Rinkodaros tyrimas įmonėje "Vilniaus Narutis"

66 psl. / 9900 žod.

Ištrauka

Temos Aktualumas. Rinkodaros žinios šiandieną reikalingos verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas siūlanti įmonė. Žinios yra reikalingos kiekvienam, kuriančiam palankias prekės gamybos ir pardavimo sąlygas. Tam, kad sėkmingai vykdyti savo veiklą reikia įvertinti esamą padėtį. Vienas iš informacijos šaltinių tai rinkodaros tyrimas.

Rinkodaros tyrimai – tai rinkodaros valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leidžia įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti rinkodaros priemones.

Šiais laikais viešbučiai parduodant savo paslaugą susiduria su gan dažna problema – esant didelei viešbučių konkurencijai, vartotojai turi iš ko rinktis, todėl siūloma paslauga turi pilnai atitikti vartotojo reikalavimus. Jei produktas nepateisins vartotojų poreikių, nepadės net geriausi pardavimo metodai, nei reklama. Norint teisingai įvertinti visuminį viešbučio produktą, reikia įvertinti viską, kas įvyksta nuo svečio atvykimo iki išvykimo. Todėl rinkodaros tyrimas yra gan aktuali tema, siekiant sužinoti kokie rinkodaros elementai labiausiai įtakoja viešbučio veiklai.

Darbo problema – ar viešbutis „Narutis“ teisingai panaudoja visus rinkodaros elementus?

Mokomosios praktikos ataskaitos objektas - UAB "Vilniaus Narutis" Rinkodaros tyrimas.

Mokomosios praktikos ataskaitos tikslas: Išnagrinėti UAB "Vilniaus Narutis" svarbiausius rinkodaros elementus, kurie daro įtaką viešbučio veiklai;

Mokomosios praktikos ataskaitos uždaviniai:

Išnagrinėti teoriniu aspektu: rinkodaros sampratą, tikslus, funkcijas, strategiją ir rinkodaros komplekso elementus bei remiantis įvairių autorių nuomone apibendrinti teorines žinias ir pateikti išvadas.

Išsiaiškinti kokiais rinkodaros komplekso elementais vadovaujasi viešbutis;

Išsiaiškinti kokią rinkodaros strategiją pasirinkęs viešbutis „Narutis“.

Darbo tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė;
 • Anketinė darbuotojų apklausa;

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje darbo dalyje atliekama mokslinės literatūros analizė rinkodaros tema: aprašoma samprata, tikslai, funkcijos, rinkodaros komplekso elementai ir strategijos. Antroje dalyjepristatomas tyrimo metodas, kuris buvo taikomas iškelto tikslo įgyvendinimui. Taip pat buvo pateikta informacija apie įmonę: bendra informacija apie viešbutį, jo veiklos sritis, viešbučio teikiamas paslaugas. Remiantis antrame skyriuje pateiktu tyrimo metodu, trečioje dalyje yra pateikiami gauti rezultatai.

Mokomosios  praktikos ataskaitos apimtis  – 66  lapai., tame tarpe 18  paveikslų, 8 lentelės.

Literatūros sąrašą sudaro 21 šaltinis. Darbe pateikti 40 priedų.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 4
 • 1.
 • MOKSLINĖS LITERATŪROS ŠALTINIŲ ANALIZĖ
 • 6
 • 1.1
 • Rinkodaros samprata, tikslas ir funkcijos
 • 6
 • 1.2
 • Rinkodaros komplekso elementai
 • 9
 • 1.3
 • Rinkodaros strategijos
 • 16
 • 2.
 • TYRIMO METODAI IR PRIEMONĖS
 • 21
 • 2.1.
 • Tyrimo metodas
 • 21
 • 2.2.
 • UAB „ Vilniaus Narutis“ pristatymas
 • 22
 • 3.
 • TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ
 • 25
 • 3.1.
 • Rezultatai ir jų aptarimas
 • 25
 • IŠVADOS
 • 36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • 38
 • PRIEDAI
 • 40

Reziumė

Autorius
aneciik
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
66 psl.

Susiję darbai

Įmonės „x“ rinkodaros komunikacijos gerinimas

Rinkodara Diplominis darbas 2011 m. linutiaaa
Šiame darbe yra nagrinėjama UAB „Minijos baldai“ neefektyvios rinkodaros komunikacijos problema, dėl kurios baldų įmonė negali pritraukti daugiau klientų ir padidinti pardavimus. Šiai...

UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. irmante
Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos rinkodarai. Įmonės kuria ir tobulina prekes bei paslaugas, reguliuoja jų kainas,...

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Referatas karolyte038
Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą ir išlieka garsiomis bei paklausiomis, kitos įmonės nepataikiusios...

Rinkodaros tyrimas UAB “DEICHMANN”

Rinkodara Tyrimas 2014 m. sliekas
Pradedant verslą, jį vykdant, plečiant ar keičiant strategiją, būtina pažinti rinką – kokie yra pagrindiniai jos dalyviai, kokios rinkos kaitos tendencijos. Šios informacijos...

Įmonės rinkodaros planas

Rinkodara Verslo planas 2013 m. nasta
Rinkodaros planas, su pateikta mikro makro aplinka, rinka,vartotojais, rėmimo ir rinkodaros planu bei išvadomis

Rinkodaros įmonės pristatymas

Rinkodara Prezentacija 2014 m. monika1349
Rinkodaros paskaitos pristatymas. Paskaitų metų analizavome įmonę, šiame pristatyme trumpai aptariami įmonės svarbiausi rodikliai rinkoje.

UAB "Tavo pica" įmonės rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas 2017 m. vikuteeo
Rinkodara – mokslinėse literatūrose apibūdinama, kaip poreikių nustatymo ir jiems tenkinti būtinų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesas, kuris padeda pasiekti individo ar organizacijos...