UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė

22 psl. / 5658 žod.

Ištrauka

Lošimai ir sėkmės (kitaip tariant pasisekimų, laime grindžiami) žaidžiami jau tūkstančius metų ir sutinkami visose kultūrose. Nors praeityje ne sykį mėginta juos uždrausti, šie žaidimai labai sėkmingai gyvuoja. Šiandieniniai sėkmės žaidimai, žaidžiami lošimo namuose, kazino, išsirutuliojo per šimtmečius įvairiose pasaulio vietose.
Azartinis lošimas – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.
Lietuva yra viena iš paskutiniųjų Europoje, kuri legalizavo azartinius lošimus. 2001 metais buvo įsteigta Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir tik 2003 metais ši komisija 6 bendrovėms išdavė 8 licenzijas, kurios suteikė garantiją organizuoti azrtinius lošimus, pirmasis įregistruotas lošimo įrenginys buvo 2003 metų gegužės 2 diena.
Lietuvoje ši verslo rūšis jau nėra nauja, tačiau dar ir šiandien sukelia daug aštrių diskusijų dėl įstatymų griežtinimo. Pastaruoju laiku, Lietuvai integruojantis į tarptautines bendrijas ir organizacijas, įmonės priverstos taikytis prie nuolatinių pasikeitimų, didėjančios konkurencijos. Lietuvos ūkis pamažu prisitaiko prie konkurencinės aplinkos, kurią atnešė narystė Europos Sąjungoje.
Vystyti šį versla gan sudėtinga, nes pagrindinė problema, tai netobuli įstatymai ir jų pataisos, didinami mokesčiai ir be abejo šiuo metu išgyvenama krizė, bei kiti faktoriai.
Manytina, kad ateityje bus sparti šio verslo plėtra. Stabilizavus teisinę azartinių lošimų bazinę sistemą, į Lietuvos rinką turėtų ateiti nemažai naujų kazino tinklų, lažybos bendrovių, bingo salonų.
Darbo objektas: UAB „Xxxxxxx“ kazino teikiamos paslaugos.
Darbo tikslas: Išanalizuoti ir aptarti teikiamas paslaugas įmonėje.
Darbo uždaviniai:
1. Supažindinti su UAB „Xxxxxx“ kazino ir jos organizacine struktūra, bei darbo organizavimu;
2. Teikiamų paslaugų rūšys ir charakteristikos;
3. Paslaugų rinkodaros aplinka ir rinkodaros komplekso elementai;
4. Padaryti įmonės SWOT analizę;
5. Pateikti pasiūlymų ir rekomendacijų įmonės vystymui.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, internetinių puslapių ir įmonės vidaus dokumentų analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LOŠIMŲ ATSIRADIMO ISTORIJA4
  • 2. UAB ,,XXXXXX“ KAZINO IR JOS ORGANIZACINĖ SISTEMA5
  • 3. DARBO ORGANIZAVIMAS LOŠIMŲ AUTOMATŲ SALONE9
  • 4. SUSIPAŽINIMAS SU SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAIS12
  • 5. RINKODAROS APLINKA UAB ,,XXXXXX“ KAZINO14
  • 6. ĮMONĖS SWOT ANALIZĖ18
  • 7. PRAKTINIŲ DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGYJIMAS, ADMINISTRAVIMO DARBO METODAI20
  • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS22

Reziumė

Autorius
edita27
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Kursinis darbas magnolija
Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant...