Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis vertinimas (HN 35:2007)

8 skaidr.

Ištrauka

Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis vertinimas (HN 35:2007)


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. Taikymo sritis
  • 2. Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo lygio vertinimas
  • 3. Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore
  • 4. Gyvenamosios aplinkos ore esančių cheminių medžiagų mišinių DLK
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
adele100
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Ekologija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 6, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
8 skaidr.

Susiję darbai

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas

Ekologija Kursinis darbas 2012 m. vaivai
Planuojama ūkinė veikla – mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio (MBA), skirto mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų atskyrimui bei...

Aplinkos taršos rizikos vertinimo etapai

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Darbo tikslas: Pristatyti aplnikos taršos rizikos vertinimo etapus:Pavojingumo nustatymą;Dozės – atsako įvertinimą;Poveikio įvertinimą;Rizikos apibūdinimą;

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Ekologija Referatas 2016 m. inguzine
Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas...