gebėjimus taikyti įgytas teorines žinias praktiniame darbe.

Praktikos uždaviniai:

 1. Susipažinti su ūkio subjekto, kuriame studentas atlieka praktiką struktūra ir vykdomomis funkcijomis; vykdoma veikla.
 2. Išnagrinėti ūkio subjekto: pajamų šaltinius ir išlaidas; apskaitos ir finansų politiką; finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką.
 3. Išanalizuoti ūkio subjekto pagrindinius finansinius rodiklius už pasirinktą ataskaitinį laikotarpį.
 4. Surinkti ir apibendrinti informaciją reikalingą praktikos ataskaitai parašyti.
 5. Žinoti Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą ir mokėti apskaičiuoti įmonės mokesčius.

Praktikos tyrimo metodai: informacinių šaltinių analizė, lyginamoji analizė, įmonės veikos dokumentų analizė, stebėjimas, statistinių duomenų sisteminimas ir analizė, santykinių rodiklių analizė, statistinių metodų taikymas, grafinis duomenų vaizdavimas.

Praktikos ataskaitai aprašyti buvo naudojami įmonės vidaus dokumentai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, Lietuvos statistikos departamento duomenys, Lietuvos Respublikos duomenų registrai: valstybinės mokesčių inspekcijos ir registrų centro ir kiti moksliniai šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „X“ VEIKLOS APIBŪDINIMAS4
 • 2. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „X“ APSKAITOS POLITIKA, MOKESTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ8
 • 2.1. Mokestinių įsipareigojimų analizė9
 • 2.2. Santykinių finansinių rodiklių analizė10
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 11, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai