Žinių valdymo ir besimokančios organizacijos koncepcijų konvergencija

4 psl. / 1282 žod.

Ištrauka

Kurti, gaminti, tiekti ar parduoti daugiau kuo mažesnėmis sąnaudomis - lai tikras produktyvumo iššūkis šiandien versle iškylantis kiekvienam. Vienas iš pagrindinių būdų tai pasiekti yra dalytis praktine patirtimi - panaudoti ir taikyti tai, ką kas nors kitas jau išmoko (Collison and Parcel 1, 2010). Makro ir mikro aplinkos intensyvūs pokyčiai paskatino požiūrio į verslo valdymą ir vystymą kitimą. Šiuolaikiniai teoretikai ir praktikai vis daugiau dėmesio sutelkia į mokymosi organizacijoje procesus, į žinių svarbą ir sklaidąjoje. Taip atsiranda naujos vadybos sritys: mokymo valdymas ir žinių valdymas.
Jucevičienė (2007) sąvoką žinių valdymas yra linkusi sieti su sąvoka - žinanti organizacija. Anot jos, žinančios organizacijos - tai tokios organizacijos, kurios ypatingą dėmesį skiria žinių valdymui, nes žinios yra jų gaminamų soflstikuotų produktų pagrindas. Tuo tarpu mokymo valdymą būtų galima susieti su besimokančia organizacija, kadangi jos veikloje ypatingas dėmesys yra skiriamas mokymosi procesams ir jų taikymui, siekiant pagrindinio tikslo versle - prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos ir išnaudoti jos teikiamus privalumus, kuriant konkurencinį pranašumą.
Minėtos vadybos sritys yra veiksmingos priemonės, skirtos garantuoti šio amžiaus organizacijų, veikiančių itin dinamiškomis sąlygomis, veiklos sėkmę. Modernaus organizacijų valdymo modelio medžiagoje cituoti mokslininkai - Omann (1994), Despres and Chauvel (2000) - nustatė naujosios ekonomikos susiformavimą ir pagrindine pokyčių priežastį - gamybos požiūrio kitimą, tiesiogiai veikiamą globalizacijos procesų. Ten pat minėti Womack, Jonės. Ross (1990) teigė, jog šiuolaikinės gamybos koncepcijos esminiais principais yra mokymasis tiesioginės veiklos metu ir darbas mokantis -kartu kuriant įgūdžius ir žinias. Dėl mokymosi, kaip žinių generavimo proceso, ir dėl žinių, kaip mokymosi rezultato, nealskiriamumo. tampa akivaizdu, jog sąvokos žinių valdymas (žinanti organizacija) ir besimokanti organizacija taip pat privalo turėti tam tikrų sąsajų ir panašumų.


Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Rašinys
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Šiuolaikinės organizacijos valdymo tendencijos

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti realiai veikiančios įstaigos organizacijos valdymą bei pateikti pasiūlymus. Jonavos politechnikos mokyklos organizacijos valdymo tyrimas buvo atliekamas...

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Vadyba Referatas zuzenka
Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius...

Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. evex98
Darbo aktualumas: Tema ,,Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje” aktuali mums, kaip viešojo administravimo studentams, nes atskleidžia pagrindinius organizacijos veiklos organizavimo principus ir skatina...