Praktikos ataskaita UAB „Kreisel Vilnius"

45 psl. / 8076 žod.

Ištrauka

Kiekviena šių dienų veikianti bendrovė ar organizacija užima labai didelę reikšmę, tuo pačiu metu, kiekviena iš jų yra skirtinga ir unikali, bei teikia skirtingas paslaugas arba produktus. Jos skiriasi ir savo veiklos ypatybėmis, bei paslaugų ar produktų kokybe.
Praktika – tai patikrintas būdas panaudotipaskaitų metu įgytas žinias ir be abejo įgauti neįkainojamos patirties. Praktikos atlikimo laikotarpis: 2013 m. vasario 4 d. – 2013 m. gegužės 10d.
Aš praktiką atlikau UAB „KREISEL VILNIUS“. UAB „KREISEL VILNIUS“ – bendrovė įregistruota 1995 m. vasario 24 d. ir sėkmingai vykdo savo veiklą jau 18 metų. Bendrovės pagrindinė veikla yra statybinių mišinių gamyba ir didmeninė prekyba. Bendrovė turi prekybinių partnerių Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos (Kaliningrado srityje) teritorijoje.
Praktikos tikslas – įgyti praktinio darbo įgūdžių UAB „KREISEL VILNIUS“, pritaikant teorines žinias.
Praktikos uždaviniai:
• Įgyti praktinių įgūdžių vedant buhalterinę apskaitą;
• Pritaikyti paskaitų metu įsisavintą teorinę medžiagą.
Atliekant praktiką daugiausia dėmesio teko skirti gamybos išlaidoms, jųapskaitai, bei išlaidų apskaičiavimui, todėl individualiajai daliai pasirinkau temą: „Gamybos išlaidų apskaita“.
Taikymo sritys ir naudingumas.Gamybos išlaidų apskaičiavimas yra vienas svarbiausių dalykų ne tik, tokio tipo bendrovėje kurioje atlikinėjau praktiką, bet ir visose kitose bendrovėse kurių pagrindinė veikla yra susijusi su produktų gamyba.Kiekvienai tokio tipo bendrovei, naujai ar tik besikuriančiai, svarbu žinoti, iš ko susideda jų gamybos išlaidos, kaip jos bus apskaičiuojamos, kokie apskaitos metodai taikomi, ir visa tai tik dėl to kad bendrovė pasiektų kuo didesnio pelno savo veikloje.
Gamybinėms bendrovėms gamybos išlaidos yra ko ne svarbiausias elementas, kadangi nuo pasirinktų metodų ir žaliavų kainos priklausys visas bendrovės planuojamas gauti pelnas. Tačiau nereikia pamiršti ir tokių dalykų: kas yra priskiriama gamybos išlaidoms, kaip jos yra apskaitomos.
Dalis praktikos laiko buvo skirta susipažinti su bendrovės gamykla Molėtų rajone Dubingių miestelyje, kur galėjau pilnai stebėti gamybos procesą ir dalyvauti forminant pagrindinius su tuo susijusius dokumentus nuo žaliavų pajamavimo operacijų iki pagamintos produkcijos pardavimo dokumentų (krovinio gabenimo važtaraščių) įforminimo.
Kitą dalį praktikos laiko skyriau pagrindiniam bendrovės biure Metalo g. 6, Vilniuje. Nuo pat pirmųjų darbo dienų bendrovėje buvau apmokytas, kaip naudotis įmonės informacinėmis technologijomis, tai yra kompiuteriais, pašto programomis, man išaiškino, kaip bendrovė saugo dokumentus, juos naikina. Taip pat buvau supažindintas su pačios įmonės vertybėmis, reikalavimais. Ir be abejo didžiausią dalį laiko skyriau individualios užduoties išsiaiškinimui.
Tyrimo objektas–UAB „KREISEL VILNIUS“ gaminamų produktų išlaidų apskaita ir apskaičiavimas.
Pagrindinis darbo tikslas – išnagrinėti gamybos išlaidų apskaitos metodika bendrovėje „KREISEL VILNIUS“.
Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su pačia bendrove – jos tikslais, vertybėmis bei organizacine struktūra;
2. Atlikti bendrovės finansinių ataskaitų analizę, bei pateikti pastebėjimus;
3. Išanalizuoti gamybos išlaidų apskaitos metodiką, kuri yra naudojama bendrovėje.
Šis darbas bus naudingas visiems, kurie norės susipažinti su gamybinių išlaidų skaičiavimo metodika, operacijų dokumentavimo ypatumais. Svarbu paminėti, kad pateikiami pavyzdžiai yra konfidenciali informacija o iš duomenų bazių gauti rezultatai yra UAB „KREISEL VILNIUS“ nuosavybė, todėl pateikiamuose pavyzdžiuose didžioji dalis informacijos bus paslėpta, o praktiniam skaičiavimų atlikimui bus naudojami tik patys pagrindiniai duomenys.

Rezultatai.Didžiausias iššūkis atliekant praktiką buvo bendrovėje naudojamos apskaitos programos perpratimas. Tačiau skyrus tam gana nemažai laiko, visai greitai išmokau suvedinėti duomenis, patikrinti ar tinkamai viskas įvesta, sužiūrėti likučius ir pan.
Aišku negalima pamiršti, kad universitete įgytos teorinės žinios per praktikos laikotarpį itin pasitarnavo, ir buvo tik į naudą.

Pirmojoje universitetinės praktikos ataskaitos dalyje pateikta pagrindinę informaciją apie bendrovę, jos veiklą, atlikta bendrovės finansinę analizę, daugiausiai nagrinėti įmonės finansiniai rodikliai. Taip pat, atlikta vertikalioji bei horizontalioji analizes, jas galite matyti prieduose, o apibendrinta informacija yra pateikiama finansinių rodiklių skyriaus pabaigoje, prie pateikiamų apibendrintų išvadų. Antrojoje dalyje pateikiau pačią praktikos ataskaitą, kurioje atskleista pasirinkta individualios užduoties tema. Darbo pabaigoje yra pateikiamos bendrovės balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos, technologinė kortelė, gamybos aktas, bei kitos lentelės, susijusios su profesinės praktikos ataskaita.

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. BENDROVĖS APIBŪDINIMAS IR JOS VEIKLOS VERTINIMAS7
 • 1.1. UAB „KREISEL VILNIUS“ įmonės pristatymas7
 • 1.2. Bendrovės struktūra9
 • 1.3. Pagrindinės apskaitos politikos nuostatos10
 • 1.3. UAB „KREISEL VILNIUS“ finansinių rodiklių analizė14
 • 2. GAMYBOS IŠLAIDŲ APSKAITA19
 • 2.1. Gamybos proceso ypatumai19
 • 2.2. UAB „KREISEL VILNIUS“ žaliavų užsakymas21
 • 2.3. Savikainos skaičiavimo metodika22
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI28
 • PRIEDAI30

Reziumė

Autorius
m.avdejenkov
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€4.70
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 19, 2013
Apimtis
45 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. linagirlev
Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės valdymo struktūrą, apžvelgiama įmonės veikla, toliau nagrinėjama įmonės...

Praktikos ataskaita UAB “Žalvaris”

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. brigita99
Nuo 2014m. sausio 6 d. Iki gegužės 11 d. aš atlikau baigiamąją praktiką įmonėje UAB ,,Žalvaris‘‘. Įmonė įsteigta Kaune, Palemono g. 1....

Praktikos ataskaita Prienų švietimo centre

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. dvaras007
Ši profesinės veiklos praktika buvo atlikta Prienų rajono švietimo centre. Įstaigoje atlikinėdama praktiką susipažinau su įvairiomis buhalterinėmis apskaitos rūšimis, todėl tai padėjo parengti...

Apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2014 m. sejkutea
Rinkos ekonomikos sąlygomis vis aštrėjant konkurencinei aplinkai yra labai svarbu objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, finansinę būklę bei jos konkurencingumą. Išsami informacija gaunama...

Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2016 m. darina
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus gauti ir...

Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2017 m. soul_crash
KTU apskaitos krypties privalomoji praktikos ataskaita (trumpesnė, nes praktikos ataskaita buvo rašoma ir iš finansų krypties). Šioje ataskaitoje atliekama įmonės aplinkos analizė bei...