Humanitariniai mokslai / Literatūra

A. Baranausko ir J. Aisčio kūrybos romantizmas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas.

Mokslinėje, istorinėje ir kt. literatūroje A. Baranauskas ir J. Aistis minimi kaip lietuvių literatūros klasikai, nusipelnę ir prisidėję prie Lietuvos tautiškumo, gimtosios kalbos išsaugojimo bei puoselėjimo, romantizmo lietuvių literatūroje plėtotės. Tai rašytojai, kurie, norėdami skleisti lietuviškumą, savo idėjas ir mintis pateikė literatūriniuose kūriniuose, turinčiuose didelį pasisekimą lietuvių literatūros raidoje.

Kalbant apie  temos aktualumą, reikia atkreipti skaitytojo dėmesį į tai, kad šio darbo tema yra svarbi ir lietuvių mokyklų pedagoginiame procese: A. Baranausko ir J. Aisčio kūriniai (jų ištraukos, citatos) įtraukiami ne tik į mokslinius, grožinius, bet ir į pedagoginius leidinius (mokyklos literatūros vadovėlius). Šių rašytojų kūryba yra nuo seno plačiai nagrinėjama literatūros kritikų, literatūrologų (R. Mikšytės, V. Kubiliaus, R. Šaltenio ir kt.). Taigi šių garsių kultūros žmonių gyvenimo kelias, jų kūrybinis palikimas analizuojama jau daugelį dešimtmečių įžvelgiant ką nors nauja; be jų neįsivaizduojamas lietuvių literatūros lobynas, be jų kūrybos žinojimo neįsivaizduojamas išsilavinęs lietuvis ir jaunas žmogus.

Tyrimo tikslas.

 1. Įtvirtinti A. Baranausko romantinį gėrėjimąsi gimtuoju kraštu, santykį su carizmu jo kūriniuose.
 2. Įžvelgti ,,Anykščių šilelio“ poetinį realizmą, kylantį iš grožėjimosi buitimi, pasauliu, garsų įvairumu ir kt.
 3. Gebėti įvairiais aspektais (analizės būdais) suvokti poetinius J. Aisčio kūrinius.
 4. Įtvirtinti žinias apie mokslinį tiriamąjį darbą bei jo atlikimo metodiką.
 5. Ugdyti kūrybiškumo įgūdžius rašant bei analizuojant savarankiškus darbus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Ištirti, kaip kūrybos romantiniai leitmotyvai (,,miškas”, ,,šilas”, ,,giria” ir kt.) ,,keliauja” iš XIX a. romantiko A. Baranausko kūrinių į XX a. neoromantiko J. Aisčio eilėraščius.
 2. Kaip sukuriamas individualus romantinis vaizdas, kokiomis sąlygomis ir situacijomis jis pateikiamas, koks pasiekiamas rezultatas.
 3. Palyginti A. Baranausko ir J. Aisčio kūrybos ypatumus ieškant romantizmo bruožų.
 4. Ištirti A. Baranausko klasikinio lietuvių poezijos kūrinio ,,Anykščių šilelis“ rimus kaip romantizmo apraišką.
 5. Akcentuoti J. Aisčio neoromantinės poezijos krikščioniškuosius motyvus.
 6. Apžvelgti V – X klasių literatūros vadovėlių temas, skirtas romantizmui bei jo atstovams A. Baranauskui ir J. Aisčiui.

Darbo objektas. A. Baranausko ir J. Aisčio kūriniai.

Tyrimo metodika: mokslinės, grožinės ir pedagoginės literatūros analizė, taikant dedukciją (išvadų gavimą iš prielaidų) ir indukciją (nuo faktų einant prie apibendrinimų), lyginimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
25 skaidrės (-ių)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. ROMANTIZMAS13
 • 1.1. Romantizmo atsiradimo šaknys, literatūros bruožai ir ryškiausi jo atstovai13
 • 2. ANTANAS BARANAUSKAS – PIRMASIS RYŠKUS ROMANTINIS POETAS15
 • 2.1. A. Baranausko gyvenimo keliais15
 • 2.2. A. Baranausko kūriniai ir kūrybos bruožai…………………16
 • 2.3. Etnografijos ir literatūros paminklas – A. Baranausko klėtelė …………18
 • 3. NEOROMANTIZMAS19
 • 3.1. Neoromantizmo atsiradimo šaknys lietuvių literatūroje ir ryškiausi
 • jo atstovai19
 • 3.2. Neoromantinių kūrinių svarbiausi bruožai21
 • 4. JONAS AISTIS – NEOROMANTIZMO ATSTOVAS23
 • 4.1. J. Aisčio gyvenimo keliais23
 • 4.2. J. Aisčio literatūriniai rinkiniai ir kūrybos bruožai24
 • 4.3. Poetas – Lietuvos likimo interpretatorius25
 • 5. ROMANTINIŲ LEITMOTYVŲ ,,ŠILAS,” ,,MIŠKAS”, ,,GIRIA” SKLAIDA
 • A BARANAUSKO IR J. AISČIO KŪRINIUOSE27
 • 5.1. Poemos ,,Anykščių šilelis“ romantiniai sukūrimo motyvai27
 • 5.2. Leitmotyvų ,,šilas“, ,,miškas“, ,,giria“ kaip romantizmo ženklų ieškojimų analizė
 • A. Baranausko kūriniuose28
 • 5.3. Leitmotyvų ,,šilas“, ,,miškas“, ,,giria“ kaip neoromantizmo ženklų ieškojimų
 • analizė J. Aisčio eilėraščiuose31
 • 6. A. BARANAUSKO ,,ANYKŠČIŲ ŠILELIO” RIMAI
 • KAIP ROMANTIZMO BRUOŽAS35
 • 7. KRIKŠČIONIŠKIEJI JONO AISČIO POEZIJOS MOTYVAI
 • IR NEOROMANTIZMO DVASIA38
 • 8. KAS MODERNU A. BARANAUSKO IR J. AISČIO LEITMOTYVŲ ,,MIŠKAS“,
 • ,,ŠILAS“, ,,GIRIA“ PLĖTOTĖJE43
 • 9. A. BARANAUSKO IR J. AISČIO KŪRINIAI V – X KLASIŲ LITERATŪROS VADOVĖLIUOSE44
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪRA50
 • PRIEDAI52

