Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

30 skaidr.

Ištrauka

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu. Šis modelis buvo išvystytas 1950 - 1960 m., o 1987 m. R. Solow laimėjo Nobelio premiją už didžiulį indėlį į ekonominio augimo teoriją. Tai vienas žinomiausių neoklasikinių ekonominio augimo teorijų modelių (Snieška, Baumilienė, Bernatonytė ir kt., 2003).


Turinys

 • Ekonominis augimas
 • Roberto Solow modelis
 • Tobulosios konkurencijos modelis – Solow modelis
 • Roberto Solow modelis ir jo tikslai
 • Solow modelio kintamieji
 • R. Solow modelis
 • Gamybos ir vartojimo funkcijos Solow modelyje
 • Kapitalo išteklių pokyčiai ir pastovi būsena
 • Taupymo pokyčiai
 • „Auksinė“ ekonominio augimo taisyklė
 • Gyventojų skaičiaus augimas
 • Technologijos pažanga
 • Solow likutis
 • Teorinių ekonominio augimo modelių palyginimas
 • Išvados

Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
30 skaidr.

Susiję darbai

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Ekonomika Prezentacija maiguolida
Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti ekonomikos atvirumo indekso dinamiką Lietuvoje....

Kinijos ekonomikos augimo priežastys

Ekonomika Referatas 2013 m. krisgalin
Darbo tikslas – išanalizuoti Kinijos ekonomikos augimo priežastis. Darbo objektas – darbe analizuojamos Kinijos ekonomikos augimas nuo 1978 metų. Darbo uždaviniai: 1) išskrti...