Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas

13 skaidr.
Darbe pristatyti kredito unijos veikimo principai, planavimas bei kontrolė. Skaidrės buvo pristatytos Finansų paskaitoje.

Ištrauka

žKredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų nustatytų finansinių paslaugų teikimu nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Kredito unijos nariais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. žTai ne pelno institucija, jos tikslas- teikti savo nariams finansines paslaugas priimtinomis sąlygomis.

Turinys

  • Kredito unijos apibrėžimas;
  • Valdymo organai;
  • Vidaus kontrolė : stebėtojų taryba, revizorius, auditas;

Reziumė

Autorius
muse2
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Finansai
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 2, 2017
Apimtis
13 skaidr.
Įvertinimas

Susiję darbai

Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai

Finansai Kursinis darbas baltojipuga
Šiame semestro darbe analizuojamos Lietuvos Respublikos kredito unijos. Kredito unijos sąvoka traktuojama kaip kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija. 62 Lietuvoje veikiančias kredito unijas...

Pensijų fondų valdymas, investavimo strategijos

Finansai Referatas meduolis
Aktualumas. Lietuvos pensijų reforma startavo- pirmosios pensijų fondų valdymo įmonės gavo leidimus pradėti savo veiklą. Dabar būsimųjų pensininkų apsisprendimo metas- ar investuoti į...

Asmeninis finansų valdymas

Finansai Referatas darbaidarbeliai
Efektyvus asmeոiոių fiոaոsų valԁymas – svarbus veiksոys kelyje į karjeros sėkmę. Piոigai reikaliոgi ոorimo gyveոimo stiliaus susikūrimui bei palaikymui, toԁėl ԁažոai yra vieոas...

Finansų valdymo kontrolė Lietuvoje

Finansai Referatas 2015 m. salvete
Finansai – viena pagrindinių valstybės politikos sričių, užtikrinanti finansinį stabilumą, efektyvų veikimą bei teisėtą dalyvavimą tarptautinės rinkos politikoje. Taigi finansų valdymo kontrolė yra...