Socialiniai mokslai / Teisė

Aš ir LR konstitucija

0 atsiliepimų
Autorius:

Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, fiksuojanti valstybės gyvenimo pagrindus. Konstitucinės teisės normos turi kitų teisės normų atžvilgiu aukščiausią galią, nustato piliečių teises, pareigas, laisves, valstybės tikslus, įtvirtina politikos pagrindus.
Vienas iš aktualiausių straipsnių šiandienei Lietuvai yra 1 straipsnis – Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Švęsdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį turėtume nepamiršti, kad esame laisvi ir patys galime tvarkytis savo valstybėje. Jei neišnaudojame visų galimybių - tai tik mūsų kaltė. Mes dažnai pamirštame, kokia sudėtinga ir prieštaringa yra demokratijos sistema. Didžiausias Vakarų filosofijos autoritetas Platonas laikė demokratiją viena prasčiausių valdymo formų. Tarp žymiausių parlamentinės demokratijos kritikų naujaisiais laikais buvo Leninas ir Hitleris. Jie paniekinamai ir labai įtikinamai kalbėjo apie politinių partijų „cirką“ - dėstė beveik tas pačias mintis, kurios šiandien kasdien girdimos Lietuvoje. Pavyzdžiui, L.Karalius praleido keletą Seimo posėdžių, tačiau už tai Seimo statute numatytos sankcijos - nurėžti dalį atlyginimo. Tuo metu balsavimas už kitą parlamentarą, kaip tai darė A.Sacharukas, išties yra didelis nusižengimas, turbūt didesnis negu parašo klastojimas - mat Seimo nario balsas priimant įstatymus gali turėti didžiulės įtakos visiems Lietuvos piliečiams. Tokių reiškinių toleravimas reikštų, kad Seimas visiškai nuvertina save ir savo darbą.
Manau, kad 51 straipsnis taip pat aktualus šiandienei Lietuvai. Jis teigia, kad darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti. Streikas – masinis darbuotojų atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliami reikalavimai. Streikai tapo reikšmingi atsiradus didelėms, daugelį darbuotojų samdančioms įmonėms. Darbdaviams turint daug daugiau politinės įtakos, nei darbininkams, daugumoje šalių jie beveik nedelsiant buvo paskelbti nelegaliu tiesioginės kovos būdu. Tačiau dvidešimtojo amžiaus pradžioje daugelyje Vakarų valstybių streikai vėl buvo legalizuoti, nustatant jų vykdymo taisykles. Dažniausiai tik streikų pagalba galima išspręsti klausimus, susijusius su atlyginimu, darbo sauga, ar kitomis problemomis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1410 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konstitucinė lyginamoji teisė
Konspektas Konstitucinė lyginamoji teisė

Konstitucinės teorijos pagrindai. Išsamus konspektas. [...]

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai
Tyrimas Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

JAV Konstitucija
Prezentacija JAV Konstitucija

[...]

Lietuvos ir Prancūzijos konstitucijų palyginimas
Referatas Lietuvos ir Prancūzijos konstitucijų palyginimas

Šio darbo tikslas yra palyginti Lietuvos ir Prancūzijos prezidento institucijas, nurodant panašumus bei skirtumus šių [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]

Šalių konstitucijų apžvalga ir palyginimas
Konspektas Šalių konstitucijų apžvalga ir palyginimas

ESTIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA JUNGTINĖS KARALYSTĖS KONSTITUCIJA LATVIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA LENKIJOS RESPUBLIKOS KOSNTITUCIJA PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KONSTITUCIJA DIDŽIOSIOS BRITANIJOS [...]

Privataus gyvenimo apsauga LR Konstitucijoje
Referatas Privataus gyvenimo apsauga LR Konstitucijoje

Temos aktualumas. Demokratija - tai gyvenimo būdas, kurį visų pirma formuoja valstybę sudarančių piliečių saugumas [...]

Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas
Kursinis darbas Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]