Pasaulio universitetuose yra lituanistinių centrų. Pristatykite keletą jų. Kokia jų funkcija, reikšmė puoselėjant lietuvių kalbą?

3 psl. / 928 žod.

Ištrauka

Jau nuo XIX amžiaus sklandė legendos apie europiečius kalbininkus, kurie savo studentams, panorusiems išgirsti, kaip žmonija kalbėjo prieš tūkstantmečius, siūlydavo keliauti į Lietuvos kaimą ir paklausyti, kaip šneka lietuviai valstiečiai. Pasak Nepriklausomybės akto signatarės Irenos Andriukaitienės, lietuvių kalba – unikali, seniausia iš gyvųjų keturių šimtų trisdešimt devynių indoeuropiečių kalbų, ji išlaikiusi archajiškus šios prokalbės bruožus. Taip pat, I. Andriukaitienė teigia, jog mes galime didžiuotis itin turtingu tarmių palikimu, nes nė vienoje kitoje Europos valstybėje, tokioje mažoje teritorijoje, nėra tiek daug ir tokių skirtingų tarmiškumo variantų. Mūsų kalbos savitumas, jos archajiškumas rodo, kad visos kitos indoeuropietiškos kalbos, plačiai paplitusios ne tik Europoje, bet ir kituose kontinentuose. Mikalojus Daukša yra pasakęs ,, Per amžius žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba, visada rūpinosi ją išlaikyti, gražinti, skleisti, tobulinti.” Turbūt nedažnai Lietuvoje nuolatos gyvenantis lietuvis pagalvoja apie gimtosios kalbos svarbą, juos puoselėjimą bei išsaugojimą būsimosioms kartoms, kaip išskirtinį palikimą, kuriame atsispindi tautos kultūra, puoselėjamos vertybės bei mūsų istorija. Juk ne veltui M. Daukša sakė:“Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.”Lituanistikos centrai – viena iš svarbiausių tautinę tapatybę formuojančių veiksnių, jie turi didelės įtakoslietuvių kalbos išsaugojimui ir puoselėjimui. Be kasdienio dėstomojo ir mokslinio darbo, daugelis lituanistikos centrų organizuoja mokslines ir metodines konferencijas, rengia ir leidžia leidinius, yra įsitraukę į įvairią kultūrinę veiklą.Užsienio lietuvių lituanistinio švietimo paskirtis – padėti išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, supažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalbaPasaulyje, daugiausia Europoje, iš viso veikia apie 40 įvairaus dydžio lituanistikos centrų, kuriuose tiriama ar dėstoma lietuvių ar baltų kalbos ir kultūra. Plačiau pristatysiu lituanistikos centrus Čikagoje, Italijoje, Gruzijoje ir Rusijoje.


Reziumė

Autorius
kerry.
Tipas
Rašinys
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami

Literatūra Rašinys 2016 m. jusala
Kalbėjimo tema: Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus....

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami

Literatūra Rašinys 2016 m. linuxas
10 klasės lietuvių įskaitos tema "Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius...