Pasaulietinės ir dvasinės valdžios kova X-XII a.

11 skaidr.

Ištrauka

Krikščionybė – monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Ją sudaro trys pagrindinės srovės – Romos Katalikų bažnyčia, stačiatikiai (šios dvi persiskyrė 1054 m.) ir protestantizmas (atsiradęs per Reformaciją XVI a.). Protestantai skilo į gausybę mažesnių grupių, vadinamų denominacijomis.


Reziumė

Autorius
robertas12
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 skaidr.

Susiję darbai

Lietuvos prekybiniai ryšiai I-XIII a.

Istorija Referatas 2014 m. monikac7k8
Mykolo Michelberto knygos „Lietuvos prekybiniai ryšiai I-XIII a.“ recenzija rašyta kaip namų darbas, Baltų proistorės paskaitai, darbo įvertinimas 9.

Alžyro ir Irako karai

Istorija Prezentacija eveliinaa
Alžyro karas arba Alžyro Nepriklausomybės karas (1954–1962) buvo partizaninio karo ir terorizmo prieš civilius gyventojus iš abiejų pusių bei kovų tarp Prancūzijos armijos...

Moterų kova už lygias teises XIXa.

Istorija Prezentacija 2019 m. stelutee
Sufražistės atsirado Didžiojoje Brtanijoje ir paplito po Vakarų europą ir JAV. Jos organizavo taikias pilietinio paklusnumo akcijas, paradus ir mitingus. Po pirmojo pasaulinio...