Milton Friedman ekonominė teorija

10 skaidr.
Darbo tikslas: apibendrinti informaciją apie Milton Friedman ekonominę teoriją Darbo uždaviniai: 1. pateikti M. Friendman biografijos pagrindinius faktus; 2. aprašyti monetaristo M. Friedman padarytus nuopelnus ekonomikai; 3. aprašyti M. Friedman, kaip monetaristo, vykdomą ekonominę veiklą; 4. pateikti monetarizmo keliamus uždavinius.

Ištrauka

Ekonomistas M. Friedman sukurdamas monetarizmo teoriją tarsi suteikė atsaką į John Maynardo Keynes propaguotą ekspansinę pinigų emisiją. Monetarizmas apibūdinamas kaip teorija, kuri analizuoja pinigų pasiūlos ir paklausos įtaką ekonomikos procesas ir aiškina infliacijos priežastis . M. Friedman sumoderninęs kiekybinių pinigų teoriją bei ją platindamas, atgaivino susidomėjimą pinigų pasiūla, kuri lemia nominaliąją pagaminamo produkto vertė. Taip vertindamas ekonomistas išskyrė uždavinius, kuriuos kėlė monetarizmas, bet nekėlė kiekybinių pinigų teorija 

Turinys

  • Biografija (1)
  • Biografija (2)
  • Ekonominiai nuopelnai (1)
  • Ekonominiai nuopelnai (2)
  • Monetaristas M. Friedman (1)
  • Monetaristas M. Friedman (2)
  • Uždaviniai
  • Pinigų paklausos funkcija

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 24, 2019
Apimtis
10 skaidr.
Įvertinimas

Susiję darbai

Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

Ekonomika Referatas donatak
Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai apibendrinami ir atspindimi pagrindiniai tos tikrovės bruožai. Toks tikrovės...

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Ekonomikos teorijos

Ekonomika Referatas arkada
Savo darbe pasirinkau aptarti merkantilizmo, klasikinės politinės ekonomijos ir keinsizmo atsiradimo ir vystymosi bruožus. Šias teorijas pasirinkau todėl, nes kiekvieną iš jų įnešė...

Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Ekonomika Referatas 2012 m. pekauskaite
Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje, kuriasi dabar ir dar tikrai bus daug jų...

Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika Konspektas 2010 m. shliooksht
ET - mokslas apie tai, kaip objektyviai paskirstyti, naudoti, valdyti ribotus išteklius, siekiant maksimaliai patenkinti materialius žmonių poreikius.