Praktikos ataskaita Logistikos įmonėje

22 psl. / 5370 žod.

Ištrauka
 1. Praktikos esmė. Įgyti vien teorinių žinių kolegijoje nepakanka, labai svarbu gebėti jas pritaikyti praktiškai darbe. Svarbu pamatyti įmonę, kurioje galima pritaikyti teorinius metodus, darbo modelius, gebėti ieškoti sprendimų logistikos srityje, tarptautinėje rinkoje, vertinant šiuolaikinius pokyčius. Dėl šių priežasčių mokymosi institucijų studijų programose yra numatyta baigiamoji studentų praktika.


  Studentas baigęs kolegiją, neatlikęs praktikos gyvai tam tikroje įmonėje, manau, nėra studentas. Aš turėjau galimybę baigiamąją studijų praktiką atlikti įmonėje, kurioje dirba mano tėtis. Tai maža transporto įmonė, veikianti vietinėje ir tarptautinėje rinkoje. Veiklos sritis: prekyba automobiliais. Ši įmonė puikiai tiko mano studijų – Logistikos programos baigiamajai praktikai atlikti. Tai pagrindinis motyvas, kodėl pasirinkta būtent ši įmonė.


  Tikslas – susipažinti su įmonės UAB „Emma“ vidine veikla ir atlikti jos analizę.


  Uždaviniai:
  1. Atlikti įmonės organizacinės valdymo struktūros vertinimą, analizuojant įmonės vidinius dokumentus.
  2. Išanalizuoti įmonės UAB „Emma“ mikro ir makro aplinkas.
  3. Atlikti įmonės marketingo veiklos analizę.
  4. Pateikti įmonės veiklos tobulinimo / gerinimo kryptis per artimiausius 2 metus.
  Darbo metodai. Įmonės vidinės veiklos ataskaitų, dokumentų analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.


  Pasiekti praktiniai tikslai:
  • Gebu apibūdinti įmonės verslo procesus ir vykdomos logistinės veiklos rūšis.
  • Sugebu įvertinti valdymo struktūrą ir tai, kiek yra svarbi logistinėms operacijoms kiekvieno padalinio veikla.
  • Moku sisteminti ir pateikti reikiamą informaciją.
  Nepasiekti praktiniai tikslai:
  • Sunkiai suvokiu sandėliavimo sistemos veiksnius, vidinės kontrolės organizavimą, nes atlikdama įmonėje praktiką, neturėjau galimybės susipažinti su sandėliavimo procesu, kurio ir neatlieka mano analizuota įmonė.
  • Sunkiai sekasi analizuoti gamybos, marketingo ir logistikos ryšį įmonėje, aptarnavimo, užsakymų ir sandėliavimo sistemas, transporto operacijų vykdymą ir technologijas, kadangi neteko susipažinti praktiškai su sandėliavimo operacijomis, todėl sunku analizuoti pastarųjų ryšį.
  • Nesupratau darbų saugos reikalavimų transporto operacijų procese, nes dėl neaiškių priežasčių įmonė neleido su jais man susipažinti.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • ĮVADAS.3
 • UAB „EMMA“ veiklos pristatymas ir jos specifika4
 • UAB „EMMA“ ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS VERTINIMAS.5
 • MIKRO IR MAKRO APLINKŲ ANALIZĖ8
 • 3.1. Įmonės UAB „Emma“ mikroaplinkos analizė.8
 • 3.2. Įmonės UAB „Emma“ makroaplinkos analizė.9
 • UAB „EMMA“ MARKETINGO VEIKLOS ANALIZĖ14
 • UAB „EMMA“ VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS.18
 • INDIVIDUALI UŽDUOTIS.19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS.22

Literatūros sąrašas

 1. CHRISTOPHER, Martin. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Vilnius: Eugrimas, 2007.
 2. Įmonės ataskaita apie klientų mokumą, VA-15.
 3. Įmonės darbuotojų pareigybių nuostatai, 2008 m.
 4. Įmonės kainų nustatymo reglamentas, archyvas MI.
 5. Įmonės vidiniai duomenys, archyvas Nr.1-M82.
 6. Metinis įmonės biudžetas, 2013 m.
 7. STALK, G.; EVANS, P., SHUKLMAN, L.E. Competing on Capabilities: The New Rule of Corporate Strategy. Harward Business Review, 2006.
 8. Tarptautinių krovinių pervežimai. Statistikos Departamento duomenys. [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://db1.stat.gov.lt/statbank/selecttable/omrade0.asp?SubjectCode=S7&PLanguage=0&ShowNews=OFF>.
 9. UAB „Emma“ istorija, 2014 m. Įmonės dokumentai.


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2021
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Laivybos praktikos ataskaita

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. laima
Prieš priimant krovinį i laivą, butina gerai išanalizuoti krovinio tipa, kiekį ir buseną. Po to kai krovinys yra apžiūrėtas ir tinkamas gabenimui yra...

Praktikos ataskaita UAB “Emma” įmonėje

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. dzastyna
Praktikos esmė. Įgyti vien teorinių žinių kolegijoje nepakanka, labai svarbu gebėti jas pritaikyti praktiškai darbe. Svarbu pamatyti įmonę, kurioje galima pritaikyti teorinius metodus,...

Praktikos ataskaita "x" įmonėje

Logistika Praktikos ataskaita 2017 m. inelly
Ataskaita įvertina 9 balais. Tai baigiamosios praktikos transporto įmonėje ataskaita. Praktikos tikslai: • Analizuoti ir įvertinti UAB „123“ įmonės veiklą; • Įtvirtinti teorines...

Užsienio kalbų svarba logistikos įmonės veikloje

Logistika Referatas lilijana
Įmonės norėdamos išlikti konkurencingos ieško naujų galimybių užsienio rinkose, tačiau daugelis jų susiduria su tam tikrais sunkumais: užsienio kalbos  mokėjimas, įvairūs teisiniai reikalavimai...