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
A. Baranausko ir J. Aisčio kūrybos romantizmas
Diplominis darbas A. Baranausko ir J. Aisčio kūrybos romantizmas

Temos aktualumas. Mokslinėje, istorinėje ir kt. literatūroje A. Baranauskas ir J. Aistis minimi kaip lietuvių [...]

Koks Lietuvos paveikslas iškyla lietuvių romantikų literatūroje? (Baranauskas, Daukantas, Maironis,Mickevičius)
Rašinys Koks Lietuvos paveikslas iškyla lietuvių romantikų literatūroje? (Baranauskas, Daukantas, Maironis,Mickevičius)

Pirmaisiais XIX-ojo amžiaus dešimtmečiais Vakarų Europoje susiformavo romantizmas, kuris atsispindėjo muzikos, dailės bei literatūros kūriniuose.

Romantizmas (A.Baranauskas
Prezentacija Romantizmas (A.Baranauskas "Anykščių šilelis")

Romantizmas – XVIII a. pab.–XIX a. I pusės Europos meno, filosofijos ir literatūros kryptis... Romantizmo bruožai [...]

Praeities paveikslas romantikų kūryboje
Rašinys Praeities paveikslas romantikų kūryboje

Daugelis romantizmo epochos rašytojų bandė savo kūryboje vaizduoti praeitį, norėjo atskleisti jos grožį, priversti skaitytoją [...]

Jausmo išaukštinimas romantikų kūryboje
Rašinys Jausmo išaukštinimas romantikų kūryboje

Daugelis romantikų savo kūriniuose nemažai dėmesio skiria jausmų atskleidimui, išaukštinimui. Tai būdinga Maironio, Simono Daukanto [...]

Romantinė krikščioniška jausena Antano Baranausko dienoraštyje
Rašinys Romantinė krikščioniška jausena Antano Baranausko dienoraštyje

Pasaulėjauta – tai jausminis santykis su aplinka, kuri įtakoja žmogaus gyvenimą. Įvairiais laikais pasaulyje egzistavo [...]

Kokie romantizmo bruožai išryškėja Adomo Mickevičiaus kūryboje?
Rašinys Kokie romantizmo bruožai išryškėja Adomo Mickevičiaus kūryboje?

ADOMAS MICKEVIČIUS (1798-1855) – pasaulinio garso rašytojas, rašęs lenkų kalba ir laikomas vienu žymiausių romantizmo [...]

Kas yra kūryba?
Rašinys Kas yra kūryba?

Man kūryba yra vienas tobuliausių, gražiausių ir nuostabiausių dalykų žemėje... Galėčiau vardinti ir vardinti epitetus [...]

Adomo Mickevičiaus kūryba
Referatas Adomo Mickevičiaus kūryba

Adomo Mickevičiaus kūrybos bruožai. 8 skaidrės [...]

Justinas Marcinkevičius - gyvenimas ir kūryba
Prezentacija Justinas Marcinkevičius - gyvenimas ir kūryba

Išsami prezentacija - 35 skaidrės. [...]

Kūryba gimsta iš kančios (pagal “Dėdės ir dėdienės” ir “Balta drobulė”)
Rašinys Kūryba gimsta iš kančios (pagal “Dėdės ir dėdienės” ir “Balta drobulė”)

Žmonės jau nuo pat gimimo turi meno gyslelę, tik vieni linksta link meno, kiti ne.

Protmūšis. Romantizmas
Prezentacija Protmūšis. Romantizmas

Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimus. Protmūšio metu negalima naudotis jokiomis technologijomis (telefonais, planšetiniais [...]

Metamorfozės Henriko Radausko kūryboje
Rašinys Metamorfozės Henriko Radausko kūryboje

Henrikas Radauskas- vienas žymiausių lietuvių poetų. Jis modernistas, estetas, kūręs ypatingą, su niekuo nepalyginamą lyriką.

Kas yra kūryba: širdies klyksmas ar džiaugsmo daina?
Rašinys Kas yra kūryba: širdies klyksmas ar džiaugsmo daina?

Kiekvienas meniškos prigimties žmogus yra priklausomas nuo jį aplankančio įkvėpimo, kuris skatina kurti, matyti pasaulį [...]

Antanas Baranauskas. Biografija
Prezentacija Antanas Baranauskas. Biografija

Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d., Anykščiuose, Utenos apskrityje – 1902 m. lapkričio 26 [...]