Sportinio masažo profesinė praktika

10 psl. / 2100 žod.

Ištrauka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.729 straipsniu, pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kita asmens sveikatos priežiūra ir/ar slauga priieš jo valią, jeigu įstatymu nenustatyta kitaip. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sveikatos priežiūrai atlikti yra būtinas paciento rašytinis sutikimas.

Pacientas iki šešiolikos metų negali būti gydomas ar jam teikiama kita asmens sveikatos priežiūra ir/ar slauga be vieno iš tėvų sutikimo arba prieš jo atstovo valią, jeigu įstatymo nėra nustatyta kitaip. Jeigu pacientas iki šešiolikos metų pagal savo amžių ir/ar išsivystymą gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą, jis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu įstatymo nėra nustatyta kitaip. Įstatymu gali būti numatyti atvejai, kai asmens sveikatos priežiūrai atlikti yra būtina, nepilnamečio paciento vieno iš tėvų ar jo atstovo rašytinis sutikimas. Gydytojas turi parinkti gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus.

Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės gydymo ypatumus nustato įstatymas.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.727 straipsnis reglamentuoja informacijos suteikimą pacientui. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas privalo informuoti pacientą jam suprantama forma, paaiškindamas, specialius terminus, apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, galimus gydymo būdus, gydymo prognozę bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakant siūlomo gydymo. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia nepilnamečio ir jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovo, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į  nepilnamečio interesus.


Turinys

  • 1. SPORTINIO MASAŽO PROFESIONALIOS PRAKTIKOS UŽTIKRINIMO REIKŠMĖ3
  • 2. PROFESINĖS PRAKTIKOS RIBŲ SUVOKIMAS4
  • 3. PROFESINIAI STANDARTAI8
  • 4. PROFESINĖS PRAKTIKOS PRINCIPAI IR STANDARTŲ REGLAMENTAVIMAS9
  • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS10

Reziumė

Autorius
aneciik
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Pediatrinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika

Medicina Praktikos ataskaita 2014 m. dieviskai
Kineziterapija – tai viena pagrindinių reabilitacijos priemonių, skirta gydyti, grąžinti, kompensuoti vaikų ir suaugusiųjų prarastas judėjimo funkcijas, stiprinti ir palaikyti sveikatą, vykdyti ligų,...