Socialinė ir moralinė visuomenės kritika J. Apučio novelių rinktinėje „Gegužė ant nulūžusio beržo“

3 psl. / 1111 žod.

Ištrauka

„Gegužė ant nulūžusio beržo“ – išsami rašytojo novelių rinktinė, sudaryta antichonologi-niu principu. Išjudėjusios iš penkių rinkinių, novelės laisvai susidėsto į tris skyrius probleminiais koncentrais. Rinktinėje visos novelės grupuojamos ne pagal tai, ką jos nori pasakyti žmogui. Pirma-jame skyriuje „Tolimas Balčios kraštas“ atsiveria vaikystės šalis, artimųjų meilė, namų šviesa, žemdirbio pasaulėvaizdžio harmonija, praradimo aidai. Skyrius „Mėnesiena upės slėniuose“ atveria pasaulį kaip paslaptį, kur neįspėjami būties visuotinumo dėsniai apglėbia visus, ar ta būtų vaikas, ar senis, valstietis ar inteligentas, arklys ar šuniukas. „Lemtis veidrodis“ atsisukąs į likimo logiką, mir-ties nežinią, dvasinės jėgos šaltinius. Šioje rinktinėje Juozas Aputis aprėpia kaimo ir miesto, poka-rio ir nūdienos, idilės ir beprotybės, mirties ir gyvenimo priešpriešas, giliai atskleidžia visų žmo-gaus amžiaus tarpsnių psichologiją.


Turinys

  • nėra

Reziumė

Autorius
arualm
Tipas
Rašinys
Dalykas
Bibliotekininkystė
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Skaitančioji visuomenė XIX-XX a.

Bibliotekininkystė Konspektas 2009 m. viktorinese
XIX ir XX a. spausdinimo verslo techninius ir organizacinius patobulinimus lėmė augantis visuomenės raštingumas. Savo ruožtu augo skaitančioji visuomenė, kuriai buvo siūloma daugiau...