Humanitariniai mokslai / Bibliotekininkystė

Socialinė ir moralinė visuomenės kritika J. Apučio novelių rinktinėje „Gegužė ant nulūžusio beržo“

0 atsiliepimų
Autorius:
„Gegužė ant nulūžusio beržo“ – išsami rašytojo novelių rinktinė, sudaryta antichonologi-niu principu. Išjudėjusios iš penkių rinkinių, novelės laisvai susidėsto į tris skyrius probleminiais koncentrais. Rinktinėje visos novelės grupuojamos ne pagal tai, ką jos nori pasakyti žmogui. Pirma-jame skyriuje „Tolimas Balčios kraštas“ atsiveria vaikystės šalis, artimųjų meilė, namų šviesa, žemdirbio pasaulėvaizdžio harmonija, praradimo aidai. Skyrius „Mėnesiena upės slėniuose“ atveria pasaulį kaip paslaptį, kur neįspėjami būties visuotinumo dėsniai apglėbia visus, ar ta būtų vaikas, ar senis, valstietis ar inteligentas, arklys ar šuniukas. „Lemtis veidrodis“ atsisukąs į likimo logiką, mir-ties nežinią, dvasinės jėgos šaltinius. Šioje rinktinėje Juozas Aputis aprėpia kaimo ir miesto, poka-rio ir nūdienos, idilės ir beprotybės, mirties ir gyvenimo priešpriešas, giliai atskleidžia visų žmo-gaus amžiaus tarpsnių psichologiją.
Darbo tipas:
Apimtis:
1111 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • nėra