Archyvavimo praktikos ataskaita

7 psl. / 1067 žod.

Ištrauka

Archyvavimo praktiką atlikau Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete.
Vilniaus kolegija yra valstybinė aukštoji mokykla, suteikianti galimybę įgyti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Kolegija įsteigta 2000 m. reorganizavus Vilniaus aukštesniąsias Elektronikos, Ekonomikos ir Prekybos mokyklas. Tai didžiausia kolegija tarp Lietuvos kolegijų.
Praktiką atlikau nuo 2006-10-09 iki 2006-11-05. Pagrindiniai praktikos tikslai buvo:
• Susipažinti su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Dokumentacijos planu
• Susipažinti su dokumentų ruošimu perduoti į archyvą
• Susipažinti su archyvo darbo organizavimu, archyvaro darbu
• Įgyti žinių ir praktinių įgūdžių apie dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą archyve
• Įtvirtinti teorines žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius ir gebėjimus dirbti komandoje
Praktiką atlikau raštinėje, kur susipažinau su dokumentų valdymu nuo jų registravimo iki bylų sudarymo ir saugojimo archyve, vėliau susipažinau su archyvo darbu. Mano praktikos vadovė buvo Verslo vadybos fakulteto archyvarė xxxx xxxxxxxxxx.


Turinys

  • Įvadas3
  • I. Dokumentų valdymo organizavimas4
  • II. Parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas4
  • III. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas4
  • IV. Dokumentacijos planas4
  • V. Bylų tvarkymas5
  • VI. Užbaigtų bylų apskaita, bylų apyrašų sudarymas5
  • VII. Dokumentų saugojimas archyve6
  • Išvados7
  • Priedai8

Reziumė

Autorius
alinat
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Raštvedyba
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 26, 2013
Apimtis
7 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai