Praktikos ataskaita VšĮ „Jaunimo iniciatyva“.

38 psl. / 5813 žod.

Ištrauka

Įvairių nevyriausybinių organizacijų veikla, lyginant jas su įmonės veikla, nevisada atrodo rimta ir reikalaujanti daug pastangų. Tačiau įvairiose organizacijose, kaip ir bet kurioje įmonėje vyksta tie patys procesai: aktualu darbuotojai, veiklos kokybė, darbo procesų gerinimas, veiklos rezultatas bei dauguma kitų veiksnių. Visgi, kitaip nei didelėse įmonėse, į organizaciją atėjęs naujas žmogus labai dažnai turi nemažą įtaką organizacijos veiklai, bei atlieka ne tik pagalbinius darbus. Būtent dėl noro pažinti ir palyginti organizacijos veiklą su įmonių veikla, bei pritaikyti savo sukauptas žinias ir idėjas, praktiką pasirinkau atlikti verslumą skatinančioje jaunimo organizacijoje VšĮ „Jaunimo iniciatyva“. Šioje organizacijoje esu nuo 2011 metų gegužės mėnesio, vasara dirbau su lėšų pritraukimu vienam iš organizacijos vykdomų projektu „Verslauk“ , o startavus projektui tapau jo vadove. Pasilikti organizacijoje praktikiniu laikotarpiu paskatino noras padaryti esminius pokyčius organizacijos veikloje ir rėmėjų pritraukimo procese.

Pagrindinis praktikos tikslas – plačiau susipažinti ir įvertinti įmonės vykdomą veiklą, personalą, situaciją rinkoje, bei atlikti organizacijos lėšų pritraukimo strategijos vertinimą, naujos strategijos sudarymą ir pritaikymą.

Pagrindiniai uždaviniai, siekiant užsibrėžto tikslo:
• Aprašyti ir įvertinti įmonės vykdomą veiklą, tikslus ir pagrindinį projektą „Verslauk“;
• Atlikti organizacijos stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizę ir aptarti situaciją rinkoje;
• Įvertinti organizacijos finansinį stabilumą ir vykdomą personalo darbo organizavimą;
• Atlikti projekto „Verslauk“ 2011m. pardavimo strategijos ir duomenų analizę;
• Sudaryti naują pardavimo strategija ir galimą jos pritaikymą organizacijoje;
• Pateikti išvadas ir pasiūlymus organizacijos veiklos tobulinimui.

Pagrindiniai metodai, taikomi užsibrėžtiems uždaviniam įgyvendinti: bendravimas su organizacijos direktoriumi ir darbuotojais, įvairių dokumentų ir duomenų analizė, vertinimas.


Turinys

 • Įvadas5
 • 1. VšĮ “Jaunimo iniciatyva” vykdoma veikla, SSGG analizė ir vieta rinkoje6
 • 1.1.Organizacijos veiklos istorija, vizija, misija.6
 • 1.2. Pagrindinis vykdomas projektas “Verslauk”9
 • 1.3 SSGG analizė ir situacijos rinkoje vertinimas.12
 • 2. VšĮ “Jaunimo iniciatyva” organizacinė sandara ir personalo darbo organizavimas14
 • 2.1. VšĮ „Jaunimo iniciatyva“ organizacinė struktūra.14
 • 2.2. Organizacijos personalas ir atsakomybės.15
 • 3. Projekto “Verslauk” rengimo ir planavimo procesas16
 • 4. VšĮ “Jaunimo iniciatyva” pagrindiniai finansiniai veiklos rodikliai ir organizacijos perspektyvos vertinimas17
 • 5. Naujos pardavimo strategijos taikymo galimybių organizacijoje analizė19
 • 5.1. Projekto “Verslauk 2011” pardavimo strategijos ir duomenų analizė20
 • 5.2. Projekto “Verslauk 2012” naujos pardavimo strategijos sudarymas ir pritaikymas.23
 • Išvados ir pasiūlymai27
 • Literatūros šaltiniai29
 • Priedai30
 • 1 priedas. Projekto „Verslauk“ 2012 m. programa.30
 • 2 priedas. Projekto „Verslauk“ 2012 rėmėjų pozicijos.31
 • 3 priedas. Finansiniai VšĮ „Jaunimo iniciatyva“ rodikliai (2010 – 2011 m.).32
 • 4 priedas. Rėmėjų 2011 m. duomenų bazė.38
 • 5 priedas. Projekto „Verslauk“ 2012 komercinis pasiūlymas.39
 • 6 priedas. Projekto „Verslauk“ 2011 m. rėmėjai.41

Reziumė

Autorius
m.avdejenkov
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita kelionių agentūroje

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. llidell
Profesinės veiklos praktiką atlikau kelionių agentūroje „Inter Travel“, kuri pradėjo savo veiklą nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Įmonė įregistruota Valstybės įmonių Registro...

Baigiamosios praktikos ataskaita AB "Teo Lt"

Vadyba Praktikos ataskaita 2009 m. darbaidarbeliai
Nors riոkoԁara atsiraԁo ոeseոiai, bet jau turi ԁiԁelę įtaką sėkmiոgam orgaոizacijos vystymui ir gebėjimui atlaikytis riոkoje. Mokaոtis ir giliոaոtis į šią ...

Praktikos ataskaita UAB "Megaturas"

Vadyba Praktikos ataskaita 2019 m. gerrrrda
Susipažinti su agentūros veikla bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką ir specifiką iš arčiau. Išsiaiškinti kokius socialinės atsakomybės ir darnios plėtros metodus savo veikloje...