Pasaugos sutarties samprata, šalys, dalykas, forma. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos.

12 skaidr.

Ištrauka

Saugotojas privalo imtis visų jam prieinamų priemonių užtikrinti jam perduoto daikto išsaugojimą.Saugotojas privalo grąžinti daiktą davėjo reikalavimu. Ši saugotojo pareiga nepriklauso nuo to, ar sutartyje nustatytas saugojimo terminas yra pasibaigęs, ar ne. Saugotojas turi teisę reikalauti, kad atsiimantis daiktą asmuo pateiktų kvitą arba kitą dokumentą, patvirtinantį pasaugos sutartį ir asmens teisę atsiimti daiktą, tačiau neturi teisės reikalauti, kad davėjas arba asmuo, kuriam daiktas turi būti grąžintas, įrodytų, kad yra saugomo daikto savininkas arba turi kitokią teisę į tą daiktą.


Turinys

 • Pasaugos sutarties samprata
 • Pasaugos sutarties teisinė charakteristika
 • Pasaugos sutarties šalys
 • Pasaugos dalykas
 • Pasaugos sutarties forma
 • Išimtis dėl rašytinės formos sudarymo
 • Pasaugos sutarties terminai
 • Pasaugos sutarties pabaiga
 • Saugotojo teisės ir pareigos
 • Davėjo teisės ir pareigos
 • Pavyzdys

Reziumė

Autorius
basari
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 8, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 skaidr.

Susiję darbai

Darbo sutarties samprata

Teisė Referatas 2013 m. sierpente
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas...

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Teisė Prezentacija tigerlillish
Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema, jos vieta teisės sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių...

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Teisė Referatas 2011 m. pekauskaite
Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų, išgyvenusi daugelį ekonominių, istorinių ir politinių pokyčių. Priešistorėje...