Aš ir LR konstitucija

5 psl. / 1410 žod.

Ištrauka

Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, fiksuojanti valstybės gyvenimo pagrindus. Konstitucinės teisės normos turi kitų teisės normų atžvilgiu aukščiausią galią, nustato piliečių teises, pareigas, laisves, valstybės tikslus, įtvirtina politikos pagrindus. Vienas iš aktualiausių straipsnių šiandienei Lietuvai yra 1 straipsnis – Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Švęsdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį turėtume nepamiršti, kad esame laisvi ir patys galime tvarkytis savo valstybėje. Jei neišnaudojame visų galimybių - tai tik mūsų kaltė. Mes dažnai pamirštame, kokia sudėtinga ir prieštaringa yra demokratijos sistema. Didžiausias Vakarų filosofijos autoritetas Platonas laikė demokratiją viena prasčiausių valdymo formų. Tarp žymiausių parlamentinės demokratijos kritikų naujaisiais laikais buvo Leninas ir Hitleris. Jie paniekinamai ir labai įtikinamai kalbėjo apie politinių partijų „cirką“ - dėstė beveik tas pačias mintis, kurios šiandien kasdien girdimos Lietuvoje. Pavyzdžiui, L.Karalius praleido keletą Seimo posėdžių, tačiau už tai Seimo statute numatytos sankcijos - nurėžti dalį atlyginimo. Tuo metu balsavimas už kitą parlamentarą, kaip tai darė A.Sacharukas, išties yra didelis nusižengimas, turbūt didesnis negu parašo klastojimas - mat Seimo nario balsas priimant įstatymus gali turėti didžiulės įtakos visiems Lietuvos piliečiams. Tokių reiškinių toleravimas reikštų, kad Seimas visiškai nuvertina save ir savo darbą. Manau, kad 51 straipsnis taip pat aktualus šiandienei Lietuvai. Jis teigia, kad darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti. Streikas – masinis darbuotojų atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliami reikalavimai. Streikai tapo reikšmingi atsiradus didelėms, daugelį darbuotojų samdančioms įmonėms. Darbdaviams turint daug daugiau politinės įtakos, nei darbininkams, daugumoje šalių jie beveik nedelsiant buvo paskelbti nelegaliu tiesioginės kovos būdu. Tačiau dvidešimtojo amžiaus pradžioje daugelyje Vakarų valstybių streikai vėl buvo legalizuoti, nustatant jų vykdymo taisykles. Dažniausiai tik streikų pagalba galima išspręsti klausimus, susijusius su atlyginimu, darbo sauga, ar kitomis problemomis.


Reziumė

Autorius
aistelyteee
Tipas
Rašinys
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 10, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

Teisė Referatas show-off
Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato, palaiko ir apsaugo jos funkcionavimą.Konstitucinė teisė-tai valstybės aukščiausios galios...