Pasaulio paveldo esmė bei svarba

10 psl. / 2990 žod.

Ištrauka

Kodėl praeitis yra vertinga? Kodėl apskritai turėtume norėti ją paveldėti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms? Kodėl pasaulio paveldas toks svarbus? Jau kuris laikas, sąvokos – istorinė atmintis, kultūros paveldas, pasaulio paveldas tapo tam tikrais raktažodžiais, kurių nagrinėjimo imasi ne vien tik kultūros studijos. Minėtieji raktažodžiai vis labiau aktualizuojami sociopolitinėje plotmėje. Ką tai reiškia? Pasaulio procesai mainosi, rutuliojasi vis sparčiau. Požiūris, sąmonė – taip pat. Plečiasi eurointegracija, globalizaciniai procesai, masinė kultūra, niveliuojanti regioninius skirtumus, o svarbiausia – pateikianti supaprastintą tikrovės aprašymą. Visas šis procesas – iššūkis kiekvieno regiono tautiniam tapatumui, nacionalinei ideologijai ir mitologijai. Ir, nors, pasaulio paveldą siekiama vartotojams pateikti „vartotojiškai“, vis dėlto, simbolinė paminklų, statinių, gamtovaizdžių, meno šedevrų vertė turi išlikti pamatiniu kiekvieno visuomenės nario tautinės savivokos komponentu, lydimu herojų, legendų, mitų. Iš esmės, paveldas, ugdydamas visuomenės savigarbą, yra istorijos, meno liudytojas. Ir dažnai svarbiausia čia ne vien daiktai, t.y., statiniai, kraštovaizdžiai, bet prasmės, kurias žmonės tuose daiktuose randa. Kad būtų prieinamas pažinimui, kartais taip sunkiai išsaugotas, pasaulio paveldas turi būti ir tinkamai prižiūrimas. Akivaizdu, jog žmogus, turintis teisę bei galintis gėrėtis menu, dalyvauti mokslinėje pažangoje, turi teisę ir į pasaulio paveldo teikiamą pažinimą. Apibrėžti pasaulio paveldo esmę bei svarbą įmanoma tik tuomet, kai suvokiama pamatinė kultūros svarba žmonijos egzistavimui. Kultūros reiškinių, faktų, simbolių visybė sudaro savaimingą, neregimą kasdienio visuomenės gyvenimo foną. Pasaulio paveldas tai lyg „daiktiškas“ fizinis kultūros objektas, siejantis istorinį laiką, geografinę erdvę su didžuliais kultūros faktais, reiškiniais, simboliais, idėjomis. Labai svarbus momentas, analizuojant pasaulio paveldo esmę ir svarbą, yra globalinių pokyčių, kultūrų suartėjimo, informacinės industrijos įtakos stiprėjimas žmonijos istorijoje.


Reziumė

Autorius
daiva skir
Tipas
Rašinys
Dalykas
Etninė kultūra
Kaina
€2.37
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Lietuvių kalba - tautinio paveldo dalis

Etninė kultūra Rašinys 2009 m. sniege
Gimtoji kalba – tai neatskiriama tautos dvasinio charakterio dalis. Likimas mums lėmė kalbėti viena archajiškiausių kalbų pasaulyje. Prancūzų kalbininkas A. Meje kadaise pasakė:...

Šiaulių metodistų bažnyčios bendruomenė

Etninė kultūra Kursinis darbas gurmane
Nors ir gyvename modernioje visuomenėje, tačiau naujieji religiniai judėjimai vis dar yra tabu. Pro tankius konservatyvizmo debesis po truputi bando skverbtis naujieji tikėjimai,...

Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą?. Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. ar verta stengtis užtikrinti tarmių. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą

Etninė kultūra Rašinys 2015 m. laukineorchideja
Tai 12-os klasės lietuvių kalbos įskaitos kalbėjimo tema (nr. 1) apie lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių santykį, jų išsaugojimą.

Nematerialus pasaulio paveldas

Etninė kultūra Referatas 2012 m. rasa13
Šiandien vis dažniau kalbame ir apie nematerialųjį paveldą, kuriuo nuo seno didžiuojasi ir Lietuva. Nematerialus kultūrinis paveldas ?