Choreografijos pamokų užduotys

29 psl. / 7959 žod.

Ištrauka

1 užduotis. Stebėkite tris dalyko mokytojo vedamas pamokas ir atlikite šias užduotis:


a) aprašykite pamokų fragmentus lentelėje (1 priedas), kurie atspindi mokinių kritinio mąstymo ugdymą. Vienoje pamokoje gali būti taikomi tik keli (1-3) kritinio mąstymo ugdymo būdai. Todėl nebūtina užpildyti kiekvieną priedo eilutę. Konkretų kritinio mąstymo ugdymo būdą aprašyti reikia detaliai. Negalima apsiriboti tik priedo pavyzdyje skirta eilute, ją reikia išplėsti;


c) aprašykite, kaip pamokoje buvo ugdomos specialiųjų poreikių ir labai gabių mokinių kompetencijos (2 priedas);


d) parašykite metodinės veiklos stebėtose pamokose apibendrinimą pagal pirmąsias dvi užduoties dalis.Pirmoji stebėta choreografijos pamoka buvo XI klasėje, pamokos temą „Lėtasis valsas“. Aš stebėjau, kaip mokytoja bando ugdyti XI klasės mokinių kritinį mąstymą choreografijos pamokose. Ši choreografijos pamoka, kurios tema buvo Lėtasis valsas buvo skirta naujos medžiagos mokymui(si), t.y. naujų Lėtojo valso žingsnelių mokymuisi, tad mokiniai kartu su mokytoja nagrinėjo naują temą, mokiniai klausėsi Lėtojo valso trumpos istorijos, klausinėjo mokytojos, o mokytoja atsakinėjo ir klausimus kuo toks išskirtinis Lėtasis valsas ir kokie skirtumai šokant Lėtąjį valsą ir Vienos valsą. Tuomet mokytoja aptarus Lėtojo valso žingsnelius ir juos pademonstravusi klausinėjo mokinius ką jie pamatė ir ar suprato, bei į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Mokiniai atsakinėjo į mokytojos klausimus stengdamiesi pagrįsti savo nuomonę. XI klasėje mokiniams lengva ugdyti kritinį mąstymą, tačiau didžioji dalis mokinių, kurie atsakinėjo į mokytojos pateiktus klausimus, gebėjo pagrįsti savo nuomonę, tačiau remdamiesi mokytojos pademonstruotais žingsneliais, matytu filmu apie Valsą, bei pateikta informacija vadovėliuose.


Turinys

  • nėra

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA

Barkauskaitė M., Pečiuliauskienė P. (2011). Pedagoginės praktikos mokykloje vadovas. Vilnius: Edukologija.

Idzelevičius R. (2011). Lėtasis valsas: mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos Universitetas.

Mentoriaus rengimo vadovėlis, Dėstytojo knyga. (2008). Kaunas: Technologija.

Milvydienė V. (2008). Pažintinė choreografijos abėcėlė. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas. (2007). Prieiga per internetą: http://www.srsc.lt/Mokytoju_kompetencijos.html

Pečiuliauskienė P., Barkauskaitė M. (2011). Pedagoginės praktikos vadovas. Vilnius: LEU leidykla.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Dailė. Šokis. Teatras. Šiuolaikinių menų programa. Bendrųjų kompetencijų ugdymas. (2008). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Vertinimas ugdymo procese. Knyga mokytojui. Dailė. Šokis. Teatras. Diagnostinės užduotys. Prieiga per internetą: http://www.pedagogika.lt/index.php?-1469555137

Vertinimas ugdymo procese. Knyga mokytojui. (2007). Vilnius: Švietimo plėtotės centras, AJA viešieji ryšiai.

Vidurinio ugdymo bendrosios programos. Dailė. Šokis. Teatras (2011). Prieiga per internetą: www.upc.smm.lt

DVD „Šokis mokykloje“. (2011). Vilnius: Šokio mokytojų asociacija.

DVD „Menų pažinimas. Šokis“. (2011). Vilnius: Ugdymo plėtotės centras.

Video resursai tango šokėjui. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/video_resources.html Argentinietiško tango stiliai. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/tango_styles.html Argentinietiškas tango pradedantiesiems. Prieiga per internetą: http://www.tangoargentino.lt/cms/tu-tai-turi-%C5%BEinoti/73-argentinieti%C5%A1kas-tango-pradedantiesiems.html

Tango muzikos socialiniam šokimui gidai. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/tango_music.html Muzika argentinietiško tango naujokams. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/tango_music_beginning.html Ed Loomis tango terminologijos gidas. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/terminology.html Argentinietiškas tango visame pasaulyje. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/tango_links.html#world Kitos nuorodos. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/tango_links.html

Mikos F. straipsnis „Tango balse“. Prieiga per internetą: http://www.tejastango.com/beginning_tango.html

Salsa. Prieiga per internetą: www.balsas.lt/naujiena/385184/bachata-meiles-sokis

Salsa. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%8Data

Salsa. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28%C5%A1okis%29

Salsa. Prieiga per internetą: http://www.vsakademija.lt/sokiai-poroje/salsa/

Salsa. Prieiga per internetą: http://www.salsa-dance-professional.com/salsa-dancers.html


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€4.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2023
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Kūno kultūros pamoka II klasė

Pedagogika Laboratorinis darbas 2013 m. rasa13
Tema: „Šokliukas“ Vaikų skaičius: 15 – 20. Vieta: sporto salė.Tikslas: tenkinti vaikų poreikį judėti, naudojant netradicines priemones.

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Pedagogika Diplominis darbas 2014 m. donatas
Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų įvairovė, jų pasirinkimas ir taikymas. Vienas iš prioritetų...

Žalioji pamoka - planas

Pedagogika Referatas 2020 m. gilmoras13
Projektas "Žalioji pamoka" - tai pamokos planas su veiklos lapais skirtas 2 kl. mokiniams. Tema - pažintis su medžiais.