"Atšilimo" laikotarpis Rusijoje (Nikita Chruščiovas)

58 skaidr.

Ištrauka

1953–1964 m. Sovietų Sąjungos istorijos periodas istoriografijojedažniausiai įvardijamas, kaip postalininis, destalinizacijoslaikotarpis arba, tiesiog, “atšilimas” . Teigiama, jog valdžią savorankose sutelkus N. Chruščiovui, prasidėjo liberalių reformųlaikotarpis, pasireiškęs tuo, jog buvo atsisakyta Stalinui būdingųvaldymo metodų, sušvelninta kultūrinė cenzūra, atsiribota nuoasmenybės kulto. Tačiau šalyje ir toliau išliko totalitariniamrežimui būdingi valdymo metodai – vienpartinė sistema, visuotinėvalstybės kontrolė ekonomikos, kultūros, švietimo srityse, ribotaįvairių organizacijų veikla, o kontrolę piliečių atžvilgiu vykdėslaptoji saugumo tarnyba KGB. Be to, tikrąjį “atšilimo” veidąparodo ir tokie atvejai, kaip streiko numalšinimas 1962 m.Novočerkaske ar susidorojimas su sukilėliais 1956 m. Rytų blokuipriklausiusioje Vengrijoje.

Tikslas: išnagrinėti “atšilimu” vadinamo N. Chruščiovo valdymo laikotarpio ypatybes.

Uždaviniai:Nustatyti N. Chruščiovo politinės karjeros aplinkybes ir jo vaidmenį XX a. 4 deš. vykdytų represijų kontekste.Išsiaiškinti pagrindinius SSRS vidaus politikos aspektus ir pokyčius postalininiu laikotarpiu 1953–1962 m.Nustatyti po Stalino mirties SSRS vykusių procesų įtaką satelitinėse Rytų bloko valstybėse (konkrečiau įsigilinant į Lenkijos ir Vengrijos atvejus).


Turinys

 • ĮVADAS [2 – 3 sk.]
 • 1. “ATŠILIMO” PRIEŠISTORĖ [5 – 16 sk.]
 • 1.1. LYDERIO KELIAS Į DIDŽIĄJĄ POLITIKĄ [5 – 10 sk.]
 • 1.2. N. ĮSITVIRTINIMAS
 • POLITINĖJE VIRŠŪNĖJE [11 – 16 sk.]
 • 2. “ATŠILIMAS” [17 – 31 sk.]
 • 2.1. DVIDEŠIMTASIS SOVIETŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIMO PRANEŠIMAS [17 – 21 sk.]
 • 2.2. “ATŠILIMO” REALYBĖ [22 – 25 sk.]
 • 2.3. “ATŠILIMO” ATGARSIAI VALSTYBĖSE [26 – 31 sk.]
 • IŠVADOS [32 – 33 sk.]
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI [34 – 35 sk.]
 • PRIEDAI [36 – 58 sk.]

Reziumė

Autorius
numeris1
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 6, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
58 skaidr.

Susiję darbai

Rusija Pirmojo pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija ewana
Darbas apima Rusijos politinę (revoliucijos, perversmai, valdžios struktūros ir jų pokyčiai), ekonominę ir karinę padėtį pirmojo pasaulinio karo metais (1914 -1918 m.)

Rusija pirmojo pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija 2014 m. reinedumond
Skaidrės istorijos pamokai, pateiktos 11 klasėje, įvertintos maksimaliu balu. Informacija pateikta gražiai, įdomiai ir aiškiai.

Brėžniavo valdymo laikotarpio metu esanti ekonomika

Istorija Prezentacija 2016 m. egluutt
Pirmieji naujojo vadovo valdymo metai didelių pokyčių visuomenei nežadėjo – visi tebegyveno „atšilimo“ nuotaikomis. Bet netrukus Brežnevas politikos kursą pasuko priešinga kryptimi –...

Nikita Chruščiovas

Istorija Prezentacija kamilee
žNikita Chruščiovas – Tarybų Sąjungos valstybės veikėjas, nuo Stalino mirties 1953 metais iki 1964 metų spalio faktiškai valdęs šalį. žGimė: 1894 m. balandžio...