Spektaklio “Amerika pirtyje” recenzija

7 psl. / 1080 žod.

Ištrauka

Spektaklio anonsas skelbia: „Pjesės „Amerika pirtyje“ pirmasis pastatymas įvyko 1899 m. Palangoje ir tapo pirmuoju viešu spektakliu lietuviškos spaudos draudimo metais. Šiandieninis, jau profesionalus šios komedijos pastatymas, taipogi pataiko į laikmečio dvasią. Neseniai 30 metų jubiliejų atšventęs spektaklis, apvažiavęs visą Lietuvą, vis tebetrykšta pilnatve ir energija, nes juoktis žmonėms niekada nepabosta. Nesižavėti šio spektaklio personažų šventu naivumu ir šėtonišku gudrumu gali tik tas, kas visai neturi humoro jausmo, o pasisemti žinių visiems, besiruošiantiems į šį užjūrio kraštą - ne tik pravartu, o tiesiog būtina. Kaip gi ten iš tikrųjų „Amerikoje gera, Amerikoj gražu...“, paporins visas žvaigždynas Kauno dramos artistų. Amerika pirtyje – tai spektaklis ilgiausiai rodomas teatro erdvėje. Optimizmu užkrečia ne tik personažai1“, kuriuos vaidina talentingi aktoriai:
BUDNIKAS Albinas, PINTUKAS Algirdas, ŽEKAS Antanas, STANCIKAS Egidijus, ŠABLAUSKAITĖ Milė, BENDORIŪTĖ Eugenija, STANIONIS Arūnas, STEPANKAITĖ Lili, SVOBONAS Dainius, ŠUKYTĖ Raimonda, ŽIRGULĖ Ugnė, TARASEVIČIUS Antanas, VARNAITĖ Regina Marija, PALIULYTĖ Inesa, RUKŠNAITYTĖ Liucija, SAVICKIS Henrikas. Nuo 1974 metų iki šiol jis rodomas Kauno valstybiniame dramos teatre.
Spekataklio atsiradimo istorija:
Vincas Kudirka 1893 m. Varpe paskelbė konkursą dramoms sukurti. Pirmasis atsiliepė Aleksandras Fromas-Gužutis, o netrukus ir broliai Antanas bei Juozas Vilkutaičiai, prisistatę slapyvardžiu Keturakis, tai yra, turintis keturias akis, atsiuntė savo komediją „Amerika pirtyje“. Vincui Kudirkai šis kūrinys labai patiko, jis jį nuvežė į Mintaują pas Joną Jablonskį, kur drauge su šeimininkais jo skaitymo klausėsi ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Mykolas Lozoraitis. Buvo nutarta jį paskleisti po Lietuvą ir lietuviškas kolonijas už Lietuvos ribų. 1895 m. Tilžėje šis veikalas buvo išleistas pirmą kartą. Pjesė iš karto susilaukė didelio populiarumo ir suvaidino nemažą vaidmenį ne tik lietuviškojo teatro kūrimosi istorijoje. Nors buvo gautas oficialus leidimas, bet komedijoje buvo įžvelgta caro režimo pajuoka. Caro žandarai beveik visus spektaklio dalyvius areštavo ir ištrėmė, bet galbūt kaip tik todėl ir prasidėjo unikaliausias mūsų kultūros istorijoje, o gal ir pasaulinėje praktikoje, reiškinys – Palangos spektaklis sukėlė visuotinį lietuviškai ir ne tik lietuviškai kalbančių žmonių susidomėjimą ne tiek menine, kiek politine prasme. Spektaklis nuskambėjo kaip tautos savimonės akcija. Lietuviškas žodis, pasakytas viešai, buvo svarbesnis už meninius reikalavimus. Tuo spektakliu grupelė žmonių pareiškė pasauliui, kad mes esame, turime savo kalbą ir savo žemę. Ir visa tauta, remdama Palangos spektaklio organizatorių lietuvybės idėją, ėmėsi statyti tą patį veikalą kiekviename kaime. Tai buvo visuotinis valios pareiškimas arba pirmas referendumas už lietuvybę. Pirmąjį lietuvių kalba suvaidintą spektaklį primena atminimo lenta prie Jūratės ir Kastyčio skulptūros. Šiuo metu spektaklis rodomas tik Kauno valstybiniame dramos teatre.
Juozas Vilkutaitis – Keturakis (1869 m. kovo 1 d. Gulbiniškiuose, Marijampolės raj. – 1948 m. rugsėjo 11 d. Ausburge, Vokietija) – teisininkas, dramaturgas, visuomenės veikėjas. Antano Vilkutaičio jaunesnysis brolis. Vilkutaičio kūryba valstietiškų temų, regioninio kolorito, paremta tikrais gyvenimo įvykiais, nuspalvinta geraširdiško humoro ir tolerancijos. Komedija Amerika pirtyje tapo populiariu scenos veikalu, klasikiniu lietuvišku šio žanro pavyzdžiu.


Turinys

  • Spektaklio atsiradimo istorija
  • Vertinimas
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
agniukas
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

“Ida iš šešėlių sodo” recenzija

Literatūra Rašinys ievagau
Ar, perskaičiusi K.Gudonytės knygą „Ida iš šešėlių sodo“, suskubau prie lango ieškoti siluetų? Ne. Šią knygą paėmiau gana atsainiai ir net ne iškart...

Vinco Krėvės “Pratjekabuda” analizė

Literatūra Referatas 2011 m. sonare
Vincas Krėvė (Mickevičius) gyveno 1882-1954 metais; turėjo filologinį išsilavinimą. Vytautas Kubilius rašo, kad šis rašytojas – „pirmasis europietiško universalumo, įvairiažanris ir daugiabalsis lietuvių...